Thứ Hai , 15:53, Ngày 01/06/2020

Gia đình và pháp luật

Điều kiện 'cần' và 'đủ' cho cá tra Việt Nam tăng tốc trong năm 2019

Để ngành hàng cá tra Việt Nam năm 2019 tiếp tục giữ vững ổn định cần tập trung các nguồn lực với các điều kiện “cần” và “đủ” phát huy tối đa lợi thế đứng đầu của mình.

Theo Tổng cục Thủy sản Việt Nam, năm 2019 ngành cá tra cần thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao vị trí của ngành hàng chủ lực này.

Tiếp tục nâng cao chất lượng con giống

Thực hiện nghiêm quy định về điều kiện ương nuôi đối tượng thủy sản chủ lực tại văn bản Luật Thủy sản 2017 và Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật. Quản lý điều kiện sản xuất, ương dưỡng và kinh doanh giống bao gồm buôn bán qua biên giới theo quy định tại Luật Thủy sản 2017.

Nâng cao chất lượng con giống để đảm bảo hiệu quả từ con cá tra.

Tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp kỹ thuật, ứng dụng khoa học và công nghệ mới trong sản xuất để nâng cao chất lượng giống cá tra thông qua các hình thức hợp tác công tư; tăng cường đào tạo, tập huấn kỹ thuật, tổ chức lại sản  xuất và thực hiện nghiêm túc truy xuất nguồn gốc.

Triển khai hiệu quả đề án giống cá tra 3 cấp và các chương trình, đề án, nhiệm vụ khoa học về giống cá tra. Tiếp tục khuyến khích, thu hút doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nghiên cứu, chọn tạo cá giống

Nâng cao chất lượng và giá trị, đa dạng hóa sản phẩm theo từng phân khúc thị trường và xây dựng thương hiệu

Kiểm soát chặt điều kiện cơ sở nuôi, chế biến, xuất khẩu và chất lượng sản phẩm theo quy định tại Nghị định 55/NĐ-CP về quản lý sản xuất, tiêu thụ cá tra và Thông tư 07/2017/TT-BNNPTNT về chất lượng phile cá tra xuất khẩu và các quy định khác của Luật Thủy sản 2017. Kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm, bao gồm vật tư đầu vào, dư lượng các chất cấm, hạn chế sử dụng và tăng cường truy xuất nguồn gốc.

Đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu theo từng phân khúc thị trường khác nhau để tạo nên sự khác biệt thay cho chiến lược cạnh tranh bằng giá cần được quan tâm, hiểu đúng và xây dựng bài bản, thực thi nghiêm túc.

Ứng dụng các giải pháp công nghệ trong nuôi trồng, chế biến nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm Triển khai hiệu quả đề án SPQG cá da trơn và sản phẩm từ cá da trơn.

Tăng cường hợp tác, huy động nguồn lực của các bên, tổ chức lại sản xuất để phát triển bền vững.

Phát triển thị trường và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm cá tra, xử lý tốt các rào cản kỹ thuật

Tăng cường hợp tác với cơ quan kiểm tra chất lượng tại nước nhập khẩu để kiểm soát chất lượng sản phẩm và xử lý kịp thời các rào cản thương mại, kỹ thuật cho sản phẩm cá tra.

Ứng dụng các giải pháp công nghệ trong nuôi trồng, chế biến nhằm nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường gắn với xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cá tra chất lượng cao, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển dòng sản phẩm giá trị gia tăng. Gắn kết các cơ quan nghiên cứu, giữ vai trò đối tác nghiên cứu khoa học để xây dựng chất lượng sản phẩm mới. Chuẩn bị các giải pháp ứng phó với khả năng cạnh tranh từ một số quốc gia sản xuất cá tra.

Để ngành hàng cá tra phát triển ổn định và bền vững thì điều kiện cần và đủ để thực hiện  các quy định mới của Luật Thủy sản 2017 và các quy định liên quan đến quản lý ngành cá tra, đặc biệt là công tác kiểm soát điều kiện cơ sở sản xuất, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường là hết sức cần thiết.

Đồng thời, kiểm soát tốt chất lượng con giống, chất lượng vật tư  thủy sản. Theo dõi sát diễn biến thời tiết khí hậu để kiểm soát dịch bệnh, tăng cường công tác quan trắc, cảnh báo môi trường, phòng ngừa dịch bệnh.

Đồng thời tiếp tục thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành một cách hiệu quả, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn. Tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi, sản xuất gắn liền với tín hiệu thị trường. Chỉ tổ chức phát triển sản xuất khi có hợp đồng đầu ra nhằm đảm bảo cân bằng cung cầu và hiệu quả kinh tế.

Tiếp tục thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp có tiềm lực trong công tác chọn tạo giống, đa dạng hóa sản phẩm có giá trị gia tăng, phát triển mạnh mẽ thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Các địa phương tham gia đề án giống cá tra 3 cấp cần chủ động triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo Bộ và Tổng cục Thủy sản các vấn đề phát sinh để phối hợp xử lý. 

Hồng Muội

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : nông nghiệp xuất khẩu cá tra

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất