Thứ Tư , 20:54, Ngày 28/10/2020

Gia đình và pháp luật

Khánh Hòa: Cần lắm một cách giải quyết đúng - có tâm, có tầm (1)

Sau 3 năm loay hoay làm theo hướng dẫn của tỉnh Khánh Hòa và một số sở ngành để hoàn tất thủ tục thi công Dự án Khu đô thị Hòn Thị, nhưng rồi chủ đầu tư vẫn bị cho là "chậm tiến độ".

Trong những năm gần đây, sự phát triển đô thị ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được mở rộng, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư. Có được bộ mặt đô thị cũng như kinh tế xã hội phát triển như ngày nay thì phải nói đến sự quan tâm, tạo thuận lợi của Tỉnh đối với doanh nghiệp. Nhưng bên cạnh đó cũng cần phải có sự đồng bộ của các sở ngành liên quan trong việc hướng dẫn doanh nghiệp đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật thì Khánh Hòa mới đảm bảo phát triển bền vững. Tại Hội nghị Chính quyền đối thoại với doanh nghiệp của tỉnh Khánh Hòa diễn ra chiều ngày 19/12/2018, nhiều câu hỏi và ý kiến được đặt ra từ phía các doanh nghiệp trong thủ tục xây dựng và đầu tư vẫn chưa được trả lời thỏa mãn…

Quy hoạch Khu đô thị Hòn Thị được công bố công khai.

Dự án Khu đô thị Hòn Thị - Chủ đầu tư “ điêu đứng” sau nhiều năm chạy theo hướng dẫn.

Đây là trường hợp kêu cứu vượt cấp của Công ty liên doanh Khai thác đá Hòn Thị (sau được đổi thành Công ty TNHH Khai thác đá Hòn Thị - gọi tắt là Cty Hòn Thị).

Sự việc được tóm tắt như sau: Cty Hòn Thị được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép đầu tư số 1736/GP ngày 16/11/1996; Giấy phép khai thác khoáng sản số 2374/GP-ĐCKS ngày 10/12/1997; Giấy phép khai thác khoáng sản số 2242/GP-ĐCKS ngày 12/09/2002 của Bộ Công nghiệp (cũ) với nội dung cho phép Cty Hòn Thị khai thác khoáng sản làm VLXD tại mỏ đá Hòn Thị, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thời hạn khai thác là 20 năm trên tổng diện tích khai thác là 29,9 ha đất và được cấp Giấy CNQSD đất số I 410806 ngày 30/09/1997. Từ đó, Cty Hòn thị cơ bản đã chấp hành các quy định và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thế, phí với Nhà nước.

Đến năm 2011, với chủ trương mở rộng thành phố Nha Trang về phía Tây nên việc tiếp tục khai thác khoáng sản sẽ làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, vì vậy UBND tỉnh có yêu cầu Cty Hòn Thị chấm dứt hoạt động khai thác, chế biến đá làm tại mỏ đá Hòn Thị. Thời gian hoàn thành các thủ tục chấm dứt hoạt động khai thác là ngày 31/12/2012… đồng thời đồng ý về chủ trương cho Cty Hòn Thị được thực hiện thủ tục lập Dự án đầu tư Khu đô thị tại diện tích đất nêu trên…

Ngày 17/01/2013, tại Thông báo số 20/TB-UBND về Kết luận của UBND tỉnh đối với hoạt động của Mỏ đá Hòn Thị, sau khi nghe các sở KH&ĐT, TN&MT báo cáo, cùng việc lấy ý kiến của các thành viên dự họp, ông Nguyễn Chiến Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định Chấp thuận cho Cty Hòn Thị được khai thác đến hết ngày 31/12/2014. Trong thời gian này, doanh nghiệp thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường tại khu vực đã khai thác…

Ngày 21/07/2014, tại Thông báo số 384/TB-UBND, sau khi nghe Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo, cùng ý kiến của các thành viên tham dự họp, ông Thắng kết luận: Về chủ trương, đồng ý cho phép Cty Hòn Thị nghiên cứu, lập thủ tục đầu tư Dự án nhà ở tại khu đất Hòn Thị … và không đồng ý gia hạn thời gian khai thác. Tuy nhiên để dự án triển khai đảm bảo tính khả thi, phù hợp với địa hình thực tế và cảnh quan môi trường tại khu vực, Công ty có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trình thẩm định, phê duyệt theo quy định và cho phép tận thu khối lượng đất đá dôi dư theo cốt nền đồ án quy hoạch được duyệt…

UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình hoạt động, triển khai dự án đầu tư Khu nhà ở Hòn Thị.

Ngày 22/10/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2799/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu nhà ở Hòn Thị với nội dung Chủ Dự án là Cty Hòn Thị; Tổng diện tích đất lập quy hoạch là 29,9 ha tại khu vực Mỏ đá Hòn Thị; Đơn vị lập: Trung tâm quy hoạch và kiểm định Khánh Hòa. Thời gian thực hiện 05 tháng (từ 22/10/2014 đến hết ngày 22/03/2015).

Ngày 18/11/2014, Cty Hòn Thị có Văn bản số 74/TTr-HT gửi UBND tỉnh Khánh Hòa và Sở Xây dựng xin phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu nhà ở Hòn Thị. Ngày 28/11/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ban hành Quyết định số 3247/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư Hòn Thị (tức là chỉ hơn 01 tháng sau khi QĐ 2799/QĐ-UBND được ban hành, Cty Hòn Thị và Trung tâm QH và KĐ Khánh Hòa đã hoàn thành đồ án Quy hoạch chi tiết Khu dân cư Hòn Thị - hoàn thành vượt kế hoạch do UBND tỉnh đề ra).

Ngày 18/12/2014, Cty Hòn Thị có văn bản số 78/CV-HT gửi UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị cho Công ty bắt đầu được phép thực hiện việc hạ cốt nền từ ngày 01/01/2015 theo đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) đã được duyệt tại Quyết định số 3274/QĐ-UBND, đồng thời đưa lượng đất đá thu được từ việc hạ cốt nền nêu trên ra ngoài phạm vi dự án và bán lượng đất, đá này. Công ty cũng cam kết và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến các khoản thuế, tài chính do Nhà nước quy định, cùng với đó tiếp tục triển khai các bước thiết kế, lập dự án nhà ở theo quy định.

Ngày 23/12/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản số 8170/UBND-XDNĐ gửi Sở TN&MT và Công ty Hòn Thị đồng ý cho phép Công ty Hòn Thị thực hiện theo nội dung văn bản số 78/CV-HT trình UBND tỉnh ngày 18/12/2014. Trong nội dung văn bản số 8170/UBND-XDNĐ cũng thể hiện rõ Cty Hòn Thị là Chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Hòn Thị và yêu cầu Sở TN&MT hướng dẫn thủ tục để Công ty triển khai thực hiện. Ngày 17/03/2015, UBND thành phố Nha Trang có văn bản số 1001/UBND-QLĐT gửi Văn phòng UBND thành phố, Phòng QLĐT, UBND xã Phước Đồng và Công ty Hòn Thị về việc công bố quy hoạch chi tiết Khu dân cư Hòn Thị.

Theo đó yêu cầu Văn phòng UBND thành phố Nha Trang cung cấp các thông tin liên quan đến đồ án quy hoạch nêu trên lên Cổng thông tin điện tử của thành phố; UBND xã Phước Đồng công bố công khai hồ sơ quy hoạch đã được duyệt, tại trụ sở ủy ban để nhân dân và các đơn vị liên quan biết thực hiện; Công ty Hòn Thị triển khai lắp đặt pano ngoài trời tại khu vực quy hoạch, cung cấp tài liệu cho báo Khánh Hòa tuyên truyền rộng rãi trên phương tiện đại chúng.

Tuy nhiên, ngày 12/01/2016, tại Thông báo số 12, Kết luận của UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến việc thu hồi đất đá để thực hiện Dự án Khu nhà ở Hòn Thị, ông Đào Công Thiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận: doanh nghiệp chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng dự án, chưa kê khai khối lượng, tính tiền cấp quyền thu hồi đất, đá từ việc thi công hạ cốt nền dự án nêu trên (tuy nhiên, ngày 04/01/2016, Công ty đã tạm nộp số tiền 3.035.790.217 đồng vào ngân sách Nhà nước). Về việc này, phóng viên sẽ phân tích rõ ở những bài viết tiếp theo.

Cũng theo nội dung Kết luận này, ông Thiên yêu cầu Cty Hòn Thị theo sự hướng dẫn của các sở TN&MT, Xây dựng, KH&ĐT để thực hiện các thủ tục về đầu tư và nghĩa vụ thuế, phí với Nhà nước theo đúng quy định. Mặc dù Công ty Hòn Thị đã được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận là Chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Hòn Thị từ năm 2014 theo Thông báo số 384/TB-UBND ngày 21/07/2014, QĐ 2799/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 và QĐ 3247/QĐ-UBND ngày 28/11/2014, nhưng không hiểu vì sao, ngày 29/02/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa lại tiếp tục có văn bản số 1231/UBND-XDNĐ gửi Sở Xây dựng và Cty Hòn Thị về việc công nhận Chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Hòn Thị. Theo nội dung Thông báo này thì một lần nữa, UBND tỉnh Khánh Hòa lại công nhận Công ty Hòn Thị làm Chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Hòn Thị. (?!)

Hoạt động thi công hạ cốt nền của Dự án đang bị dừng.

Ngày 29/04/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa lại có Văn bản số 2854/UBND-XDNĐ gửi Sở Xây dựng, Sở TN&MT và Cty Hòn Thị điều chỉnh tên dự án từ Khu nhà ở Hòn Thị thành Khu đô thị Hòn Thị, theo đó là thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoach chi tiết (tỷ lệ 1/500) dựa trên ý kiến thống nhất của các sở ngành và đề nghị của Sở Xây dựng. Về khối lượng đất đá tận thu theo tinh thần Thông báo số 384/TB-UBND và 8170/UBND-XDNĐ của UBND tỉnh năm 2014. Sau khi đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) được duyệt, Cty Hòn Thị sẽ liên hệ với Sở TN&MT để được hướng dẫn thủ tục và thực hiện việc tận thu.

Cũng trong văn bản này, ông Lê Đức Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa – người đã ký các quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết và công nhận Chủ đầu tư cho Cty Hòn Thị lại một lần nữa xác nhận, công nhận Cty Hòn Thị là Chủ đầu tư Dự án. Ngày 26/09/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2877/QĐ-UBND về việc cho phép Cty Hòn Thị được gia hạn sử dụng đất để thi công hạ cốt nền dự án KĐT Hòn Thị.

Tuy nhiên, thời gian gia hạn sử dụng đất chỉ từ 01/11/2016 đến 31/12/2016 (tức chỉ trong vòng 01 tháng), đồng thời yêu cầu Sở TN&MT ký hợp đồng thuê đất bổ sung đối với Cty Hòn Thị (Về bất cập này, phóng viên xin phân tích kỹ tại những số báo sau). Ngày 25/09/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 2854/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) KĐT Hòn Thị theo Tờ trình số 13/TTr-HT ngày 25/07/2017 của Cty Hòn Thị và Kết quả thẩm định số 3486/SXD-KTQH ngày 13/09/2017 của Sở Xây dựng Khánh Hòa. Ngày 17/10/2017, UBND thành phố Nha Trang ban hành văn bản số 7091/UBND-QLĐT về việc công bố công khai Quy hoạch đã được điều chỉnh phê duyệt nêu trên.

Nhưng đến ngày 24/04/2018, Sở TN&MT có văn bản số 1637/STNMT-CCQLĐĐ gửi UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc triển khai các thủ tục đầu tư dự án KĐT Hòn Thị là chậm và không có cơ sở để tham mưu cho UBND tỉnh gia hạn thuê đất theo quy định vì UBND tỉnh đã thu hồi Giấy phép khai thác khoáng sản của Cty Hòn Thị từ trước đó. Dù vậy, nhưng Sở TN&MT vẫn đề nghị UBND tỉnh cho phép Cục thuế Khánh Hòa tạm thu tiền thuê đất với mục đích khai thác hạ cốt nền theo đề nghị của Công ty.

Thật đáng cười là trong cùng nội dung văn bản này, câu trên thì Sở TN&MT Khánh Hòa cho rằng không đủ cơ sở để tham mưu cho UBND tỉnh gia hạn thuê đất cho doanh nghiệp nhưng câu dưới, có thể vì mục đích làm tăng ngân sách cho tỉnh nhà, mà Sở TN&MT đã tham mưu ngay cho UBND tỉnh “lý do để tạm thu tiền thuê đất”. Ngày 11/05/2018, theo đề xuất của Sở TN&MT tại văn bản số 1367/SNMT-CCQLĐĐ trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Văn bản số 4608/UBND-XDNĐ gửi Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Cục thuế Khánh Hòa và Cty Hòn Thị với nội dung: Không cho Cty Hòn Thị được gia hạn thời hạn thuê đất tại dự án KĐT Hòn Thị, đồng thời chỉ đạo Cục thuế kiểm tra, tạm thu tiền thuế đất với mục đích khai thác hạ cốt nền đối với Cty Hòn Thị.

Ngày 24/04/2018, Cty Hòn Thị có Văn bản số 11/2018/CV-HT gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về việc xin điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết đã được duyệt trước đó theo nội dung Quyết định số 2854/QĐ-UBND do trong quá trình khảo sát, thăm dò địa chất, nhận thấy có những khu vực không đảm bảo an toàn khi thi công xây dựng. Tuy nhiên, ngày 04/07/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa bất ngờ có Văn bản số 6721/UBND-XDNĐ gửi Sở Xây dựng, Sở TN&MT và Cty Hòn Thị với nội dung: đồng ý với kiến nghị của Sở Xây dựng, tạm dừng tiếp nhận và thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch (lần thứ 2) của Công ty Hòn Thị, đồng thời yêu cầu Công ty này dừng mọi hoạt động thi công, thu hồi, vận chuyển khoáng sản trong dự án KĐT Hòn Thị (?!).

Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 3448/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do Công ty Hòn Thị thuê để sử dụng, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa quản lý theo đề nghị của Sở TN&MT tại Tờ trình số 711/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/10/2018.

Như vậy, sau 03 năm loay hoay chạy theo những hướng dẫn của tỉnh và một số sở ngành, nộp tới hơn 100 tỷ đồng tiền thuế, phí và các loại tiền khác vào ngân sách tỉnh, kèm theo các chi phí để thực hiện khảo sát, thiết kế… phục vụ việc hoàn tất thủ tục thi công Dự án KĐT Hòn Thị. Công ty này vẫn được cho là “chậm tiến độ” (?).

Liệu rằng Cty Hòn Thị có thực sự triển khai thực hiện “chậm tiến độ” hay không? Liệu cán bộ một số sở ngành liên quan đã nắm vững Luật và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng Luật hay chưa? Trách nhiệm của UBND tỉnh ở đâu?

Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp có thẩm quyền để làm rõ, đồng thời phản ánh khách quan trong những bài tiếp theo.

Hiền Anh và Nhóm PVĐT

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : dự án chủ đầu tư hướng dẫn

Tin Doanh nghiệp tiếp theo

Tin Doanh nghiệp mới nhất