Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Môi trường giáo dục với 'Quy tắc ứng xử'
“Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội” định hướng chuẩn mực trong giao tiếp và giải quyết công việc đối với các tổ chức và công dân.