Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Thứ hai, 28/10/2019 12:17 (GMT+7)

Lạng Giang (Bắc Giang): Sẵn sàng đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Bằng sự quyết tâm cao và tập trung nhiều nguồn lực, huyện Lạng Giang đã cơ bản hoàn thành các nội dung xây dựng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, sẵn sàng đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ trung ương.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM), sau 9 năm triển khai thực hiện, huyện Lạng Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Một tuyến đường nội thôn vừa được mở rộng, cứng hóa ở xã Phi Mô (Lạng Giang).

Điểm nhấn trong xây dựng NTM của huyện là hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư mạnh mẽ. Trong giai đoạn 2011 – 2019, huyện Lạng Giang đã có sự tập trung cao trong chỉ đạo về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; phát huy tốt nội lực, tranh thủ huy động các nguồn vốn của cấp trên để đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống điện, đường, trường học, trạm y tế, kênh mương...

Hoàn thành việc xây dựng quy hoạch hệ thống đường giao thông vận tải của huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Nhiều tuyến đường giao thông được đầu tư nâng cấp, cải tạo, làm mới, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi cơ bản diện mạo giao thông trên địa bàn huyện. Toàn huyện đã cứng hóa, mở rộng 1.160 km đường giao thông nông thôn. Riêng giai đoạn 2017- 2019, huyện đã bê tông hóa 580 km; xây dựng, nâng cấp 72 công trình trường học; cải tạo, làm mới 151 nhà văn hóa thôn và 21 nhà văn hóa xã...

Trên địa bàn huyện xây dựng 18 cánh đồng mẫu sản xuất lúa chất lượng với diện tích hơn 600 ha. Bên cạnh đó, hình thành được các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất rau chế biến, nấm, hoa, thủy sản... giúp ổn định đầu ra sản phẩm, từng bước mở rộng quy mô sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm 2018, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 2.348 tỷ đồng, tăng 6%; tỷ trọng chăn nuôi chiếm 55% tổng giá trị ngành nông nghiệp. Trong giai đoạn 2011-2019, kết hợp các nguồn vốn hỗ trợ, cùng với ngân sách của huyện đã đầu tư trên 20 tỷ đồng cho cơ chế hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư làm nhà màng, nhà lưới, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, xây dựng cánh đồng mẫu. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 54 triệu đồng, tăng 24,5 triệu đồng so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo ước đến hết năm 2019 còn khoảng 3,2% (năm 2015 là 4,53%).

Huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đang duy trì hiệu quả hơn 45 mô hình trang trại đem lại hiệu quả cao. Trong đó có 35 trang trại chăn nuôi, 9 trang trại trồng cây ăn quả, một trang trại nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM trên địa bàn huyện phát huy hiệu quả. Hệ thống chính trị ở cấp xã và các khu dân cư thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện ổn định. Tổng số kinh phí để thực hiện Chương trình này là hơn 1.900 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách của huyện, xã 652 tỷ đồng, vốn đóng góp của cộng đồng dân cư gần 600 tỷ đồng.

Đến hết tháng 8/2019, địa phương không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM ở huyện được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai tại 284/284 khu dân cư trên địa bàn 23 xã, thị trấn của huyện. Kết quả trong 11 lĩnh vực liên quan đến thực hiện NTM, tỷ lệ người dân hài lòng đạt từ 92,2% trở lên.

Để đẩy mạnh Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011- 2019, UBND huyện Lạng Giang chủ trương tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hoá, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để phát triển nông nghiệp bền vững; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới với phương châm phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có từ 3-5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng được 25 - 30 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, tập trung đưa chương trình Nông nghiệp công nghệ cao, mô hình liên kết "4 nhà" nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất trong nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ gắn với phát huy tiềm năng, khơi dậy các giá trị văn hóa truyền thống; góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Các cấp lãnh đạo chủ động nắm tình hình sản xuất trên địa bàn, khẩn trương thực hiện các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Đặc biệt, huyện Lạng Giang cũng đã xác định rõ hướng đi của huyện sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn NTM, đó chính là: Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Quan tâm nâng cấp, mở rộng hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông; đầu tư trường lớp học; hỗ trợ các vùng tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ để nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị đất canh tác; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng trở thành miền quê đáng sống.

Đỗ Tuấn – Mai Liên

Cùng chuyên mục

Tin mới