Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Thứ ba, 22/05/2018 17:04 (GMT+7)

Kiểm toán nhà nước 'đòi' 1.700 tỷ đồng cổ tức, Habeco nói gì?

“Ông lớn” ngành bia Habeco vừa lên tiếng về việc Kiểm toán Nhà nước truy thu 1.700 tỷ đồng cổ tức.

Liên quan đến việc Kiểm toán Nhà nước truy thu 1.700 tỷ đồng cổ tức, mới đây Tổng công ty Bia – Rượu –Nước giải khát Hà Nội (Habeco) đã chính thức lên tiếng.

Habeco cho biết, thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo Kiểm toán Nhà nước ngày 6/2/2018 của Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Habeco, Hội đồng quản trị (HĐQT) Sabeco đã thông qua việc thực hiện điều chỉnh hồi tố năm 2016 theo đúng kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Habeco lên tiếng về việc Kiểm toán Nhà nước truy thu 1.700 tỷ đồng cổ tức.

Trong đó Habeco đã thực hiện điều chỉnh số dư đầu năm trên Báo cáo tài chính riêng năm 2017 với các nội dung:

Thứ nhất, hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức cho cổ đông số tiền 1.533 tỷ đồng.

Thứ hai, tăng Doanh thu hoạt động tài chính, tăng Lợi nhuận trước thuế, tăng Lợi nhuận sau thuế trên Bảng kết quả kinh doanh riêng năm trước (năm 2016); Tăng phải thu khác, tăng Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán riêng đầu năm từ nguồn cổ tức được chia từ các công ty thành viên, số tiền 168 tỷ đồng do hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại các công ty thành viên.

Đồng thời điều chỉnh giảm Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tăng phải trả cho cổ đông trên Bảng cân đối kế toán riêng đầu năm số tiền 168 tỷ đồng.

Như vậy, theo Habeco, tổng hai khoản phải trả cho cổ đông trên là 1.701 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông nên nội dung này chưa được Đại hội đồng cổ đông của Habeco thông qua.

Liên quan đến việc Đại hội đông cổ đông (ĐHĐCĐ), Habeco vừa thông báo về việc hoãn (ĐHĐCĐ thường niên 2018. Habeco cho biết đã gửi thư mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐ vào ngày 9/5. Tuy nhiên, hiện tại Tổng công ty chưa chuẩn bị đầy đủ các nội dung của đại hội theo đúng quy định. Do vậy, Habeco sẽ hoãn thời gian tổ chức đại hội chậm nhất đến ngày 29/6. Thời gian chính thức sẽ được thông báo sau.

Ngoài ra, theo Habeco, doanh nghiệp này chưa nhận được các quyết định của Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội về việc thực hiện kiến nghị về hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển để chia cổ tức cho cổ đông, số tiền là 90,6 tỷ đồng.

Do vậy, trong trường hợp Công ty Cổ phần Cồn Rượu Hà Nội không thực hiện kiến nghị của KTNN thì khoản mục doanh thu hoạt động tài chính, lợi nhuận kế toán trước thuế, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng năm 2016 và các khoản mục phải thu ngắn hạn khác, phải trả ngắn hạn khác trên bảng cân đối kế toán riêng đầu năm và cuối năm sẽ giảm tương ứng.

Trước đó, KTNN cho biết, qua kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Habeco, cơ quan này đã kiến nghị Habeco phải nộp vào NSNN số lợi nhuận chưa phân phối và Quỹ Đầu tư phát triển đến ngày 31/12/2016 không có nhu cầu sử dụng là 1.392 tỷ đồng.

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho biết, nguyên nhân dẫn đến các kiến nghị trên là do Người đại diện vốn tại doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ nộp cổ tức được chia cho phần vốn Nhà nước vào NSNN trong điều kiện ngân sách gặp nhiều khó khăn.

Anh Phương (TH)

Cùng chuyên mục

Những thay đổi liên quan đến công ty cổ phần từ 2021
Luật Doanh nghiệp 2020 (chính thức có hiệu lực và 01/01/2021) đã có một số điều chỉnh về cơ cấu và đặc điểm của các loại hình công ty. Trong đó, quy định về công ty cổ phần từ 2021 sẽ có nhiều thay đổi lớn.

Tin mới

Covid 19, tiền mặt và tương lai của thanh toán online
Theo nghiên cứu của Đại học New York (Mỹ), trên mỗi đồng tiền mặt có khoảng 3.000 vi khuẩn khác nhau sinh sống, tiềm ẩn nguy cơ gây các bệnh truyền nhiễm. Trong khi đó, virus gây ra Covid-19 có thể tồn tại ngoài vật chủ tới 9 ngày.