Thứ Năm , 06:32, Ngày 28/05/2020

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "huyện Cẩm Giangf"

    huyện Cẩm Giangf - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề huyện Cẩm Giangf.

  • Xã Lương Điền: Cần nghiêm túc thực hiện xây dựng nông thôn mới

    Xã Lương Điền: Cần nghiêm túc thực hiện xây dựng nông thôn mới

    Xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, thì đương nhiên phải áp dụng QCVN 14: 2009/BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy hoạch xây dựng nông thôn. Đó là nhận định của nhiều chuyên gia KHCN và môi trường.