Thứ Hai , 14:50, Ngày 01/06/2020

Gia đình và pháp luật

Bộ Tài chính thu hồi 641 cơ sở nhà, đất công

Bộ Tài chính đã tiến hành thu hồi 641 cơ sở nhà, đất; đề nghị chấm dứt việc cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định đối với hơn 100 cơ sở nhà, đất.

Xung quanh việc quản lý tài sản công, trong đó việc quản lý nhà, đất công chưa hiệu quả gây lãng phí, phát hiện nhiều sai phạm đã khiến dư luận bất bình trong thời gian qua. Bộ Tài chính cho biết, việc sử dụng nhà, đất có nhiều vi phạm như các cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhà đất vượt tiêu chuẩn, định mức; Sử dụng lãng phí, bỏ trống, cho thuê…

Trả lời báo chí xoay quanh công tác quản lý, sử dụng tài sản công, ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát, xử lý và thu hồi 641 cơ sở nhà, đất vi phạm. Đồng thời đề nghị chấm dứt việc cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định đối với hơn 100 cơ sở nhà, đất. Ngoài ra còn điều chuyển 2.785 cơ sở, bán 3.036 cơ sở...

Ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính).

Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho rằng nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị có tài sản và các cơ quan có thẩm quyền trong việc xác định giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thêm vào đó, sau vi phạm thì việc khắc phục tình trạng sử dụng trụ sở làm việc, nhà, đất sai quy định diễn ra còn chậm, kéo dài, thiếu chế tài xử lý từ khâu chính sách đến tổ chức thực hiện, một số bộ ngành không thực hiện bàn giao lại trụ sở cũ sau khi xây dựng trụ sở mới mặc dù theo quy định phải bàn giao sau 30 ngày.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Ông Thắng cho rằng phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Bên cạnh các giải pháp đã và đang thực hiện trong thời gian vừa qua, cần tập trung vào một số giải pháp như: Triển khai đồng bộ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công để thực hiện các giao dịch xử lý tài sản qua hệ thống này; bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát. Ngoài ra, các đơn vị có trách nhiệm cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán này phải được thực hiện ngay từ các khâu để phòng ngừa sai phạm; tăng cường hơn nữa công tác giám sát của cộng đồng.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang đánh giá để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 192/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng xác định rõ hành vi, nâng cao mức phạt để răn đe, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Riêng về đất đai, ông Thắng cho rằng cần đẩy mạnh thực hiện đấu giá trong giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước...

Ngoài việc hoàn thiện pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công thì các bộ, cơ quan Trung ương có liên quan như Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng phải rà soát lại hệ thống pháp luật thuộc phạm vi quản lý có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công để sửa đổi cho phù hợp, đảm bảo đồng bộ, tránh chồng chéo: Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Đấu giá, Luật Nhà ở... Cuối cùng, quan trọng là cần nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để quản lý tất cả các tài sản công được quy định tại Luật; xây dựng hệ thống giao dịch về tài sản công để thực hiện các giao dịch về tài sản (như bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản...).

Bình An

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : thu hồi tài sản Bộ Tài chính

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất