Thứ Bảy , 03:21, Ngày 31/10/2020

Gia đình và pháp luật

  • Tin tức về chủ đề "bổ nhiệm trái luật"

    bổ nhiệm trái luật - Giadinhphapluat cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất và đầy đủ nhất về chủ đề bổ nhiệm trái luật.

  • Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu cố tình bổ nhiệm trái luật

    Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu cố tình bổ nhiệm trái luật

    Theo Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) không được kiêm giám đốc hoặc tổng giám đốc.