Thứ Hai , 22:36, Ngày 25/05/2020

Gia đình và pháp luật

Ban QLDA đầu tư xây dựng Cần Thơ khẳng định không ưu ái nhà thầu

Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Cần Thơ khẳng định, những thông tin về việc Ban QLDA ưu ái, nâng đỡ cho nhà thầu xây dựng cầu Rạch Nhum và Rạch Tra là không chính xác, gây ảnh hưởng xấu đến dự án.

Vừa qua, dư luận trên một số cơ quan truyền thông báo chí phản ánh thông tin liên quan đến thực hiện gói thầu thi công xây lắp dự án cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra, đường tỉnh 922 trên địa bàn TP Cần Thơ, trong đó cho rằng Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Cần Thơ  “phớt lờ kiến nghị của đơn vị tham gia thầu”, có dấu hiệu “trợ giúp” để nhà thầu đánh tráo hồ sơ năng lực thầu và dự án 2 cầu này bị đội vốn hơn 1/4 giá trị công trình... Ông Lê Minh Cường - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Cần Thơ khẳng định với PV rằng, những thông tin trên không chính xác và Ban đã có văn bản đề nghị Sở TT&TT TP Cần Thơ xem xét làm rõ, để có thông tin được chính xác.

Chọn thầu đúng quy định pháp luật

Theo báo cáo của Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Cần Thơ, dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra nằm trên tuyến đường tỉnh 922 được UBND TP Cần Thơ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 9/2016 và đến đầu năm 2017 thành phố duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra….

Công trình cầu Rạch Tra, đường tỉnh 922, TP Cần Thơ.

Quá trình đấu thầu công khai, thực hiện đúng quy định pháp luật, cụ thể Ban QLDA và Viện Công nghệ xây dựng cầu đường phía Nam đã ký hợp đồng số 71/HĐ-BQLDA ngày 3/4/2017 về việc thực hiện gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây lắp và gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp.

Hồ sơ mời thầu được lập theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp. Ngày 24/4/2017, Ban QLDA có QĐ 76/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu của gói thầu thi công xây lắp. Ngày 24/4/2017, Ban QLDA đăng tải thông báo mời thầu trên mạng đấu thầu Quốc gia với số thông báo 20170414911-00. Sau đó cho đăng ký và bán hồ sơ mời thầu từ 7h30, ngày 28/4/2017 đến trước 8h ngày 18/5/2017 (thời điểm đóng thầu). Đến trước thời điểm đóng thầu có tổng cộng 17 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu và có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu theo đúng thời gian quy định.

Đúng 8h, ngày 18/5/2017, Ban QLDA tổ chức đóng thầu và mở thầu phần hồ sơ đề xuất kỹ thuật vào lúc 8h15 với sự tham gia chứng kiến của đại diện các nhà thầu, Sở GTVT, Sở Tài chính và Văn phòng UBND thành phố. Đối với hồ sơ đề xuất tài chính được niêm phong theo quy định. Sau khi đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của các nhà thầu, ngày 26/5/2017, đơn vị tư vấn đấu thầu đã trình Ban QLDA kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Trên cơ sở đó, Ban QLDA tổ chức thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đồng thời gửi thông báo danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho tất cả các nhà thầu tham dự thầu, trong đó nêu rõ lý do các nhà thầu không đạt về kỹ thuật.

Công trình cầu Rạch Nhum, đường tỉnh 922, TP Cần Thơ.

Ngày 31/5/2017, Ban QLDA tổ chức mở hồ sơ đề xuất tài chính với sự tham gia của đại diện nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (Công ty TNHH Xây dựng Hòa Lợi), Sở Tài chính, Sở GTVT (Văn phòng UBND thành phố và  Sở KH&ĐT vắng mặt). Ngày 1/6/2017, Viện Công nghệ xây dựng cầu đường phía Nam có báo cáo về việc đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính của gói thầu và ngày 2/6/2017, Ban QLDA có thông báo mời Công ty Hòa Lợi thương thảo hợp đồng. Ngày 5/6/2017, Ban QLDA và Công ty Hòa Lợi tiến hành thương thảo hợp đồng tại biên bản số 108/BB-BQLDA. Ngày 6/6/2017, Viện Công nghệ xây dựng cầu đường phía Nam có tờ trình về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cùa gói thầu. Trên cơ sở đó, Ban QLDA đã tổ chức thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại QĐ số 100/QĐ-BQLDA.

“Như vậy, Ban QLDA đã thực hiện lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp dự án xây dựng cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra đúng các quy định Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, các Thông tư hướng dẫn của Bộ KH&ĐT có liên quan”, ông Lê Minh Cường - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Cần Thơ cho biết .

Công trình không đội vốn, không ưu ái nhà thầu

Cũng theo ông Cường, khi có thông tin báo chí phản ánh về việc đấu thầu, Ban đã có công văn đề nghị Viện Công nghệ xây dựng cầu đường phía Nam kiểm tra rà soát về các nội dung liên quan đến nội dung hồ sơ dự thầu của Công ty Hòa Lợi và đơn vị này sau khi rà soát đã có công văn khẳng định trong quá trình thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu, bên mời thầu, tư vấn đấu thầu không nhận được bất kỳ kiến nghị nào liên quan đến nội dung sử dụng bằng cấp giả. Trường hợp, nếu nhà thầu cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Đấu thầu và các quy định khác của pháp luật.

Đối với nội dung báo chí đưa: “Phớt lờ kiến nghị của đơn vị tham gia thầu”, ngày 1/6/2017, Công ty CP XD-TM Thuận An có văn bản số 301/2017/CV-KH gửi Ban QLDA kiến nghị trong công tác chấm thầu gói thầu thi công xây lắp dự án cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra và Ban đã chuyển kiến nghị cho đơn vị tư vấn đấu thầu để kiểm tra rà soát công tác đánh giá hồ sơ dự thầu về kỹ thuật. Sau khi kiểm tra tư vấn đấu thầu có Công văn số 130a/CV-VCNXD ngày 5/6/2017 trả lời các kiến nghị và Ban QLDA đã có văn bản số 590/BQLDA-KHTĐ ngày 6/6/2017 trả lời cho nhà thầu đầy đủ các nội dung kiến nghị. Sau thời điểm đó đến nay, Công ty Thuận An không có ý kiến gì thêm về nội dung này.

“Việc báo chí nêu Ban QLDA lại có dấu hiệu “trợ giúp” để Công ty Hòa Lợi đánh tráo hồ sơ năng lực thầu là hoàn toàn không có việc này. Bởi trong bộ hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Công ty Hòa Lợi được ghi rất rõ danh sách tên của Chỉ huy trưởng công trình và hàng loạt cán bộ chủ chốt “xài” bằng kỹ sư giả, nhưng sau khi đã được trúng thầu thì tên họ “rút ” khỏi danh sách và thay vào đó những chứng chỉ, bằng cấp khác”... Việc đăng tải nội dung không đúng sự thật này gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cơ quan”, ông Lê Minh Cường – Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng TP Cần Thơ nói.  

Ông Cường lý giải, theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ, bên mời thầu tiếp nhận và quản lý các hồ sơ dự thầu đã nộp theo chế độ quản lý hồ sơ mật cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Sau khi hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, các hồ sơ được lưu trữ đúng theo quy định, không có bất kỳ sự trợ giúp, đánh tráo như dư luận đặt nêu.

Đối với nội dung “Đã bị đội vốn hơn 1/4 giá trị công trình”, Ban QLDA cho biết, hiện nay, dự án xây dựng cầu Rạch Nhum và cầu Rạch Tra, đường tỉnh 922, đang được triển khai theo đúng các quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và nguồn vốn được phân bố cho dự án. Việc dư luận nêu dự án đã bị đội vốn hơn 25% giá trị và đã bị đội vốn hơn 1/4 giá trị công trình là không có cơ sở. Tổng mức đầu tư dự án là 99,424 tỷ đồng (trong đó, chi phí xây dựng 47,354 tỷ đồng, chi phí QLDA 0,757 tỷ đồng, chi phí tư vấn 2,752 tỷ đồng, chi phí khác 2,147 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư 33,536 tỷ đồng, chi phí dự phòng 12,878 tỷ đồng).

Ông Lê Minh Cường cho biết thêm: "Chúng tôi đã đề nghị Sở TT&TT TP Cần Thơ, xem xét và có quy trình làm việc đúng theo qui định của pháp luật đối với cơ quan truyền thông có đăng những nội dung không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Ban QLDA".

Minh Tuấn - T.N - Hồng Ân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tags : Xây dựng nhà thầu sai phạm

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất