Hotline: 0942 368 555 Email: [email protected]
Thứ năm, 08/07/2021 14:51 (GMT+7)

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2021

Đáp án giải đề thi môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2021 với tất cả các mã đề được cập nhật nhanh và chính xác nhất.

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2021

Sáng 8/7, cùng với 2 môn thi Lịch sử và Địa lý, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Giáo dục công dân trong tổ hợp môn Khoa học xã hội.

Cũng như các môn thi trắc nghiệm khác, sẽ có 24 mã đề thi môn Giáo dục công dân, mỗi đề có 40 câu và thời gian làm bài trong vòng 50 phút.

Dưới đây là phần đề thi và gợi ý đáp án cho tất cả các mã đề thi môn Giáo dục công dân

Đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn GGCD:

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 2.

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 3.

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 4.

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 5.

Gợi ý đáp án môn GDCD thi tốt nghiệp THPT 2021:

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 6.

Gợi ý đáp án mã đề 301 môn Giáo dục công dân 2021.

[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 7.
Gợi ý đáp án mã đề 302, 303 môn Giáo dục công dân 2021.
[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 8.
Gợi ý đáp án mã đề 304 môn Giáo dục công dân 2021.
[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 9.
Gợi ý đáp án mã đề 306, 307 môn Giáo dục công dân 2021.
[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 10.
Gợi ý đáp án mã đề 310, 311 môn Giáo dục công dân 2021.
[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 11.
Gợi ý đáp án mã đề 313 môn Giáo dục công dân 2021.
[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 12.
Gợi ý đáp án mã đề 315 môn Giáo dục công dân 2021.
[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 13.
Gợi ý đáp án mã đề 316, 317 môn Giáo dục công dân 2021.
[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 14.
Gợi ý đáp án mã đề 318, 319 môn Giáo dục công dân 2021.
[CẬP NHẬT] Đáp án tất cả các mã đề môn Giáo dục công dân kỳ thi THPT Quốc gia 2021 - Ảnh 15.
Gợi ý đáp án mã đề 321 môn Giáo dục công dân 2021.

Cùng chuyên mục

Đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT sau năm 2025
Kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2023-2024 và từ năm 2025 trở đi vẫn được Bộ GD&ĐT xác định mục tiêu chính là xét công nhận tốt nghiệp và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học để nâng cao chất lượng.

Tin mới