Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Thứ ba, 01/10/2019 13:04 (GMT+7)

Huyện Cờ Đỏ - Cần Thơ: Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới và đô thị

Ban Thường vụ Huyện ủy Cờ Đỏ vừa thống nhất 5 nhóm công tác trọng tâm để chỉ đạo và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội của cả năm 2019.

Dịp này, Báo đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thực Hiện, Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ về các vấn đề kể trên.

Ông Nguyễn Thực Hiện Bí thư–Chủ tịch huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ

Phóng viên:Thời gian hoạt động 3 quý vừa qua, công tác thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội của huyện theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Thành ủy Cần Thơ đã đạt được những kết quả gì, thưa Bí thư-Chủ tịch UBND huyện?

+ Ông Nguyễn Thực Hiện: Ban Thường Vụ Huyện ủy nhận thấy, trên cơ sở kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện tinh gọn, các cấp ủy đảng, các ngành và địa phương trong huyện đã triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đó là, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đạt trên 75%, có những chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch: tổ chức sản xuất thắng lợi 03 vụ lúa đạt năng suất, sản lượng và chất lượng và cánh đồng lớn đạt giá trị kinh tế cao; diện tích trồng màu, nuôi trồng thủy sản vượt chỉ tiêu kế hoạch năm; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông mới đối với các xã.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; tuyển quân năm 2019 đạt chỉ tiêu thành phố giao; hoàn thành công tác diễn tập của nhiệm kỳ; công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được triển khai thực hiện tốt, đạt chất lượng; các cơ quan tư pháp tiếp tục giải quyết tốt các vụ án, vụ việc; công tác hòa giải và giải quyết tranh chấp đất đai ở cơ sở tỷ lệ hòa giải thành đạt khá cao.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, hoàn thành các mô hình thí điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và kế hoạch của Thành ủy; các cấp ủy triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả tốt. HĐND thực hiện tốt chức năng giám sát theo luật định; chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp được nâng lên; Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực; quần chúng nhân dân tham gia tích cực các phong trào cách mạng của địa phương góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của huyện.

Phóng viên:Thưa ông, được biết Ban Thường Vụ Huyện ủy đã thống nhất triển khai 5 nhóm công tác trọng tâm cho thời gian còn lại của năm nay; vậy đó là những công tác gì?

+ Ông Nguyễn Thực Hiện: Đó chính là “Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị huyện tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh huy động nguồn lực toàn xã hội xây dựng nông thôn mới và đô thị”; bao gồm: Rà soát các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết năm 2019. Phối hợp với thành phố tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ (10/11/1929-10/11/2019), gắn với khánh thành khu Di tích lịch sử cấp quốc gia “Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ”.

Chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch dứt điểm lúa vụ Thu Đông; tiếp tục trồng màu và nuôi trồng thủy sản; Phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Hoàn thành các công trình thủy lợi; tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; chủ động phòng ngừa giông lốc, thiên tai. Triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường Vụ Huyện ủy về phát triển kinh tế tập thể và kinh tế vườn huyện Cờ Đỏ giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện tốt giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục căn bản, đẩy mạnh công tác vận động xã hội hóa để chăm lo, phát triển giáo dục. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác đấu tranh chống các luận điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, thù địch; nắm bắt kịp thời tình hình, diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời định hướng, tuyên truyền, giáo dục phù hợp; quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định về nêu gương.

Rà soát quy chế làm việc để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Quy định số 202-QĐ/TW ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, Thường trực cấp ủy cấp huyện. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị Đại Hội Đảng các cấp; trước hết là lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại Hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 đảm bảo theo kế hoạch.

Xin cảm ơn Bí thư - Chủ tịch huyện dành thời gian cuộc phỏng vấn này.

Trong 10 năm (2009 – 2018) Cờ Đỏ duy trì sản lượng lúa hàng năm bình quân đạt 400.000 tấn, chuyển đổi các diện tích vườn tạp, vườn kém hiệu quả sang các vườn cây ăn trái có hiệu quả, đến nay nâng tông diện tích toàn huyện là 2.836,23 ha tăng 2.456,83 haso với năm 2009 (379,4 ha), chủ yếu trồng các loại nhãn, xoài, mãng câu,chuối, dừa, cam, quýt...; hàng năm diện tích trông màu đạt từ 4.500 ha trở lên; nuôi trồng thủy sản đạt từ 5.200 trở lên. Từ đó, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha năm 2018 đạt 176.484.1685 đồng tăng gấp 2,8 lần so với năm 2009(63.930.000 đồng), tăng gấp 4,5 lần so với năm 2004.

Phát triển ổn định đàn gia súc, gia cầm với quy mô 617.115 con tăng 334.200 con so với năm 2009 (282.915 con),

Đầu tư 179 tỷ đồng nạo vét 312 công trình thủy lợi tạo nguồn, vận động nhân dân nạo vét 103 công trình thủy lợi nội đồng.

Tính đến cuối năm 2018, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn lại 2 xã đạt từ 15 - 16 tiêu chí (xã Thới Xuân và Thạnh Phú), tổng các nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới 4.217.978 triệu

Đến nay, toàn huyện hiện có 1.903 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 140 doanh nghiệp, tăng 82 doanh nghiệp so với năm 2009 (năm 2009 có 58 doanh nghiệp) hoạt động chủ yếu kinh doanh ngành nghề xay xát, chế biến lương thực, lau bóng gạo và xây dựng, từ đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010), năm 2018 đạt trên 1.842, 11 tỷ đồng, tăng 75,64 % so với năm 2009 (năm 2009 là 1.048,80 tỷ đồng).

Hồng Ân (Thực hiện)

Cùng chuyên mục

Tin mới