Thứ Hai , 12:01, Ngày 28/09/2020

Gia đình và pháp luật

Công ty Hải Hưng Thịnh có đủ điều kiện để tiếp tục cấp phép nạo vét luồng sông?

Công ty Cổ phần đầu tư Hải Hưng Thịnh đang tiến hành lập hồ sơ trình phê duyệt để được tiếp tục thực hiện dự án xã hội hóa nạo vét luồng sông Đồng Tranh và tuyến Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia sau gần 4 năm dừng thi công.

Dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu, nâng cấp luồng sông Đồng Tranh và tuyết luồng Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia theo hình thức tận thu sản phẩm sử dụng bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Dự án được Cục Hàng hải Việt Nam cấp thuận cho phép Công ty Cổ phần đầu tư Hải Hưng Thịnh (gọi tắt là công ty Hải Hưng Thịnh) là nhà đầu tư, thực hiện dự án xã hội hóa nạo vét từ tháng 1/2015, thời gian thực hiện dự án là 24 tháng (dự kiến từ năm 2015-2016). Tổng khối lượng nạo vét là 1.397.052m3 (gồm khối lượng cát và bùn).

Đến nay, Công ty Hải Hưng Thịnh lập hồ sơ điều chỉnh không thực hiện đoạn sông Gò Gia từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến ngã ba Tắt Cua và đoạn sông Gò Gia từ ngã ba sông Cái Mép đến ngã ba Tắt Bài. Tổng khối lượng nạo vét tăng lên 1.543.766 m3, thời gian thực hiện dự án là 15 tháng.

Cần xem xét kỹ việc cấp phép nạo vét luồng hàng hải, thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa nạo vét luồng sông.

Theo Sở TN-MT TP HCM cho biết, căn cứ theo Quyết định số 2796/QĐ-BTNMT ngày 30/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án thì quy mô dự án với tổng chiều dài là 31,367 km; tổng khối lượng nạo vét là 1.397.052m3, thời gian thực hiện dự án là 24 tháng kể từ ngày dự án triển khai.

Công ty đã triển khai thi công từ ngày 29/9/2016 đến 31/12/2016 thì dừng thi công. Theo hồ sơ rà soát dự án của công ty cho thấy tổng khối lượng đã thi công nạo vét trong năm 2016 là 404.413 m3; Tổng khối lượng nạo vét đề xuất tiếp tục triển khai là 1.543.766m3 (tăng 551.127m3 so với khối lượng trong ĐTM đã được phê duyệt) và tính đến thời điểm hiện tại thời gian thực hiện dự án đã hết hạn.

Do vậy, trước khi tiếp tục tổ chức thi công dự án, Sở TM-MT TP HCM đề nghị công ty Hải Hưng Thịnh liên hệ Bộ TN-MT để được hướng dẫn về việc điều chỉnh Báo cáo đánh giá tác động môi trường phù hợp với phạm vi, quy mô, vị trí, khối lượng nạo vét, thời gian thực hiện và quy trình đổ thải vật liệu nạo vét. Sở TN-MT cũng đề nghị phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng 404.413m3 sản phẩm đã tận thu đến khi tạm dừng thi công dự án vào năm 2016.

Bên cạnh đó, UBND huyện Cần Giờ cũng cho biết, tiến hành khảo sát thực tế triển khai dự án luồng sông Đồng Tranh, Tắc Cua, Tắc Ông Cu – Tắc Bài với tổng chiều dài 31,9km, đoàn khảo sát ghi nhận có khoảng 19 khu vực có dấu hiệu sạt lở cục bộ, cây đước sụp đa phần tại các khúc cua (doi) có dòng chảy mạnh chưa rõ nguyên nhân. Theo ghi nhận bằng cảm quan của các đơn vị trong tổ khảo sát nguyên nhân sạt lở có thể do dòng chảy tại các khúc cua hoặc do tác động của sóng do tàu thuyển lưu thông trên tuyến luồng. Bên cạnh đó, tại khu vực dự án hiện nay có nhiều hộ dân đang đánh bắt thủy hải sản.

Vì vậy, UBND huyện Cần Giờ, TP HCM đã kiến nghị Sở GTVT tham mưu UBND thành phố có ý kiến tạm thời không chấp thuận triển khai dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu, nâng cấp luồng sông Đồng Tranh – Tắc Ông Cu – Tắc Bài đến sông Gò Gia trong thời gian đánh giá, xác định nguyên nhân sạt lở (xâm thực) đất rừng phòng hộ. Chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan và nhà đầu tư xác định nguyên nhân sạt lở, cũng như có biện pháp ngăn ngừa sạt lở tại các khu vực thực hiện dự án nạo vét.

Trước đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP HCM cũng tiếp tục có văn bản gửi Sở GTVT TP HCM kiến nghị Thường trực UBND thành phố không cấp phép cho công ty Hải Hưng Thịnh tiếp tục thực hiện dự án nêu trên do có nhiều vi phạm trước đó.

Vừa qua, UBND TP HCM đã có văn bản số 1041/UBND-ĐT ngày 23/3/2020 gửi Bộ GTVT và Cục Hàng Hải Việt Nam về dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu, nâng cấp luồng sông Đồng Tranh và tuyến luồng Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia theo hình thức tận thu sản phẩm sử dụng bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước. UBND TP HCM ủng hộ chủ trương nêu trên.

Tuy nhiên, UBND thành phố đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm, áp dụng giải pháp công nghệ tiên tiến trong thi công để tiếp tục triển khai dự án.

Trước đó ngày 13/8/2019 Văn phòng Chính phủ có Công văn 7192/VPCP-NC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoảng sản. Đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các thông báo số 325 TB-VPCP ngày 25/7/2017, số 142/TB-VPCP ngày 12/4/2019 của Văn phòng Chính phủ, trong đó tập trung thực hiện tạm dừng cấp mới các dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, luồng đường thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm, kịp thời phát hiện ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Link gốc : https://tamnhin.net.vn/cong-ty-hai-hung-thinh-co-du-dieu-kien-de-tiep-tuc-cap-phep-nao-vet-luong-song-87790.html

Nguồn : Tamnhin.net.vn

Tin Liên quan

Tags : dự án doanh nghiệp TP HCM điều kiện

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất