Thứ Tư , 07:07, Ngày 28/10/2020

Gia đình và pháp luật

Bộ GTVT đề xuất đổi tên từ ‘trạm thu giá’ sang ‘trạm thu tiền’

Điểm đáng chú ý là tên gọi của dự thảo Thông tư (sửa đổi) đã được thay từ “trạm thu giá” thành “trạm thu tiền”.

Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, để thay thế cho Thông tư 49/2016 về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Dự thảo Thông tư mới, các chữ "trạm thu giá" được đổi thành "trạm thu tiền".

Theo đó, điểm đáng chú ý là tên gọi của dự thảo Thông tư (sửa đổi) đã được thay từ “trạm thu giá” thành “trạm thu tiền”.

Dự thảo Thông tư này quy định, trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Đơn vị thực hiện thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ là nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án hoặc đơn vị được nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ủy quyền, giao nhiệm vụ thực hiện việc bán, kiểm soát vé thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ.

Vị trí trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ phải được công khai khi công bố dự án và được xác định trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của nhà nước…. Toàn bộ dữ liệu tại trạm thu tiền phải được kết nối với hệ thống quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dự thảo cũng quy định về công khai thông tin, chế độ báo cáo, lấy ý kiến người dân, cơ quan quản lý, địa phương về vị trí đặt trạm thu phí; quy định phạt do các lỗi của nhà đầu tư; quy định về dừng thu phí do việc bảo trì dự án chưa đảm bảo...

Trước đó, đầu năm 2018, “trạm thu giá” được Bộ GTVT sử dụng để thay cho tên gọi “trạm thu phí”, nhưng bị nhiều ý kiến phản đối vì cụm từ “trạm thu giá” không có nghĩa, và không cần thiết.

Trả lời trước Quốc hội về vấn đề này, Bộ GTVT cho rằng sẽ nghiên cứu để có một tên mới phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu trước mắt đưa về lại tên cũ là “trạm thu phí”. Và nay, Bộ GTVT lại đề xuất đổi sang "trạm thu tiền".

Theo PLO

Tin Liên quan

Tags : trạm thu phí Bộ GTVT trạm thu giá thay đổi tên trạm thu tiền

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất