Thứ Bảy , 07:13, Ngày 26/09/2020

Gia đình và pháp luật

Khánh Hòa: Về dự án của Công ty Khai thác đá Hòn Thị ở TP Nha Trang (54)

Việc Tổng Giám đốc, Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty TNHH Khai thác đá Hòn Thị bị khởi tố về tội “Khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép” có phần nào sự tác động của Phòng Khoáng sản thuộc Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa hay không?

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa được quy định rõ tại Cổng thông tin điện tử của Sở này. Theo đó, Phòng Khoáng sản là phòng chuyên môn tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

Mỏ đá Hòn Thị đang bị ngừng hoạt động thi công hạ cốt nền.

Phần chìm của tảng băng nổi

Với các nhiệm vụ chính là: Tham mưu lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơ chuyển nhượng thăm dò quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ; hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh; tổ chức thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền; Tham mưu lãnh đạo Sở giúp UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan để khoảnh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; xác định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền UBND tỉnh; đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; lập kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh sau khi được phê duyệt.

Tham mưu lãnh đạo Sở giúp UBND tỉnh tổ chức lập và trình HĐND cùng cấp thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương theo quy định; kịp thời phát hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường khi phát hiện khoáng sản mới; thẩm định hồ sơ công nhận chỉ tiêu trữ lượng khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh; Tổ chức thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin về thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn;…Xây dựng giá tính thuế tài nguyên đối với loại khoáng sản chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên do không còn phù hợp theo quy định; Dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành về lĩnh vực khoáng sản trình UBND tỉnh ban hành….

Với những nhiệm vụ được quy định rõ ràng như vậy thì có thể thấy được quyền năng của người đứng đầu Phòng Khoáng sản này là vô cùng to lớn bởi Khánh Hòa là vùng đất màu mỡ về tài nguyên khoáng sản.

Trở lại câu chuyện của Công ty TNHH Khai thác đã Hòn Thị, trăm sự lận đận khiến hoạt động doanh nghiệp “ngừng thở” cũng đều bắt nguồn từ việc dừng khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng để thi công hạ cốt nền và được phép tận thu khối lượng đất đá đổ ra ngoài. Trước hết phải nói tiềm năng khoáng sản của mỏ đá Hòn Thị.

Theo quan sát của nhóm phóng viên thì đất đá tại núi Hòn Thị có trữ lượng đá rất tốt cho việc khai thác, chế biến làm vật liệu xây dựng, chính vì thế mà nơi đây trở thành miếng bánh ngon mà nhiều người muốn nhắm tới. Người hiểu rõ nhất các khu vực khoáng sản tiềm năng của tỉnh Khánh Hòa không ai khác đó là ông Nguyễn Thanh Minh – Trưởng Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường. Với chức năng và nhiệm vụ được UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường quy định rõ ràng, ông Minh như được giao “thượng phương bảo kiếm” trong tay. Doanh nghiệp hoạt động liên quan đến lĩnh vực này trước tiên phải có được sự đồng ý của ông này, rồi mới đến các thủ tục hành chính trình lãnh đạo Sở phê duyệt.

Cụ thể như đối với Công ty Hòn Thị, khi được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận là Chủ đầu tư dự án Khu đô thị Hòn Thị, đồng thời được phép thi công hạ cốt nền dự án theo đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, đồng thời tận thu khối lượng đất đá thu được để kinh doanh. Mọi thủ tục liên quan đến tận thu đã được UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở này đã chỉ đạo Phòng Khoáng sản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Tình trạng xẻ núi tạo mặt bằng ở Nha Trang diễn ra khá phổ biến – Trách nhiệm có thuộc về Trưởng phòng Khoáng sản, Sở TN và MT?

Vậy nhưng kết quả cho thấy, các văn bản hướng dẫn do Sở Tài nguyên và Môi trường phát đi gửi Công ty Hòn Thị đều không phù hợp với thực tế, trong khi doanh nghiệp thì hoàn toàn tin tưởng vào sự hướng dẫn của Sở chuyên môn này để thực hiện.

Thể hiện cụ thể ở văn bản số 365/STNMT-KS ngày 12/02/2015, thay vì hướng dẫn thủ tục tận thu khoáng sản (theo Điều 67, Luật Khoáng sản) cho Công ty Hòn Thị thì phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường lại có hướng dẫn đi lệch với bản chất công việc được duyệt (Điều 64, Luật Khoáng sản) làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp. Sở dĩ phải nói đến trách nhiệm của Trưởng phòng Khoáng sản bởi lẽ các ký hiệu (STNMT-KS) sau mỗi số văn bản được Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành đều có ký hiệu KS (có thể hiểu là phòng Khoáng sản).

Tuy nhiên, khi được hỏi đến việc này, ông Minh luôn né tránh trách nhiệm đối thoại với doanh nghiệp cũng như trả lời phỏng vấn báo chí. Ngay cả khi có văn bản của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc yêu cầu Trưởng phòng Khoáng sản chuẩn bị nội dung theo đề nghị và làm việc với phóng viên thì ông Minh cũng nhất mực “cãi lệnh” vì cho rằng mình không phải Người phát ngôn của Sở. Điều này khiến cho ông Võ Tấn Thái – Giám đốc Sở cũng bất lực, bởi theo ông Thái thì việc chuyên môn phải để cho cán bộ chuyên môn trả lời mới có thể rõ nghĩa được, nhưng việc ông Minh cố tình không tiếp xúc với phóng viên thì ông cũng không biết làm cách nào (?).

Xe chở đá từ mỏ ra luôn gây bụi ảnh hưởng đến môi trường khu dân cư.

Những vạt núi đá đang khai thác tại Khánh Hòa

Tại một diễn biến có liên quan, ngày 09/02/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 656/STNMT-KS gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về việc báo cáo kết quả kiểm tra đối với hoạt động thu hồi, vận chuyển khoáng sản đất, đá làm vật liệu xây dựng trong các dự án xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Theo đó kết quả kiểm tra đối với Công ty Hòn Thị như sau: “Về lĩnh vực khoáng sản: Chưa được UBND tỉnh xác nhận về đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trong diện tích đất làm dự án; Về lĩnh vực đất đai: Đã lập thủ tục gia hạn thuê đất…

Các vi phạm tồn tại: Chưa hoàn chỉnh nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng trong diện tích dự án xây dựng công trình theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường; chưa có hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt…”.

Điều đáng nói ở đây là các “vi phạm tồn tại” được Sở này liệt kê báo cáo UBND tỉnh không hề được ghi nhận tại các Biên bản kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên nghành trước đó (?). Hơn nữa, nếu chiểu theo Điều 67, Luật Khoáng sản quy định về thủ tục tận thu khoáng sản (đúng với bản chất công việc được phép của Công ty Hòn Thị) thì các vi phạm nêu trên cũng là không phù hợp. Sự chuyên quyền, thiếu công tâm, minh bạch của Phòng Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường còn thể hiện ở việc chính Sở này đã chuyển hồ sơ của Công ty Hòn Thị sang Cơ quan Công an tỉnh xử lý.

Vô hình trung việc làm này không chỉ khiến cho doanh nghiệp bị rơi vào thế kẹt mà ngay cả Cơ quan Công an tỉnh cũng vậy. Bởi lẽ sau nhiều tháng điều tra, cơ quan chuyên môn này không thể tìm ra lỗi vi phạm của doanh nghiệp để quy kết tội hình sự.

Như ông Võ Tấn Thái – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã từng khẳng khái nói với phóng viên: “Cán bộ sai đến đâu phải bị xử lý đến đó”. Vậy không biết rằng, sau hàng loạt sai phạm về khai thác khoáng sản tại núi Chín Khúc; sự hướng dẫn không phù hợp đối với hoạt động khai thác tận thu tại Khu đô thị Hòn Thị và còn nhiều nữa những vấn đề được cho là vi phạm về khai thác tài nguyên tại tỉnh Khánh Hòa mà chúng tôi sẽ đề cập tới đây có khiến ông Thái đủ dũng khí đưa ông Minh vào diện cần phải thanh tra và làm rõ trách nhiệm của một trưởng phòng chuyên môn hay không?

Hiền Anh và nhóm PVĐT

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : sở TNMT khai thác trái phép tham mưu Hòn Thị

Tin Doanh nghiệp tiếp theo

Tin Doanh nghiệp mới nhất