Thứ Bảy , 21:00, Ngày 06/06/2020

Gia đình và pháp luật

An Giang: Báo động nạn rầy nâu mật số cao

Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang đã có công văn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch rầy nâu, bảo vệ sản xuất trong Tết Nguyên đán 2019.

Trên các cây lúa đang làm đồng, trổ bông tại nhiều địa phương trong tỉnh An Giang đã xuất hiện rầy nâu mật số cao và bệnh đạo ôn đang đe dọa gây hại nặng nề. Ngay trong những ngày Tết cổ truyền đang đến gần, UBND tỉnh An Giang đã thống nhất với kiến nghị của ngành nông nghiệp tỉnh triển khai các biện pháp cấp bách để phòng ngừa.

Công văn Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch hại bảo vệ sản xuất trong Tết Nguyên đán 2019.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn và cơ quan chuyên môn ở cơ sở tổ chức trực ban thường xuyên, liên tục trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán; phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và phối hợp kịp thời với các cơ quan thông tin đại chúng tại địa phương thường xuyên thông tin, phổ biến để nông dân biết khả năng bộc phát của sâu bệnh, nhất là rầy nâu và bệnh đạo ôn và hực hiện kịp thời các biện pháp phòng trừ.

Các Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cần phối hợp chặt với chính quyền địa phương và chỉ đạo hệ thống bảo vệ thực vật từ tỉnh, huyện đến cơ sở tăng cường công tác thăm đồng, bám sát đồng ruộng nhằm phát hiện và nắm chắc tình hình dịch hại, đặc biệt là diễn biến của rầy nâu, bệnh đạo ôn và các dịch hại khác hiện nay. Mặt khác, tăng cường công tác khuyến nông, tập huấn hướng dẫn nông dân các biện pháp xử lý kịp thời và hiệu quả đối với các dịch hại có nguy cơ bùng phát ngay trong dịp Tết và sau Tết Nguyên đán.

Trung tâm Khuyến nông của tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trong công tác phòng trừ dịch hại có nguy cơ bùng phát ngay trong dịp Tết Nguyên đán này.

Mọi diễn biến tình hình dịch bệnh trên lúa và các hoạt động chuyên môn cần thường xuyên cập nhật, báo cáo kịp thời về Sở Nông nghiệp và UBND tỉnh An Giang.

Hồng Ân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : dịch bệnh Tết Nguyên đán rầy nâu

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất