Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Đảng, Bác Hồ và mùa xuân dân tộc
Tết Canh Ngọ 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Người sáng lập là nhà yêu nước và cách mạng vĩ đại Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, là Bác Hồ kính yêu của nhân dân ta.