Thứ Năm , 05:41, Ngày 28/05/2020

Gia đình và pháp luật

Hà Nội: Cần giải quyết dứt điểm khiếu nại của gia đình liệt sĩ

Cụ Bùi Văn Thược, 81 tuổi, là anh ruột của liệt sĩ Bùi Văn Vinh, ngụ tại số 02, tổ 18, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội đã có đơn khiếu nại về việc chính quyền bồi hoàn thu hồi đất của gia đình.

Hơn mười lăm năm liền, cụ Thược gửi đơn khiếu nại đến các cấp chính quyền từ địa phương đến trung ương đề nghị bồi hoàn lô đất 504 m2 của liệt sĩ Bùi Văn Vinh nằm trong phần diện tích làm dự án mở chợ tại khu vực Đồng Bia mà Ủy ban nhân dân xã Thịnh Liệt, huyện Thanh Trì (nay là phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) đã cam kết hoán đổi nhưng không thực hiện sau khi đã thu hồi đất của gia đình liệt sĩ Bùi Văn Vinh đang trực tiếp canh tác.

Công văn số 9375/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ gửi UBND thành phố Hà Nội

Ngày 20/3/2017, Văn phòng Chính phủ ban hành công văn số 2563/VPCP-V.1 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra xác minh, làm rõ nội dung khiếu nại của ông Bùi Văn Thược, có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật, đồng thời kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01/05/2017.

Tiếp đó, ngày 26/7/2017, một lần nữa, Văn phòng Chính phủ tiếp tục ban hành văn bản số 7778/VPCP-V.I gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đôn đốc việc báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại của cụ Bùi Văn Thược theo nội dung công văn số 2563/VPCP-V.I, gửi Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2017, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả chính thức.

Qua tập tài liệu mà chúng tôi hiện đang lưu giữ, trong nội dung bản “Báo cáo quá trình giao đất cho hai thương binh Bùi Văn Vinh và Lê Đức Sinh” số 42/BC-UB ngày 08/07/2005 của Ủy ban nhân dân phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai nêu rõ: “Ngày 12/08/2002, Ủy ban nhân dân thành phố (Hà Nội – NV) đã có quyết định số 5471 thu hồi 108 ha đất khu Đồng Tàu để thực hiện dự án di dân Đồng Tàu (vị trí đất công đã giao cho hai liệt sĩ cũng nằm trong phần diện tích đất thu hồi).

Trong quá trình làm thủ tục giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu di dân Đồng Tàu, Ủy ban nhân dân xã đã không mời hai thương binh ra kê khai để lên phương án đền bù mà lại đưa phần diện tích đó đứng tên Ủy ban nhân dân xã và đưa tiền đền bù vào ngân sách Ủy ban nhân dân xã quản lý.

Thông qua quá trình giải quyết đơn của thanh tra thành phố, Ủy ban nhân dân phường đề nghị hoàn trả lại phần diện tích đất đã giao cho hai thương binh là 1.008 m2 (mỗi thương binh được chia 504 m2) mà Ủy ban nhân dân xã đã đứng tên kê khai và nhận tiền đền bù của dự án để tính thành tiền đền bù trả lại cho hai thương binh nhằm đảm bảo đúng ý kiến chỉ đạo của huyện Thanh Trì và thực hiện Thông tư số 07 ngày 25/09/1991 về đảm bảo công bằng xã hội”.

Ngoài ra, tại bản Báo cáo này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thịnh Liệt còn thể hiện sự quyết tâm: “Thông qua sự việc này, tập thể Ủy ban nhân dân phường Thịnh Liệt xin nhận khuyết điểm và nghiêm túc rút kinh ngiệm trước lãnh đạo quận và thành phố về ý thức chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên và thực hiện chính sách xã hội ở địa phương. Ủy ban nhân dân phường Thịnh Liệt sẽ cố gắng giải quyết kịp thời những thắc mắc, đơn từ của nhân dân, tránh khiếu kiện đông người và kéo dài, vượt cấp”.

Vậy nhưng, theo thông tin từ phía gia đình cụ Bùi Văn Thược cung cấp, ngày 05/09/2017, cụ Bùi Văn Thược (Người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của Liệt sĩ Bùi Văn Vinh) đã có mặt tại cơ quan Thanh tra thành phố Hà Nội làm việc theo thư mời về nội dung đơn kiến nghị theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại văn bản số 3899/UBND-ĐT ngày 10/08/2017. Cũng chính tại thời điểm này, xét báo cáo số 228/BC-UBND ngày 10/08/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Thược (trú tại số 2, tổ 18, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của Liệt sĩ Bùi Văn Vinh.

Giấy mời số 01/9/GM của Thanh tra thành phố gửi ông Bùi Văn Thược

Ngày 01/9/2017, Văn phòng Chính phủ tiếp tục ban hành văn bản số 9375/VPCP-V.I, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: “Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nghiêm túc, khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 2563/VPCP-V.I ngày 20/3/2017”. Chính phủ đã thể hiện quyết tâm thay đổi căn bản phương thức quản lý, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nguyên tắc Chính phủ quản lý xã hội bằng pháp luật, tuân thủ, thượng tôn pháp luật; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Đã cho chúng ta thấy Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về “Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021”, trong đó xác định, “Xây dựng tổ chức bộ máy của Chính phủ kiến tạo phát triển” – một thông điệp mới đang được mọi tầng lớp Nhân dân quan tâm, đồng tình và ủng hộ.

Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ vào tháng 04 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: “Chính phủ đẩy mạnh việc chuyển phương thức chỉ đạo điều hành từ mệnh lệnh hành chính sang Chính phủ kiến tạo và phục vụ”. Dù chúng tôi biết rằng, đời sống xã hội luôn vận động, biến đổi không ngừng, kéo theo là những phát sinh mới, những yêu cầu mới cần được giải quyết. Trong khi đó, hệ thống pháp luật lại chưa thể “đón đầu” những yêu cầu này, vì vậy dẫn đến những hạn chế, tồn tại nhất định trong công tác quản lý Nhà nước.

Thực tế này đã cho thấy, tổ chức bộ máy tại địa phương dù đã thực hiện tổ chức theo đúng quy định của pháp luật (Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành) nhưng vẫn chưa có sự phân định rõ ràng các chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị. Từ đó, dẫn đến sự lúng túng, đùn đẩy về trách nhiệm của các cơ quan khi có vấn đề cần giải quyết. Những tồn tại, hạn chế này chính là một rào cản lớn trong việc thực hiện nguyên tắc “Chính phủ kiến tạo phát triển”.

Việc thực hiện “Chính phủ kiến tạo phát triển” chính là sự thay đổi từ tư duy quản lý đơn thuần sang tư duy phục vụ trong quản lý. Sự quyết liệt của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và tập thể cán bộ - công chức Văn phòng Chính phủ đã thể hiện rõ trong việc giải quyết kiến nghị của gia đình Liệt sĩ Bùi Văn Vinh, còn các cấp chính quyền và các Sở, ngành địa phương thì như thế nào?

Việc hoàn trả lại phần diện tích đất có giá trị tương đương mà gia đình cụ Bùi Văn Thược khổ công đi tìm công lý cũng chính là phần tài sản có nguồn gốc từ việc Liệt sĩ Bùi Văn Vinh xuất ngũ tòng quân, giao lại cho Hợp tác xã. Ngoài ra, chính vì gia đình Liệt sĩ cũng luôn chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nên mới sinh cớ sự mà họ đã phải gánh chịu khổ đau tinh thần, đời sống vật chất hơn mười lăm năm nay. Chúng tôi mong muốn rằng, tập thể Ủy ban nhân dân phường Thịnh Liệt đừng vận dụng bất cứ lý do nào khác để tiếp tục kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm, tiếp tục gây khó khăn nào nữa cho gia đình Liệt sĩ Bùi Văn Vinh.

Luật gia Đỗ Minh Chánh

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : Hà Nội liệt sĩ thu hồi đất thương binh

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất