Thứ Năm , 05:24, Ngày 22/10/2020

Gia đình và pháp luật

Biên Hòa, Đồng Nai: QĐ điều chỉnh tên sử dụng đất có phải là QĐ thu hồi đất!?

Việc UBND TP Biên Hòa ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của Phạm Thị Hà muộn tận 9 tháng đang gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 23/5/2019, UBND thành phố (TP) Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại (KN) lần đầu của bà Phạm Thị Hà, thời hạn giải quyết khiếu nại (KN) không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý, trường hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày. Tuy nhiên, phải 9 tháng sau, UBND TP. Biên Hòa mới ban hành quyết định giải quyết KN.

Quyết định số 6570/QĐ-UBND của UBND TP.Biên Hòa.

Vi phạm thời hạn giải quyết đơn khiếu nại

Trong đơn, bà Phạm Thị Hà khiếu nại Quyết định số 6570/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của UBND TP. Biên Hòa (Quyết định này bà Hà nhận ngày 13/3/2019), có nội dung: Điều chỉnh tên chủ sử dụng đất tại Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 17//2009 của UBND huyện Long Thành, từ thu hồi diện tích 5.908m2, thuộc thửa đất số 279, tờ bản đồ địa chính số 3, xã Tam Phước của ông Nguyễn Văn Sang, thành thu hồi diện tích 5.908m2 thuộc thửa đất  số 279, tờ bản đồ địa chính số 3 xã Tam Phước của bà Phạm Thị Hà, để thực hiện dự án (DA) xây dựng kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Giang Điền.

Đây là Quyết định vi phạm trình tự, thủ tục khi thu hồi đất và không đảm bảo tính pháp lý, vì không phải là Quyết định thu hồi đất theo quy định của Luất Đất đai. Bởi lẽ: Bà Hà đứng tên chủ sở hữu hợp pháp diện tích 5.908m2 đất thuộc thửa 279, tờ bản đồ số 03, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSDĐ) số 00107QSDĐ/330/QĐ.CT.UBH ngày 10/5/1999 do UBND huyện Long Thành cấp. Tuy nhiên, UBND huyện Long Thành ban hành Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 17/2/2009, thu hồi đất của bà Hà lại mang tên ông Nguyễn Văn Sang. Phải 5 năm sau, UBND TP.Biên Hòa (năm 2010, xã Tam Phước thuộc TP.Biên Hòa) mới ban hành Quyết định số 6570/QĐ-UBND ngày 19/11/2013, điều chỉnh từ ông Nguyễn Văn Sang thành tên của bà Phạm Thị Hà. Đây là Quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, là tài sản, là cơ nghiệp của bà Hà nhưng trước khi ra Quyết định, UBND TP. Biên Hòa, không gặp gỡ, trao đổi, không thông báo cho bà Hà biết nội dung Quyết định, lý do phải điều chỉnh về sai sót của chính quyền.

Sau khi ban hành Quyết định trên, UBND thành phố Biên Hòa không gửi Thư mời bà Hà đến UBND xã Tam Phước hoặc đến UBND TP.Biên Hào, để ký nhận trực tiếp theo quy định mà giao Trung tâm phát triển qũy đất- Chi nhánh TP. Biên Hòa, gửi Quyết định trên (bản Photocoppy) theo thư Phát chuyển nhanh (Thư Chuyển phát nhanh ngày 22/11/2017, do người hàng xóm nhận giùm bà Hà).

Như vậy, Quyết định số 6570/QĐ-UBND của UBND TP.Biên Hòa, là Quyết định điều chỉnh tên chủ sử dụng đất, không phải là Quyết định thu hồi đất và lại là bản Photocopy nên không có giá trị pháp lý để người dân thực hiện quyền KN, khởi kiện tại Tòa án. Do đó, bà Hà đề nghị UBND TP. Biên Hòa ban hành Quyết định thu hồi đất mới mang tên Phạm Thị Hà, theo quy định của Luật Đất đai. Ngày 13/3/2019, trong buổi làm việc với Thanh tra TP.Biên Hòa, Trung tâm phát triển quỹ đất (PTQĐ), bà Hà mới được Trung tâm PTQĐ giao bản chính Quyết định số 6570/QĐ-UBND ngày 19/11/2013, Quyết định số 7337/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND TP.Biên Hòa, về bồi thường, hỗ trợ, Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 17/2/2009 của UBND huyện Long Thành.

Đến ngày 15/3/2019, bà Hà làm đơn KN Quyết định số 6570/QĐ-UBND, Quyết định số 7337/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND TP.Biên Hòa. Tại buổi đối thoại ngày 17/10/2019 do UBND TP.Biên Hòa tổ chức, bà Hà đã bác bỏ kết quả xác minh của Thanh tra TP. Biên Hòa mang tính áp đặt, suy diễn và đề nghị làm rõ: Quyết định điều chỉnh tên chủ sử dụng đất có phải là Quyết định thu hồi đất, có hay không việc Trung tâm PTQĐ đã 3 lần gửi các Quyết định bằng chuyển phát nhanh...

Mặc dù chưa kiểm tra, xác minh làm rõ các vụ việc trong buổi đối thoại, ngày 5/12/2019 (9 tháng sau), UBND TP.Biên Hòa mới ban hành Quyết định số 4776/QĐ-UBND, có nội dung bác đơn KN của bà Hà. Đây là Quyết định mang tính áp đặt, không đúng bản chất vụ việc, trái với Luật Đất đai, vi phạm nghiêm trọng Điều 30, Điều 31, Điều 32 Luật KN. Đáng chú ý là Quyết định giải quyết KN của UBND TP.Biên Hòa nhưng lại do UBND phường Tam Phước (xã Tam Phước cũ) gửi và đến ngày 25/12/2019, bà Hà mới nhận được bằng chuyển phát nhanh.

Không đồng ý, bà Hà tiếp tục làm đơn KN, đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, thụ lý giải quyết theo hướng: Chấp nhận dơn KN của bà Phạm Thị Hà, yêu cầu UBND TP.Biên Hòa thu hồi, hủy bỏ Quyết định 6570/QĐ-UBND ngày 19/11/2013, Quyết định số 7337/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND TP.Biên Hòa và ban hành Quyết định thu hồi đất đối với bà Hà, theo quy định pháp luật, đồng thời làm rõ ai phải chịu trách nhiệmm trong vụ việc này. Chúng tôi tiếp tục thông tin về vụ việc.              

Yến Minh

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : đất đai thu hồi luật đất đai

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất