Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Cần uốn nắn phụ huynh... cá biệt?
Không chỉ riêng các các thầy cô trực tiếp đứng lớp có lúc thẩy nản vì mất nhiều công sức để "uốn nắn" học sinh cá biệt, mà ngay cả Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng phải đau đầu vì những phụ huynh...