Thứ Sáu , 14:18, Ngày 23/08/2019

Gia đình và pháp luật

Ý Yên: Đầu tư hạ tầng giao thông tạo đột phá phát triển kinh tế

Nhằm tạo điểm nhấn trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, huyện Ý Yên (Nam Định) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông.

Hiện nay huyện Ý Yên chưa đạt tiêu chí giao thông NTM do hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã đầu tư từ lâu, một số cầu yếu, tải trọng thấp, các tuyến đường còn nhỏ hẹp và đã xuống cấp; chưa đảm bảo sự kết nối liên hoàn từ hệ thống đường huyện và đường xã, nhất là đối với các xã ở xa khu trung tâm đô thị.

Hệ thống đường giao thông của nhiều xã chưa theo kịp với tốc độ phát triển và tiềm lực của các vùng kinh tế sản xuất nông nghiệp, CN-TTCN. Nguyên nhân do xuất phát điểm kinh tế của huyện và nhiều xã thấp, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp gây khó khăn trong bố trí nguồn vốn xây dựng giao thông bởi đây là lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn.

Một số cấp ủy, chính quyền chưa thấy được vai trò có tính đột phá của phát triển hạ tầng giao thông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo việc huy động các nguồn lực để đầu tư. Hầu hết các xã mới chỉ thuận lợi trong huy động sức dân để xây dựng đường nội đồng, đường thôn, xóm, phần lớn hệ thống đường trục xã, liên xã đều chưa đáp ứng được tiêu chuẩn đường NTM về cả quy mô (chiều rộng nền, mặt đường), chất lượng (nền, kết cấu mặt đường).

Các tuyến đường do nhân dân đóng góp vốn xây dựng chủ yếu nâng cấp trên hiện trạng tuyến cũ nên phần lớn chưa đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc biệt không có lề đường, móng đường, rãnh thoát nước dọc, không có hệ thống cọc tiêu, biển báo để bảo vệ công trình và đảm bảo ATGT. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông còn nhiều vướng mắc, thực hiện chậm, kéo dài làm tăng chi phí đầu tư.

Thi công nâng cấp tuyến Quốc lộ 38B, đoạn từ CCN phía Nam thị trấn Lâm đến ngã ba Cát Đằng - Yên Tiến.

Ông Nguyễn Huy Liệu, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Nhằm từng bước giải bài toán khó về xây dựng hạ tầng giao thông, huyện xác định đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là nhiệm vụ mang tính lâu dài, đồng thời cũng là nhiệm vụ mang tính cấp thiết, có vai trò quan trọng, quyết định tăng sức hấp dẫn thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND huyện đã tập trung thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HU về phát triển kết cấu hạ tầng trên lĩnh vực giao thông, thủy lợi, phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020 của huyện ủy. Trong đó tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nói chung và hạ tầng giao thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của hạ tầng giao thông; từ đó tạo sự đồng thuận, chia sẻ trách nhiệm của hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện.

Nhờ sự nỗ lực huy động của huyện cùng sự chung sức đóng góp của người dân, bên cạnh các tuyến đường giao thông cấp xã được cải tạo, nâng cấp trong chương trình xây dựng NTM, hiện nay huyện đã ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông lan tỏa từ trung tâm thị trấn Lâm theo trục chính từ Bắc đến Nam huyện, tạo kết nối giữa các vùng miền nhằm thực hiện chủ trương từng bước đảm bảo tính đồng bộ, kết nối liên hoàn các tuyến giao thông huyết mạch quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện của toàn mạng lưới giao thông trên địa bàn.

Cụ thể, huyện đang tập trung cải tạo, nâng cấp 3 tuyến đường có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong đó, huyện đang đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa vào khai thác, phát huy lợi thế của dự án cải tạo, nâng cấp đường 57B, 57C quy mô mặt rộng 7,5m, nền 10m, dài trên 20,6km chạy qua các xã Yên Tiến, Yên Thắng, Yên Cường, Yên Lộc, Yên Phúc, Yên Phong. Trong tháng 9/2017, huyện đã khởi công dự án cải tạo, nâng cấp đường Thành - Xá dài 15,5km, trong đó tuyến nhánh khoảng 2,4km với tổng kinh phí là 121 tỷ đồng, quy mô đường cấp V đồng bằng. Đến nay, dự án đã thi công được 50% phần nền.

Trong tháng 10/2017, huyện đã khởi công dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 38B đoạn từ CCN phía Nam thị trấn Lâm đến ngã ba Cát Đằng - Yên Tiến dài 1,7km từ quy mô đường cấp V đồng bằng lên đường cấp IV đồng bằng. Hiện nay, Cty CP Xây dựng Tập đoàn Thắng Lợi đang huy động tối đa nguồn nhân lực, thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình; phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ theo kế hoạch đề ra là 13 tháng.

Khó khăn hiện nay của huyện là các dự án giao thông quan trọng đang vướng mắc ở khâu GPMB. Dự án đường 57B đã cơ bản hoàn thiện thi công phần mặt đường, chỉ còn vướng 250m thôn Đông Thịnh chưa hoàn tất công tác GPMB nên chưa thi công được phần nền đường nên nhà thầu cũng chưa thi công các hạng mục hộ lan, lề đường, sơn kẻ đường. Trong dự án đường 57C, đoạn từ Quốc lộ 10 đến cống Cấm đã thi công thảm được 3km và thi công xong phần nền đường của 600m còn lại. Đoạn từ cống Cấm đến cống Uy Bắc chưa hoàn thành GPMB nên mới chỉ thi công xong lớp đá dăm 1.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 38B chưa hoàn tất công tác GPMB, vướng 103 hộ với chiều dài 830m tại địa phận đầu xã Yên Tiến... Thời gian tới, để đẩy nhanh tiến độ giải toả, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công, huyện tập trung chỉ đạo phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp tự nguyện đóng góp bằng tiền, phí, đất đai, hoa màu… để phát triển hạ tầng giao thông.

Quán triệt và thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch, thực hiện tốt nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Để tiếp tục thúc đẩy phát triển đồng bộ, liên hoàn hệ thống giao thông, huyện sẽ cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của Trung ương, của tỉnh nhằm thu hút nguồn vốn từ tư nhân tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ đất cho phát triển hạ tầng giao thông. Thực hiện lồng ghép có hiệu quả, ưu tiên sử dụng nguồn vốn ngân sách trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM cho thực hiện tiêu chí giao thông.

Bên cạnh đó, huyện sẽ căn cứ trên cơ sở các quy hoạch đã được phê duyệt và thực tiễn nhu cầu phát triển, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy hoạch mới các tuyến giao thông, hệ thống thủy lợi. Kết hợp quy hoạch vừa mở rộng các tuyến cũ, vừa làm thêm các tuyến đường mới nhằm tăng cường sự liên thông giữa huyện xuống các xã và giữa các xã với nhau.

Huyện đang tập trung hoàn tất các thủ tục đầu tư để khởi công xây dựng các tuyến đường Khánh - Phong, Chính - Phong và đường trục huyện nối từ Quốc lộ 38B đến Quốc lộ 10. Giai đoạn 2018-2020, huyện dự kiến tập trung hoàn thiện dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 485 (đoạn Phủ Cầu - chợ huyện - Cổ Đam) và cầu Bo mới.

Đường huyện tập trung cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Lâm đến Yên Dương dài 1,7km và tuyến nhánh dài gần 1km; đường kết nối từ ngã ba Vàng đến Quốc lộ 10 dài 4km; cải tạo, nâng cấp tuyến đường đê Ba Sát Yên Lương - Yên Đồng (điểm đầu ở vị trí nối đường Quốc lộ 10 tại Cầu Tào, điểm cuối ở vị trí đò Thông xã Yên Trị) với chiều dài 13,6km.

Toàn huyện phấn đấu 90% đường trục xã, liên xã có kết cấu mặt đường bê tông hoặc láng nhựa theo tiêu chuẩn cấp V đồng bằng (nền 7,5m, mặt 5m). Hệ thống đường thôn xóm, huyện phấn đấu cứng hóa theo tiêu chí NTM đạt cấp C trở lên nền 3m, mặt 2m.

Lê Minh

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất