Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
TP. HCM ban hành văn bản khẩn khi số ca F0 tăng trở lại
Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đề nghị UBND cấp xã xây dựng kế hoạch tổ chức các cơ sở quản lý F0 tại nhà để chăm sóc, quản lý F0 cách ly tại nhà trên địa bàn; xây dựng quy chế phối hợp giữa Trạm y tế cấp xã và các cơ sở chăm sóc, quản lý F0 tại nhà,...