Thứ Bảy , 22:19, Ngày 28/03/2020

Gia đình và pháp luật

Chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng XIII: Cần làm tốt công tác cán bộ

“Người cán bộ được giới thiệu để tuyển chọn phải thông qua cơ chế giám sát, qua báo chí và dư luận quần chúng…”

Đó là lời khẳng định của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Theo đó, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Cho đến nay, mặc dù công tác cán bộ đã được đổi mới nhiều, nhưng trên thực tế vẫn không tránh khỏi còn những sai sót nghiêm trọng là kẽ hở để những kẻ tham lam, cơ hội, kém đức kém tài chui vào bộ máy, tạo dựng bè cánh, gây nên những tác hại nghiêm trọng, dẫn đến sự bất bình to lớn trong nhân dân và đặt sinh mệnh chính trị của Đảng, của chế độ vào thế bất lợi.

Ảnh chụp nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và CBPV báo Kinh doanh và Pháp luật.

Không thể để những kẻ kém đức kém tài, vô liêm sỉ, "chạy chức chạy quyền", có nguồn tài sản bất minh, nâng đỡ người thân, gia đình, họ hàng, là cánh hẩu, bị xã hội và báo chí lên án, lại vẫn có thể biện bạch thách thức dư luận hay lên giọng rao giảng đạo đức…

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Người cán bộ được giới thiệu để tuyển chọn phải có trách nhiệm trình bày rõ trước cơ quan tuyển chọn về những thành quả nổi bật đã làm, được cơ quan, đơn vị, nhân dân thừa nhận và phải trình bày những công việc mình sẽ làm trên cương vị công tác mới. Các cơ quan chức năng và nhân dân sẽ đánh giá quá trình "thi tuyển" này thông qua các cơ chế giám sát, qua báo chí và dư luận quần chúng…”.

Anh Duy - Ngân Đan

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : chủ tịch nước công tác cán bộ Đại hội Đảng Đại hội XIII

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất