Thứ Bảy , 21:53, Ngày 28/03/2020

Gia đình và pháp luật

Hậu Giang: Vị Thanh phấn đấu năm 2020, giá trị sản xuất trên địa bàn 6.540 tỷ đồng

Năm 2020, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,5%; thu hút vốn đầu tư toàn xã hội 3.750 tỷ đồng; thu ngân sách đạt trên 583 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 1.500 lao động/năm...

Trong năm 2019, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thành phố Vị Thanh 6.258 tỷ đồng. Sản xuất Nông ngiệp đã xuống giống lúa được 10.300/9.970 ha, năng suất bình quân đạt  5,94 tấn/ha, sản lượng 61.198 tấn; mía xuống giống 704ha, năng suất 95 tấn/ha, sản lượng 66.880 tấn; Cây khóm xuống giống 1.931,3 ha, năng suất đạt 16,5 tấn/ha, sản lượng ước 31.866,5 tấn. Giải ngân cho 112 hộ vay với tổng số tiền 6 tỷ 227 triệu đồng cho nông dân cải tạo vườn tạp, chăn nuôi gia súc, gia cầm mang lại hiệu quả kinh tế cao nâng cao đời sống. Trên địa bàn có: 8.355 con heo; 96 con trâu; 273 con bò; đàn gia cầm 176.000 con...

Một góc đô thị Vị Thanh đang từng ngày đổi thay.

Công nghiệp đã mời gọi được 05 doanh nghiệp đầu tư vào Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp nâng tổng số doanh nghiệp hiện có 26 doanh nghiệp với tổng mức đầu tư 1.201 tỷ đồng, diện tích 42,59/43,44 ha. Tổng giá trị sản xuất ngành đạt 1.152,53 tỷ đồng, giải quyết cho khoảng 5.650 lao động tại địa phương. Xây dựng cơ bản giải ngân 448 tỷ 988 triệu đồng,  đã triển khai thực hiện 61 công trình, trong đó 20 công trình khởi công mới.

Thương mại dịch vụ Thành phố Vị Thanh có trên 6.234 cơ sở hoạt động kinh doanh như hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm mua sắm, dịch vụ ngân hàng, viễn thông, dịch vụ ăn uống, lưu trú, vận tải hàng hóa... với tổng doanh thu đạt 10.848,88 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 813 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa 132 tỷ đồng. Cấp mới 228 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức kịp thời, mang lại không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa, khu dân cư văn hóa... kết quả năm 2019 gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 86,03%. Ngoài ra, trong năm 2019, TP. Vị Thanh được công nhận 03 chợ văn minh: chợ Vị Thanh, chợ phường IV, chợ phường VII, 233 hộ thương nhân văn hóa. Chương trình Quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, 9/9 trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia; có 26 giường bệnh/10.000 dân và 7,40 bác sĩ/10.000 dân. Người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,33% dân số.

Giáo dục đào tạo được quan tâm, huy động 19.418 học sinh đến trường; phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 170 người. Công tác an sinh xã hội, xóa đối giảm nghèo được thực hiện tốt, trong năm tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,67%. Những ngày lễ, tết đã tặng quà thăm hỏi gia đính có công cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn với số tiền 1 tỷ 200 đồng.

Trợ cấp thường xuyên cho 27.511 lượt đối tượng, với tổng số tiền 11 tỷ 557 triệu đồng. Cấp phát quà Tết từ nguồn kinh phí tỉnh cho 1.832 đối tượng, số tiền 916 triệu đồng. Cấp quà Tết từ nguồn vận động. Tổng số 1.015 đối tượng, với số tiền 406 triệu đồng. Quốc phòng an ninh được giữ vững, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Trong năm đã xảy ra 26 vụ phạm pháp hình sự, bắt 34 đối tượng; triệt xóa 34 tụ điểm tệ nạn xã hội với 265 đối tượng liên quan. Tai nạn giao thông, xảy ra 04 vụ, làm chết 05 người...

Các Tổ hòa giải khu vực, ấp tiếp nhận 76 vụ việc yêu cầu hòa giải, đưa ra hòa giải 76 vụ việc, đạt 100%/tổng số vụ yêu cầu hòa giải; hòa giải thành 74 vụ việc, đạt 97,37%/tổng số vụ đưa ra hòa giải.

Cải cách hành chính được đẩy mạnh niêm yết công khai và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và phường, xã. Qua đó, thành phố đã tiếp nhận 18.833 hồ sơ, trả kết quả 18.561 hồ sơ; cấp xã tiếp nhận 30.705 hồ sơ, trả kết quả 30.695 hồ sơ.

Trong thời gian tới TP. Vị Thanh tiếp tục duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, năm 2020 thành phố Vị Thanh quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, với các mục tiêu cụ thể như: Cơ cấu giá trị sản xuất phân theo ngành kinh tế; Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 6.540 tỷ đồng; Thu hút vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3.750 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương 583 tỷ đồng; Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 98%. Tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch 95%....

Vinh Tâm

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : hậu giang vị thanh Giá trị sản xuât

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất