Chủ nhật, 06:11, Ngày 25/10/2020

Gia đình và pháp luật

Cờ Đỏ, Cần Thơ: 9 tháng đầu năm thực hiện thắng lợi toàn diện các lĩnh vực

Trong 9 tháng đầu năm 2019, trên cơ sở phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các cấp ủy đảng, các ngành và địa phương đã triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện đạt được những kết quả toàn diện.

Chủ đề của năm 2019 là:“Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh huy động nguồn lực toàn xã hội xây dựng nông thôn mới và đô thị”, sau 9 tháng đầu năm được huyện thực hiện thắng lợi trên tất cả các lĩnh vực.

Huyện nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông mới đối với các xã

Lĩnh vực Kinh tế cơ bản các chỉ tiêu đạt theo tiến độ trên 75%, có những chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch: tổ chức sản xuất thắng lợi 03 vụ lúa đạt năng suất, sản lượng và chất lượng và cánh đồng lớn đạt giá trị kinh tế cao; diện tích trồng màu, nuôi trồng thủy sản vượt chỉ tiêu kế hoạch năm; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông mới đối với các xã. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, giá trị tăng so với cùng kỳ; công tác thu ngân sách nhà nước được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội tiếp tục được chú trọng; chất lượng giáo dục, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng, nhất là trong các dịp lễ, tết; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, nhân dịp chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm trong năm.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; tuyển quân năm 2019 đạt chỉ tiêu thành phố giao; hoàn thành công tác diễn tập của nhiệm kỳ; công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được triển khai thực hiện tốt, đạt chất lượng; các cơ quan tư pháp tiếp tục giải quyết tốt các vụ án, vụ việc; công tác hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai ở cơ sở tỷ lệ hòa giải thành đạt khá cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, hoàn thành các mô hình thí điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp Trung ương Đảng khóa XII và kế hoạch của Thành ủy; các cấp ủy triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả tốt như: tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng; rà soát, phê duyệt quy hoạch cán bộ, quản lí cấp huyện và cơ sở; luân chuyển, cử đi đào tạo bồi dưỡng cán bộ được quan tâm thực hiện tốt; kết nạp đảng viên mới vượt kế hoạch đề ra; kiểm tra, giám sát thực hiện thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật; Hội đồng nhân dân thực hiện tốt chức năng giám sát theo luật định; chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp được nâng lên; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực; quần chúng nhân dân tham gia tích cực các phong trào cách mạng của địa phương góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện.

Đặc biệt, Huyện đã xây dựng chương trình nông thôn mới hiệu quả. Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn huyện; Lễ đón nhận xã Thới Xuân đạt chuẩn nông thôn mới và văn hóa nông thôn mới năm 2019. Hoàn thành hồ sơ đề nghị thành phố thẩm định công nhận xã Thạnh Phú đạt chuẩn Nông thôn mới. Đồng thời, tập trung nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Trung An. 

Hồng Ân

 

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : cần thơ nông thôn mới

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất