Thứ Ba , 20:02, Ngày 31/03/2020

Gia đình và pháp luật

Điện Biên Đông: Tập trung mọi nguồn lực cho phát triển KT- XH

Trong tháng 10/2017, điều kiện thời tiết xấu ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của Nhân dân, song các cấp, các ngành huyện Điện Biên Đông đã tích cực chỉ đạo và đạt được một số kết quả nổi bật.

Nhìn chung tháng 10/2017, huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đề ra và các giải pháp điều hành phù hợp, các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết HĐND huyện giao đều đạt trên 50% và tăng so với tháng 9/2017, chất lượng, hiệu quả làm việc ở cấp huyện và cấp xã được nâng cao, kết quả giải ngân các nguồn vốn đạt cao, công tác quyết toán các công trình thực hiện đúng tiến độ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, quốc phòng được giữ vững.

Cụ thể: Huyện đã thực hiện thu hoạch nông sản Thu – Đông. Trong đó: Lúa nước vụ mùa đã thu hoạch được 65%/1782,4 ha, lúa nương đã thu hoạch được 70% và một số cây như: Ngô, đậu tương, lạc,... Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục được duy trì, giá cả thị trường nhìn chung ổn định, hàng hóa đa dạng phong phú, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân.

Bên cạnh đó, các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục được duy trì và từng bước được nâng cao, hệ thống trường lớp, quy mô học sinh tương đối ổn định, công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thực hiện, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, thực hiện đảm bảo tốt các chính sách an sinh xã hội, động viên kịp thời, hỗ trợ, khắc phục hậu quả cho Nhân dân bị thiệt hại do thiên tai.

Để quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trong 2 tháng cuối năm, đồng chí Bùi Ngọc La – Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông chia sẻ: Huyện sẽ tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá và nhu cầu thị trường, khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển các ngành nghề theo hướng ổn định bền vững, mở rộng địa bàn giao lưu hàng hoá.

Huyện cũng tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét, phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi trong mùa Đông. Tiếp tục thực hiện khoán bảo vệ rừng, chi trả DVMTR theo kế hoạch.

Huyện cũng đặc biệt quan tâm chăm lo đúng mức đến những vấn đề xã hội như: Y tế, văn hoá, giáo dục, thực hiện có hiệu quả các chương trình MTQG về xây dựng NTM, đẩy mạnh công tác xoá đói, giảm nghèo, duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, để đáp ứng được nhiệm vụ phát triển kinh tế trong giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế.

Việt Dũng

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : nông nghiệp điện biên sản xuất phát triển KT- XH

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất