Thứ Sáu , 06:51, Ngày 23/10/2020

Gia đình và pháp luật

Khi nào hợp đồng lao động có thời hạn chuyển thành không thời hạn?

Chị và công ty đã kí hợp đồng lao động xác định thời hạn hai lần và chị vẫn tiếp tục làm việc thì công ty phải kí hợp đồng không xác định thời hạn với chị.

Bạn đọc hỏi:

Tôi ký hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm với công ty, khi hợp đồng hết thời hạn tôi và công ty tiếp tục kí 1 hợp đồng 1 năm nữa. Khi hợp đồng kí kết lần thứ hai hết, tôi vẫn tiếp tục đi làm nhưng không thấy công ty có ý kiến gì. Tuy nhiên, hôm 29/2 vừa rồi tôi có nhận được thông báo từ công ty buộc tôi thôi việc. Theo như tôi được biết, nếu sau hai lần kí hợp đồng có thời hạn mà vẫn tiếp tục làm việc thì hợp đồng lao động đó chuyển thành hợp đồng không thời hạn. Tôi phải làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích của mình? (Thanh Hoa)

Trả lời:

Luật sư Lê Thị Kim Soa, trưởng Văn phòng Luật sư Lê Trần, Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An có ý kiến trả lời bạn như sau:

Theo thông tin mà chị đưa ra thì công ty buộc thôi việc người lao động là trái với quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2012. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Chị và công ty đã kí hợp đồng lao động xác định thời hạn hai lần và chị vẫn tiếp tục làm việc thì công ty phải kí hợp đồng không xác định thời hạn với chị.

Luật sư Lê Thị Kim Soa - Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An

Ngoài ra, công ty muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải thỏa mãn một trong các quy định của Bộ luật lao động năm 2012, công ty chỉ có quyền chấm dứt hợp đồng lao động với chị khi:

Chị không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Chị bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục mà khả năng lao động chưa hồi phục; Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà công ty bạn đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc; Chị không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

Nếu chị không vi phạm một trong các trường hợp trên thì chị có quyền yêu cầu công ty phải tiếp tục nhận chị vào làm việc. Nếu công ty không nhận chị lại làm việc thì chị có quyền khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền trong thời hạn một năm kể từ ngày có quyết định (theo Điều 202 Bộ Luật Lao động)

Nếu trong trường hợp chị cũng đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động thì công thì công ty phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày chị không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Và công ty có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Phương Anh

Tin Tư vấn Luật tiếp theo

Tin Tư vấn Luật mới nhất