Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Điện và xăng dầu sắp hết độc quyền?
Sau nhiều tháng xây dựng, Bộ Công Thương vừa hoàn tất dự thảo Nghị định về hàng hoá, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền trong hoạt động thương mại. Điện và xăng dầu có sắp hết thời độc quyền?