Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ tư, 25/12/2019 11:03 (GMT+7)

Hiệu quả thực hiện '4 tại chỗ' trong phòng chống thiên tai ở Hà Nội

Quán triệt sâu sắc phương châm “4 tại chỗ”, thời gian qua, TP. Hà Nội đã thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai; bảo vệ có hiệu quả tính mạng, tài sản của người dân.

Theo đó, với mục tiêu nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước, nhân dân, phát triển bền vững, bảo đảm an ninh, quốc phòng; hàng năm, Thành ủy, UBND TP. Hà Nội, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) TP. Hà Nội đã ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn TP tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai; Rà soát, bổ sung phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị sát thực tế, phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả; đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện. chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động dự trữ lượng thực, thuốc men, nhu yếu phẩm….

Công tác chuẩn bị cho việc phòng chống thiên tai, khắc phục bão lũ ở các địa phương.

Điểm nổi bật trước hết đó là TP. Hà Nội đã chủ động thực hiện tốt “Chỉ huy tại chỗ”. Cụ thể, nhiều nội dung đã được triển khai thực hiện có hiệu quả như: Công tác kiện toàn, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy và Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; công tác xây dựng, rà soát, cập nhật, bổ sung phương án ứng phó với các loại hình thiên tai chính; hoạt động thông tin liên lạc trong chỉ huy; hoạt động cảnh báo trong chỉ huy (trạm đo, phương thức, quy chế,…)...

Chỉ tính riêng trong năm 2019 vừa qua, TP. Hà Nội đã hoàn thành việc kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp. Bộ máy Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành từ TP đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và các sở, ban, ngành đã được thành lập, kiện toàn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng thành viên.

Trong đó, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP có Chánh Văn phòng là Chi cục Trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội; các Phó Chánh Văn phòng là lãnh đạo các đơn vị: Ban cứu hộ, cứu nạn Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, Chi cục Thủy lợi Hà Nội; Văn phòng các sở, ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công an thành phố Hà Nội, Công Thương; các thành viên Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP do Thủ trưởng cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy quyết định huy động cán bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia.

Đối với cấp huyện: Cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện là phòng Kinh tế (hoặc các phòng liên quan), làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Hầu hết các quận, huyện, thị xã sử dụng phòng Kinh tế làm trụ sở thường trực và sử dụng các thiết bị của cơ quan để tiếp nhận, tổng hợp và xử lý các thông tin về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tính đến nay đã có 30/30 quận, huyện, thị xã đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN.

Cùng với đó, nội dung “Lực lượng tại chỗ” cũng được TP. Hà Nội quan tâm bảo đảm tốt. Lực lượng huy động từ các sở, ngành, đơn vị TP đến quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn tham gia công tác phòng, tránh, ứng phó và  khắc phục hậu quả khi có tình huống thiên tai xảy ra đảm bảo khoảng trên 200.000 người. Trong đó, bao gồm lực lượng các sở, ngành, dân quân tự vệ, lực lượng xung kích, tình nguyện viên, các đơn vị đoàn thể, doanh nghiệp huy động tại các xã, phường, thị trấn và các lực lượng khác; lực lượng của các đơn vị quân đội trên địa bàn hiệp đồng với Bộ Tư lệnh Thủ đô (51 đơn vị) khoảng 9.655 người, 228 phương tiện các loại.

Tùy theo tình hình diễn biến và mức độ ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Thành phố quyết định việc điều động và phân công, bố trí lực lượng để chi viện cho các địa phương theo yêu cầu. Lực lượng này được huy động theo cơ chế, khi có thiên tai xảy ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định huy động, điều động, trưng dụng lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm của các sở, ngành, địa phương để ứng phó, sự cố thiên tai theo quy định. Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của địa phương, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN hỗ trợ.

Về vật tư, phương tiện, trang thiết bị, UBND các quận, huyện, thị xã; các Hạt quản lý đê đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, vật tư…trên các điếm canh đê trên địa bàn theo Quy định; cụ thể dụng cụ vật tư, trang thiết bị tại mỗi điếm canh đê gồm: 06 áo phao, 18 bộ đi mưa, 02 xe cải tiến, 10 đôi quang gánh, 06 xẻng, 06 cuốc, 02 mai đào đất, 01 xà beng, 10 con dao, 05 vồ, 05 đèn ắc quy (đèn pin), 01 trống (kẻng, loa phóng thanh), 01 bộ biển báo tín hiệu lũ, 01 bộ đèn tín hiệu báo lũ, 20 cái tiêu, bảng báo hiệu hư hỏng, 5m3 đá dăm, 5m3 cát vàng, 100 cái bao tải, 10 cây tre, 50kg rơm, 10m2 phên nứa, 500-100m3/1km đê đất dự trữ. UBND TP cũng giao Sở Nông nghiệp và PTNT- Cơ quan thường trực PCTT của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố quản lý vật tư dự trữ PCLB (gồm đá, cát vàng, bao tải, rọ thép, áo phao, bạt chắn sóng…) phục vụ công tác PCLB đặt tại tại 73 điểm, kho bãi vật tư trên các tuyến đê thuộc Thành phố quản lý.

Tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê, tổng hợp số lượng, chất lượng vật tư phục vụ cho công tác phòng, chống lụt bão và có kế hoạch bổ sung vật tư đủ số lượng theo quy định. Bộ Tư lệnh Thủ đô - Cơ quan thường trực TKCN của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố có trách nhiệm tổ chức hiệp đồng với 51 đơn vị quân đội do bộ quốc phòng tăng cường (228 phương tiện các loại: 213 ô tô tải, 02 xà lan, 01 xuồng, 04 thuyền, 02 phà, 02 đầu kéo, 04 máy đẩy). Các lực lượng khác đều chủ động thực hiện tốt các nội dung về vật tư, phương tiện, trang thiết bị.

Đặc biệt, thực hiện “Hậu cần tại chỗ”, UBND TP. Hà Nội đã giao Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn tham gia dự trữ hàng cứu trợ khẩn cấp; thực hiện dự trữ hàng cứu trợ bao gồm: mỳ ăn liền, cháo ăn liền, cơm khô, lương khô, nước uống, nến thắp, thực phẩm chế biến, gạo ăn dự kiến cho khoảng 250.000 người, trong thời gian 7 ngày.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP. Hà Nội cho biết, việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” đã góp phần nâng cao kết quả công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn TP.

Để phương châm “4 tại chỗ” tiếp tục được thực hiện có hiệu quả, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP. Hà Nội kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT cần xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ cho các địa phương để sát với thực tế hiện nay; có hướng dẫn chi tiết việc xác định thiệt hại đối với nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, có quy định chi tiết về cơ sở xác định hỗ trợ, trình tự thủ tục thực hiện, thanh quyết toán từ Quỹ PCTT để khắc phục hậu quả, phục hồi, tái kiến thiết sau thiên tai. Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT cũng cần tổ chức tập huấn, đào tạo chuyên môn về phương pháp đánh giá nhu cầu phục hồi và tái thiết sau thiên tai cho các cán bộ trực tiếp làm công tác PCTT./.

PV

Cùng chuyên mục

Tin mới

BIDV và HBC tăng cường hợp tác toàn diện
Ngày 16/5/2022 tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2022 - 2026.