Thứ Năm , 06:15, Ngày 28/05/2020

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "khám chuyên khoa"

    khám chuyên khoa - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề khám chuyên khoa.

  • Khám thêm chuyên khoa chỉ tính 30%

    Khám thêm chuyên khoa chỉ tính 30%

    Đây là một trong nhiều điểm mới trong lần thay đổi cách tính giá dịch vụ y tế vừa được Bộ Y tế điều chỉnh tại Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018.