Thứ Hai , 23:07, Ngày 21/09/2020

Gia đình và pháp luật

Cà Mau: Sở Nội vụ đang làm quy trình kiểm điểm Giám đốc Sở GTVT

Ngày 4/5, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, đang làm quy trình kiểm điểm ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT).

Ông Nam bị kiểm điểm vì còn hạn chế thiếu sót trong công tác phòng, chống tham nhũng (theo kết luận số 10/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau).

Sở Giao thông Vận tải Cà Mau.

Trước đó, qua thanh tra việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa và chống tham nhũng đối với chức năng, nhiệm vụ được giao tại Sở GTVT, Thanh tra tỉnh Cà Mau phát hiện: Sở GTVT chưa ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các giải pháp phòng ngừa và chống tham nhũng theo thẩm quyền. Không xây dựng kế hoạch thanh tra và thực hiện thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng. Giám đốc Sở GTVT bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc, kiêm Chánh Thanh tra sở nhưng không có văn bản thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh. Không xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược về phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và giai đoạn 2012-2016.

Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản Sở GTVT chưa đưa vào kế hoạch các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và chưa công khai quyết toán vốn dự án hàng năm và quyết toán vốn dự án hoàn thành...
Theo SGGP

Tin Liên quan

Tags : tham nhũng Cà Mau Giám đốc Sở GTVT kiểm điểm

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất