Thứ Hai , 15:39, Ngày 25/05/2020

Gia đình và pháp luật

Công ty Điện lực Thanh Trì: Đưa hàng loạt quy định trái phép hạn chế nhà thầu?

Hàng loạt các gói thầu do Công ty Điện lực Thanh trì là chủ đầu tư đang có những dấu hiệu bất minh.

Không những đưa các tiêu chí có dấu hiệu hạn chế nhà thầu trong các Hồ sơ mời thầu, tại một số gói thầu mới được tổ chức đấu thầu, Công ty Điện lực Thanh Trì cho phép nhà thầu “vô tư” bổ sung tài liệu kỹ thuật trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT).

Không những đưa các tiêu chí có dấu hiệu hạn chế nhà thầu trong các Hồ sơ mời thầu, tại một số gói thầu mới được tổ chức đấu thầu, Công ty Điện lực Thanh Trì cho phép nhà thầu “vô tư” bổ sung tài liệu kỹ thuật trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT).

Hồ sơ mời thầu “cài cắm” nhiều điều kiện

Điển hình như đối với Gói thầu: Tư vấn lập BC KT KT công trình ĐTXD năm 2019 “Cải tạo bổ sung đường trục hạ thế trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2019 (xã Thanh Liệt, Tam Hiệp, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp, TT Văn Điển)”. Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, trên mạng. Nhà thầu trúng: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và Dịch vụ Điện Việt. Giá trúng thầu 376.200.000 đồng (Quyết định phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) số 2029/QĐ -PC THANH TRI ngày 5/11/2018).

Gói thầu “Xây dựng mới TBA trên địa bàn huyện Thanh Trì năm 2018 đợt 2”. Nhà thầu trúng: Công ty cổ phần phát triển năng lượng Việt Nam. Giá trúng thầu: 2.715.569.203 đồng. (QĐ phê duyệt KQLCNT số 1913 /QĐ-PC THANHTRI ngày 25/10/ 2018).

Gói thầu thi công xây lắp công trình: “Bổ sung Reclser và SOG trên lưới điện trung thế” Nhà thầu trúng : Công ty Cổ phần xây lắp Ba Đình. Giá trúng thầu: 750.674.313 đồng (QĐ phê duyệt KQLCNT số 1939/QĐ-PC THANHTRI ngày 26/10/2018).

Tại các Hồ sơ mời thầu (HSMT) do Công ty Điện lực Thanh Trì ban hành, trong phần tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, kinh nghiệm và năng lực nhà thầu tư vấn, Điện lực Thanh Trì yêu cầu nhà thầu phải cung cấp giấy xác nhận của bảo hiểm xã hội và hợp đồng lao động đối với nhân sự chủ chốt thực hiện gói thầu. Cụ thể, như tư vấn trưởng, chủ nhiệm; chủ trì thiết kế xây dựng phần điện, thiết kế phần xây dựng. Ngoài ra còn phải có bằng đại học, có chứng chỉ hành nghề chuyên ngành, có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ B hoặc C quốc gia hoặc tương đương, phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm và đặc biệt phải làm việc chính thức cho nhà thầu, có ký hợp đồng không xác định thời hạn với nhà thầu, hoặc có thời hạn tối thiểu 03 năm.

Cũng tại HSMT của Gói thầu gói tư vấn, không chỉ đưa ra tiêu chí bảo hiểm đối với nhân sự chủ chốt, trong HSMT gói thầu tư vấn trên, Công ty Điện lực Thanh Trì còn yêu cầu, phần để đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu “đã thực hiện giám sát ít nhất 03 công trình có cấp điện áp đến 35kV tương tự về tính chất, quy mô, giá trị với gói thầu trên địa bàn Hà Nội trong 03 năm gần nhất”.

Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định trong HSMT không được nêu bất cứ điều kiện nào hạn chế sự tham gia của nhà thầu nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Tại Điểm a Mục 5 Chỉ thị 47/CT-TTg, ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, yêu cầu, không được đưa ra các điều kiện để hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu như: Yêu cầu nhân sự thực hiện gói thầu phải được đóng bảo hiểm xã hội, phải là nhân sự đăng ký hợp đồng với nhà thầu, thiết bị thi công phải thuộc sở hữu của nhà thầu mà không được đi thuê, đã thực hiện hợp đồng tương tự trên một địa bàn cụ thể... hoặc quy định năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu cao hơn mức yêu cầu của gói thầu...

Như vậy, nếu căn cứ vào Chỉ thị 47 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về pháp luật đấu thầu, toàn bộ HSMT và kết quả đánh giá HSDT kỹ thuật của chủ đầu tư Điện Lực Thanh Trì đều “đi ngược” với quy định pháp luật.

Ngoài gói thầu tư vấn, ở các gói thầu xây lắp công trình được tổ chức theo hình thức Đấu thầu rộng rãi, Công ty Điện lực Thanh Trì cũng yêu cầu nhân sự chủ chốt có hợp đồng lao động không xác định thời hạn với nhà thầu (lao động chính thức).

Theo một chuyên gia của Cục Quản lý đấu thầu (Bộ KHĐT), trong Mẫu HSMT gói thầu xây lắp ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ KH&ĐT, không có quy định về tiêu chí đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, mà chỉ yêu cầu nhà thầu kê khai nhân sự dự kiến huy động có năng lực, kinh nghiệm phù hợp với vị trí đảm nhiệm, đáp ứng yêu cầu của HSMT”- vị chuyên gia nhấn mạnh.

Cho phép nhà thầu vô tư bổ sung tài liệu từ “A đến Z”

Điển hình như đối với Gói thầu số 04-2020: Xây lắp thuộc Dự án: Xây dựng mới trạm biến áp năm 2020 trên địa bàn huyện Thanh Trì (các xã: Đại Áng, Ngọc Hồi, Vĩnh Quỳnh, Tứ Hiệp, Ngũ Hiệp. Đấu thầu rộng rãi điện tử. Phương thức một giai đoạn, một túi hồ sơ. Giá gói thầu 2.850.977.305 đồng.

 

Thời điểm mở thầu có 02 nhà thầu tham dự gồm: Công ty cổ phần xây lắp Việt Hưng và Công ty cổ phần xây dựng số 28 Hà Nội. Kết quả, nhà thầu trúng thầu là Công ty cổ phần xây dựng số 28 Hà Nội. Giá trúng thầu 2.790.650.262 đồng. (Quyết định phê duyệt KQLCNT 468 /QĐ-PC THANHTRI ngày 28/02/2020)

Tại Khoản 12, Điều 4 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 quy định việc lựa chọn nhà thầu phải thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Theo quy định tại khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, trong quá trình đánh giá HSDT nhà thầu Công ty cổ phần xây dựng số 28 Hà Nội của Công ty ty Điện lực Thanh Trì có nhiều điểm mập mờ.

Tại báo cáo đánh giá HSDT kỹ thuật của Công ty Điện lực Thanh Trì, khi đánh giá phần kỹ thuật của nhà thầu, Công ty cổ phần xây dựng số 28 Hà Nội đã đưa ra nhận định như sau:

Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng: Không có cam kết cấp hàng: Đối với các vật tư, vật liệu chính: Không có các caatalog, HDVH, bản vẽ của tất cả các VTTB yêu cầu có, trừ: Sứ đứng 24KV, Chụp cách điện SI/CSV/MBA; Không có cam kết cấp hàng: Thanh đồng dẹt 50*50, Ống nhựa xoắn, Cột điện; Không có thử nghiệm và thử nghiệm hết hạn: Cáp Cu/XLPE/PVC-50-24KV, Cáp Cu/XLPE/PVC-50-35KV, Ống nối AM120 (mới có ống nối A120)…

Phần Giải pháp kỹ thuật: Tổ chức mặt bằng công trường: Thiếu sơ đồ công trường, lán trại. Tổ chấm thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung các điểm lắp camera tăng cường Phòng cháy chữa cháy trên sơ đồ.

Phần biện pháp thi công các hạng mục công việc chính: Gói thầu này có 2 loại TBA, thi công TBA treo khác với thi công TBA trụ. Tổ chấm thầu cho nhà thầu bổ sung biện pháp lắp đặt TBA treo. Tủ hạ thế cũng vậy, đi theo kiểu TBA nên nêu sơ sài trong HSDT không biết lắp tủ cho loại TBA nào.

Phần an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: Không có các biện pháp tăng cường công tác phòng chống cháy nổ: lập sơ đồ, kiểm tra, lắp camera…; Thiếu bảng các phương pháp giảm thiểu tác động môi trường: Giảm tiếng ồn, khói bụi…

Theo một chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu, với những hạng mục kỹ thuật đã được tổ chuyên gia đánh giá “không đạt” như trên, HSDT của nhà thầu trên sẽ bị loại vì đây là những tiêu chí đánh giá kỹ thuật cơ bản quy định tại HSMT.

Nhưng không hiểu vì lý do gì, và căn cứ vào văn bản pháp lý nào để Công ty Điện lực Thanh Trì cho phép nhà thầu Công ty cổ phần xây dựng số 28 Hà Nội được phép “bổ sung, sửa đổi” tất cả những nội dung kỹ thuật không đạt với tiêu chuẩn đánh giá HSDT (quy định tại HSMT) tại HSDT của nhà thầu.

Theo hướng dẫn tại Mục 23 Chương I Mẫu HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ KH&ĐT thì HSDT đáp ứng cơ bản là HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong HSDT mà: Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng hay hiệu quả sử dụng của công trình được quy định trong hợp đồng; gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với hồ sơ mời thầu đối với quyền hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT.

Điểm b Mục 5 Chỉ thị 47/CT-TTg phần đánh giá HSDT/HSĐX cũng quy định: Phải căn cứ theo quy định pháp luật về đấu thầu, theo các yêu cầu nêu trong HSMT/HSYC, nội dung HSDT/HSĐX, tài liệu làm rõ HSDT/HSĐX (nếu có), bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch. Trường hợp có những thông tin cần làm rõ, yêu cầu nhà thầu bổ sung tài liệu, làm rõ trên nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT/HSĐX đã nộp và giá dự thầu. Đồng thời nhấn mạnh: Tổ chức, cá nhân vi phạm đối với việc xây dựng HSMT/HSYC, đánh giá HSDT/HSĐX, tùy theo mức độ nghiêm trọng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại Điều 121 đến Điều 124 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và quy định của pháp luật có liên quan.

Cũng tại Gói thầu này, ngoài những “khó hiểu” trong cách mà Công ty Điện lực Thanh Trì “cho phép” Công ty cổ phần xây dựng số 28 Hà Nội trúng thầu, HSMT gói thầu trên cũng đưa ra nhiều tiêu chí “trái khoáy”. Đơn cử như đối với quy định về hợp đồng tương tự, Công ty Điện lực Thanh Trì yêu cầu nhà thầu phải cung cấp hợp đồng xây dựng mới TBA có từ 5 TBA trở lên, các nhân sự chủ chốt đều phải làm việc liên tục cho nhà thầu....

Có hay không việc Công ty Điện lực Thanh Trì cố tình vi phạm quy định Luật Đấu thầu?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Theo Tuổi trẻ và Pháp luật

Link gốc : https://phapluat.tuoitrethudo.com.vn/cong-ty-dien-luc-thanh-tri-dua-hang-loat-quy-dinh-trai-phep-han-che-nha-thau-43708.html

Tags : dự án nhà thầu đấu thầu gói thầu

Tin Doanh nghiệp tiếp theo

Tin Doanh nghiệp mới nhất