Thứ Năm , 00:25, Ngày 14/11/2019

Gia đình và pháp luật

Xử lý tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ của DN khi bị giải thể

Tuần qua, Tòa soạn nhận được thư của bà Nguyễn Thu H., ngụ tại phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung thư, bạn đọc hỏi:

“Trước đây tôi góp cổ phần trong một doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động doanh nghiệp gặp khó khăn, tôi đã cầm cố quyền sử dụng đất của mình để bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn ngân hàng của công ty.

Hiện nay, công ty hoạt động không hiệu quả dẫn đến giải thể và không thực hiện nghĩa vụ trả lãi hàng tháng cho ngân hàng nên ngân hàng làm thủ tục kiện và đòi phát mãi tài sản đảm bảo để thu hồi vốn. Tôi phải làm thế nào để yêu cầu công ty trả lại tài sản cho tôi?”.

Ảnh minh họa.

Trả lời có tính chất tham khảo:

Theo thông tin bạn đọc cung cấp thì doanh nghiệp của bà hoạt động không hiệu quả dẫn đến giải thể, theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Doanh nghiệp: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Do vậy, Ngân hàng có quyền yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ trả nợ đối với ngân hàng trước khi giải thể.

Tại Điều 309 Bộ luật Dân sự 2015 (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017), cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

- Hợp đồng cầm cố tài sản có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

- Cầm cố tài sản có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm bên nhận cầm cố nắm giữ tài sản cầm cố. Nếu bất động sản là đối tượng của cầm cố theo quy định của luật thì việc cầm cố bất động sản có hiệu lực đối kháng với người thứ ba kể từ thời điểm đăng ký.

Tuy nhiên, trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì ngân hàng có quyền xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức do các bên đã thỏa thuận hoặc được bán đấu giá theo quy định của pháp luật để thực hiện nghĩa vụ của công ty.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự, bên cầm cố có các quyền sau đây: Yêu cầu bên nhận cầm cố chấm dứt việc sử dụng tài sản cầm cố nếu do sử dụng mà tài sản cầm cố có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị; yêu cầu bên nhận cầm cố trả lại tài sản cầm cố và giấy tờ liên quan (nếu có) khi nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố chấm dứt; yêu cầu bên nhận cầm cố bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản cầm cố; được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản cầm cố nếu được bên nhận cầm cố đồng ý hoặc theo quy định của luật.

Vì bà đã tự nguyện dùng tài sản thuộc quyền sở hữu/sử dụng của mình để đảm bảo cho nghĩa vụ của doanh nghiệp tại ngân hàng nên khi doanh nghiệp không thực hiện được nghĩa vụ đó thì bà phải phối hợp với ngân hàng trong việc xử lý tài sản bảo đảm đó, trừ trường hợp giữa các bên có thỏa thuận khác.

Như vậy, nếu không muốn bị ngân hàng phát mại tài sản thuộc quyền sử dụng/sở hữu của mình thì bà có thể thỏa thuận lại với doanh nghiệp về việc ưu tiên thanh toán khoản nợ của ngân hàng trước khi giải thể.

Luật gia Đỗ Minh Chánh

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : ngân hàng phá sản doanh nghiệp tài sản

Tin Tư vấn Luật tiếp theo

Tin Tư vấn Luật mới nhất