Thứ Hai , 18:31, Ngày 06/04/2020

Gia đình và pháp luật

Lãi suất cho vay ưu đãi 4,8%/năm cho người mua nhà ở xã hội

Ngày 03/4/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 370/QĐ-TTg về lãi xuất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội năm 2018 tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).

Về nguyên tắc cho vay vốn tại NHCSXH, người vay phải đúng đối tượng được vay và đáp ứng đầy đủ các điều kiện vay vốn theo quy định, sử dụng vốn vay đúng mục đích xin vay và trả nợ đúng hạn cả gốc lẫn lãi.

Đối tượng được vay vốn bao gồm: Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu đô thị, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ,...  

Ông Nguyễn Văn Lý – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chủ trì buổi họp báo.

Một số điều kiện về vay vốn khi vay vốn tại NHCSXH được quy định như: Người vay vốn phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng; Có đủ vốn tự có tối thiểu 20% giá trị hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở xã hội đối với vay vốn để mua/ thuê nhà ở xã hội; Có tối thiểu 30% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở; Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, thực trạng nhà ở,... theo quy định; Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH,... 

Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản trị NHCSXH. Hiện nay, lãi suất cho vay của chương trình là 4,8%/ năm (0,4%/ tháng). Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay. Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Trường hợp người vay vốn có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì thoả thuận với NHCSXH nơi cho vay về thời hạn cho vay thấp hơn. Trường hợp mua, thuê nhà ở xã hội thì hạn mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án tính toán giá thành và không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo tiền vay.

Về thủ tục cho vay, người vay vốn có thể làm thủ tục tại các địa điểm như: Tổ tiết kiệm và vay vốn nơi cư trú hợp pháp, Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc tại NHCSXH nơi  cho vay. Việc kiểm soát và phê duyệt hồ sơ vay vốn kể từ khi cán bộ tín dụng được phân công thẩm định trình tối đa 05 ngày làm việc. NHCSXH nơi cho vay sẽ thông báo kết quả phê duyệt cho vay theo mẫu số 04a/NƠXH hoặc không đồng ý phê duyệt cho vay theo mẫu số 04b/NƠXH. Sau khi được phê duyệt và ký kết hợp đồng tín dụng, người vay vốn có thể mở tài khoản tiền gửi để gửi tiền tiết kiệm hàng tháng theo quy định và thực hiện gửi ngay từ tháng ký hợp đồng tín dụng.

Định kỳ hạn trả nợ gốc được định 12 tháng 1 lần kể từ ngày người vay nhận khoản vay đầu tiên. Kỳ hạn trả nợ gốc được chia theo tháng để người vay vốn thực hiện. Số tiền trả nợ gốc cho mỗi kỳ hạn bằng mức trả nợ hàng tháng do NHCSXH nơi cho vay và người cho vay đã thoả thuận nhân với 12 tháng. Khi người vay vốn nhận khoản vay cuối cùng, nếu số tiền đã vay thấp hơn số tiền đã được phê duyệt cho vay thì NHCSXH nơi cho vay cùng với người vay định lại kỳ hạn trả nợ và ghi vào phụ lục hợp đồng tín dụng.

NHCSXH nơi cho vay mở tài khoản tiền gửi cho người vay vốn để phục vụ cho việc gửi tiền tiết kiệm và trả lãi theo quy định trong thời gian gửi tiền tiết kiệm cũng như tạo ra nguồn trả nợ, trả lãi trong thời gian thu nợ. Nếu người vay vốn chuyển tiền trong hệ thống NHCSXH về tài khoản tiền gửi tại NHCSXH nơi cho vay thì được miễn phí. Hồ sơ mở tài khoản tiền gửi sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành của NHCSXH.

Tài khoản tiền gửi chỉ được sử dụng để theo dõi số tiền nộp vào tài khoản, nhập tiền lãi tiền gửi theo định kỳ và trích thu nợ gốc, thu lãi theo thoả thuận đã ghi trong hợp đồng tín dụng giữa người vay vốn và NHCSXH. Về mức lãi suất tiền gửi thì sẽ bằng với mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại NHCSXH (4,8%/ năm).

Người vay vốn sẽ được NHCSXH trả tiền lãi gửi hàng tháng và được nhập gốc vào ngày cuối tháng. NHCSXH nơi cho vay sẽ thực hiện tất toán và đóng tài khoản khi người vay vốn đã trả hết nợ gốc và lãi.   

 Xuân Quý - Thu Trang

Tin Liên quan

Tags : lãi suất nhà ở xã hội chính sách xã hội

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất