Thứ Sáu , 12:21, Ngày 23/10/2020

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "kim ngạch"

    kim ngạch - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề kim ngạch.

  • 30 mặt hàng mang lại kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD cho Việt Nam

    30 mặt hàng mang lại kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD cho Việt Nam

    Việt Nam có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD trong 11 tháng năm nay, chiếm 91,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó có đến 5 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 59,6%.