Thứ Bảy , 22:29, Ngày 28/03/2020

Gia đình và pháp luật

Hậu Giang: Chủ tịch huyện Châu Thành A 'đủ' điều kiện thi chuyên viên chính!?

Ông Trần Thanh Lâm, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A (Hậu Giang) cho biết, đã đối chiếu các quy định nên “đủ” điều kiện thi chuyên viên chính năm 2019, khi có thời gian trên 9 năm giữ ngạch chuyên viên.

Sau khi báo có bài phản ánh Chủ tịch huyện chưa đủ tiêu chuẩn vẫn được dự thi chuyên viên chính, ông Trần Thanh Lâm cho biết, đối chiếu các quy định như Quyết định số 896/QĐ-SNV, ngày 1/11/2005 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về tuyển dụng công chức và Quyết định số 1688/QĐ-SNV, ngày 7/9/2012 của Sở Nội vụ Hậu Giang về bổ nhiệm và xếp lương ngạch Chuyên viên, thì thời gian giữ ngạch chuyên viên của mình đã trên 9 năm, quá xa so với Điểm h, Khoản 3, Điều 6 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2017 như sau:…Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 1 năm (đủ 12 tháng).

Quyết định số 896/QĐ-SNV, ngày 1/11/2005 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về tuyển dụng công chức của ông Trần Thanh Lâm.

Quyết định số 1688/QĐ-SNV, ngày 7/9/2012 của Sở Nội vụ Hậu Giang về bổ nhiệm và xếp lương ngạch Chuyên viên đối với ông Trần Thanh Lâm. Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang. ‘‘Nay là Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A’’.

Theo đó, thời gian giữ ngạch chuyên viên được tính từ khi bổ nhiệm ngạch chuyên viên cho đến khi chuyển sang ngạch khác (không tính thời gian tập sự, thử việc).

Ông Lâm còn cho biết thêm là tại Công văn số 2749/BNV-CCVC, ngày 18/6/2018 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2018, Bộ có một số nội dung lưu ý về xác định thời gian tương đương chuyên viên, chuyên viên chính thì đối với trường hợp đang giữ ngạch chuyên viên mà trước khi được bổ nhiệm ngạch chuyên viên đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được tính tương đương với thời gian giữ ngạch chuyên viên.

Nên ông Trần Thanh Lâm, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, năm 2005 là ngạch Cao đẳng mã số 01a.003, hệ số 2,1 đối chiếu theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là công chức A0, sang đến Quyết định số 1688/QĐ-SNV, ngày 7/9/2012 của Sở Nội vụ Hậu Giang thì chuyển ngạch từ chuyên viên (01a.003) sang chuyên viên (01.003), thì đã vượt quá nhiều năm so với quy định giữ ngạch chuyên viên 9 năm. Nên đủ điều kiện thi chuyên viên chính năm 2019.

Trụ sở UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang nơi ông Trần Thanh Lâm công tác.

Trước đó, trong một lần phóng viên điện thoại, ông Trần Thanh Lâm - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A cho biết, hiện chưa đủ tiêu chuẩn để dự thi chuyên viên chính năm 2019, ông Lâm nói mình mới giữ ngạch chuyên viên mới được 8 năm mấy tháng, năm sau (2020) mới đủ thời gian giữ ngạch 9 năm và đủ điều kiện thi chuyên chuyên viên chính. “Là do trước đây còn làm ở Văn phòng UBND tỉnh, mấy anh em tham mưu cho là chưa đủ điều kiện giữ ngạch để thi nên mình nghĩ là chưa nên không quan tâm, khi kiểm tra lại kỹ các hồ sơ, đối chiếu các quy định thì đã trên 9 năm giữ ngạch chuyên viên, đã vượt quá xa so với quy định” - ông Lâm nói thêm.

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, trước ngày 1/12/2014, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn các ngạch: Ngạch chuyên viên cao cấp (mã số 01.001); ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002); ngạch chuyên viên (mã số 01.003), ngạch cán sự (mã số 01.004)…

Không có quy định tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao đẳng. Còn tại Bảng III, Danh mục các ngạch công chức ban hành kèm theo Quyết định số 78/2004/QĐ-BNV ngày 3/11/2004 của Bộ Nội vụ có quy định ngạch chuyên viên (mã số 01.003) và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương ngạch chuyên viên, nhưng không quy định ngạch chuyên viên cao đẳng (mã số 01a.003) tương đương với ngạch chuyên viên.

Ngày 9/10/2014, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, áp dụng đối với cán bộ, công chức chuyên ngành hành chính làm việc trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại Thông tư này quy định các chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành hành chính, bao gồm: ngạch chuyên viên cao cấp (mã số 01.001), ngạch chuyên viên chính (mã số 01.002), ngạch chuyên viên (mã số 01.003), ngạch cán sự (mã số 01.004), ngạch nhân viên (mã số 01.005). 

Điểm a, Khoản 4, Điều 7 và  Điểm a, Khoản 4, Điều 8 của Thông tư này quy định: Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của ngạch chuyên viên (mã số 01.003) là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của ngạch cán sự (mã số 01.004) là có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm. Như vậy, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của ngạch chuyên viên không bao gồm người có bằng tốt nghiệp cao đẳng và không có quy định ngạch chuyên viên cao đẳng tương đương với ngạch chuyên viên (có bằng tốt nghiệp đại học).

Vậy mã ngạch 01a.003, hệ số 2,1 theo Quyết định số 896/QĐ-SNV, ngày 1/11/2002 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về tuyển dụng công chức của ông Trần Thanh Lâm thời gian công chức giữ ngạch chuyên viên cao đẳng (01a.003) hưởng lương ở thang lương A0, Bảng lương số 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, không được tính là thời gian giữ ngạch chuyên viên và tương đương ngạch chuyên viên.

Vậy việc Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang - Trần Thanh Lâm được dự thi ngạch chuyên viên chính, trong khi không đủ tiêu chuẩn dự thi đã làm cho dư luận đặt câu hỏi là có “khuất tất” gì trong việc thi tuyển chuyên viên chính này?

Báo sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong kỳ tiếp theo.

Mộng Trinh

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : hậu giang chủ tịch huyện chuyên viên chính Châu Thành A

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất