Thứ Bảy , 07:39, Ngày 06/06/2020

Gia đình và pháp luật

Công ty KTCTTL Xuân Thủy - Nam Định: Chủ động phục vụ sản xuất

Công tác thủy nông phục vụ sản xuất của Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình Thủy lợi (KTCTTL) Xuân Thủy đã đạt kết quả đáng khích lệ.

Năm 2018, điều kiện Khí tượng, Thủy văn diễn ra tương đối thuận lợi, hạn mặn ở mức thấp hơn các năm trước, các đợt xả nước của hồ Thủy điện trùng với việc lấy nước ngả ải, làm đất phục vụ sản xuất, đồng thời, luôn được Sở NN&PTTNT tỉnh Nam Định, UBND huyện Xuân Trường, GiaoThủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, cộng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, địa phương, sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân hai huyện… nên Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình Thủy lợi (KTCTTL) Xuân Thủy đã đạt được những thành tựu đáng biểu dương.

Ông Nguyễn Trí Thiện - Chủ tịch Công ty TNHH MTV KTCTTL Xuân Thủy.

Hưởng ứng chiến dịch thủy lợi nội đồng, Công ty KTCTTL Xuân Thủy cùng với UBND xã, thị trấn, Ban Nông nghiệp các xã và HTX đã tiến hành rà soát các công trình cần thiết phục vụ sản xuất mới đưa vào kế hoạch tu bổ, sửa chữa, nâng cấp, nạo vét. Kết quả ở huyện Giao Thủy nạo vét được 2 cửa cống, 21 kênh cấp 2 và 246 kênh cấp 3; Đắp 99 bờ vùng kênh cấp 3 với tổng khối lượng đào đắp là 154.188m3/109.789m3, đạt 140% so với kế hoạch đề ra; Xây mới, thay thế, sửa chữa, tu bổ 16 công trình cống, đập cấp 1, cấp 2, KCH 3 kênh cấp 2 và 6 kênh cấp 3. Huyện Xuân Trường nạo vét 01 kênh cấp 1 và 1 bờ vùng cấp 1; 10 kênh cấp 2; 443 kênh cấp 3.

Đắp 186 bờ vùng cấp 3 với tổng khối lượng đào đắp là 123.193m3/100.569m3 đạt 122,5% so với kế hoạch đề ra; Xây mới, thay thế, sửa chữa, tu bổ 12 công trình cấp 1, cấp 2 ; KCH 5 kênh cấp 2 và 3 kênh cấp 3. Cùng với chiến dịch làm thủy lợi nội đồng, từ đầu năm đến 6/2018 Công ty KTCTTL Xuân Thủy còn tổ chức giải tỏa vật cản, bèo rác khơi thông dòng chảy trên các tuyến kênh cấp 1, kênh cấp 2; phối hợp chặt chẽ với các địa phương giải tỏa 4 nhà ở, 4 lều quán, 9 lều vó, 4 chăng đăng, 728.100 m2 bèo rác và 107 trường hợp vi phạm khác.

Các công trình thủy lợi thường xuyên được tu bổ, sửa chữa, nâng cấp và nạo vét.

Quá trình lấy nước phục vụ sản xuất, công ty đã cùng với các Ban Nông nghiệp xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp điều hành tưới, tiêu nước trùng với các đợt xả nước của hồ Thủy điện. Với mục tiêu tranh thủ nguồn nước để tăng diện tích lấy nước tự chảy, giảm diện tích bơm tát, công ty đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thường xuyên cập nhật diễn biến xâm nhập mặn, mực nước nguồn để điều hành mở tưới hợp lý, tận dụng tối đa lượng nước có thể lấy vào trong đồng.

Tuyên truyền đến các địa phương trên địa bàn 2 huyện trong việc lấy nước, giữ nước ở kênh cấp 2 và kênh cấp 3 lên ruộng; Xây dựng kế hoạch lấy nước hợp lý… nên công tác lấy nước phục vụ sản xuất đạt hiệu quả cao: Tổng diện tích tưới chung là 20.902 ha, đạt 100% so với kế hoạch; trong đó tưới tiêu cho lúa là 13.666 ha, tưới tiêu cho rau màu, cây công nghiệp là 2.431 ha, tưới tiêu cho thủy sản là 4.290 ha, tưới tiêu phục vụ sản xuất muối là 515 ha.

Để chuẩn bị tốt cho phục vụ sản xuất vụ mùa 2018, Công ty KTCTTL Xuân Thủy đặc biệt quan tâm đến tình hình Khí tượng,Thủy văn, mưa bão, lũ trong thời kỳ lúa mới cấy; hoặc xảy ra vào thời điểm thu hoạch lúa mùa và trồng cây vụ đông; từ đó có kế hoạch chủ động tưới, tiêu và phòng chống úng. Sau khi kiểm tra công trình tưới tiêu trước mùa mưa bão, Công ty đã tập trung sửa chữa các công trình, đặc biệt là các công trình dưới đê như: Đại Đồng, Cồn Năm, Đông Cồn Tàu, số 9, số 8…

Hệ thống thủy nông luôn phục vụ tốt việc tưới tiêu phục vụ sản xuất.

Trên cơ sở căn cứ vào kế hoạch sản xuất vụ mùa của huyện Xuân Trường, Giao Thủy, Công ty có lịch cụ thể việc lấy nước phục vụ cho sản xuất vụ mùa năm 2018. Từ trung tuần tháng 9 đến đầu tháng 10, Công ty đã tăng cường mở các cống tưới để kết hợp lấy phù sa phục vụ lúa trỗ bông, phơi màu vào mẩy và tăng độ phì cho đất; khi lúa đỏ đuôi sẽ tiến hành tiêu linh hoạt để chuẩn bị cho thu hoạch và trồng cây vụ đông 2018.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả phục vụ cho sản xuất, ông Nguyễn Trí Thiện - Chủ tịch cho biết: Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Xuân Thủy rất mong tỉnh và ngành NN&PTNT Nam Định nghiên cứu để có thể áp dụng những đề tài, sáng kiến đổi mới về công nghệ trong công tác quản lý, khai thác và vận hành công trình thủy lợi; thường xuyên cập nhật diễn biến ngập mặn, mực nước nguồn để điều hành mở, tưới hợp lý; tận dụng tối đa lượng nước có thể lấy vào đồng ruộng đạt kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó, công tác giải tỏa các công trình mang tính lịch sử và những vi phạm không thể xử lý được hoặc xử lý chưa triệt để, chính quyền địa phương còn nể nang, né tránh vẫn là những vấn đề cần quan tâm giải quyết hiện nay.

Tình trạng vi phạm chỉ giới công trình và vật cản dòng chảy trong những năm gần đây trên địa bàn hệ thống thủy nông Xuân Thủy ngày càng gia tăng; việc cấp đất nhưng không quy hoạch làm đường dẫn đến phát sinh nhiều cầu làm thu hẹp dòng chảy, nhiều công trình xây dựng sát bờ kênh ảnh hưởng đến công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất cũng như phòng chống lũ bão.

Hiện nay, Công ty xác định tiếp tục giải tỏa, khơi thông dòng chảy là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, có như vậy mới đảm bảo dòng chảy thông thoáng để tiêu tưới tốt trong vụ mùa. Công ty cũng sẽ phối hợp cùng với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc sử dụng khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, xã hội hóa công tác duy  tu, bảo dưỡng hệ thống thủy lợi.

Các công trình này không chỉ đảm bảo tưới, tiêu cho việc canh tác mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nông thôn mới bền vững và phát triển ở 2 huyện Xuân Trường, Giao Thủy.

Trần Hồng Quảng

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : nam định nông nghiệp sản xuất thủy lợi

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất