Thứ Tư , 14:42, Ngày 21/08/2019

Gia đình và pháp luật

Xã Võng Xuyên- Hà Nội: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2016 xã Võng Xuyên tiếp tục ổn định phát triển, an ninh, quốc phòng được tăng cường đời sống của nhân dân được đảm bảo. Xã Võng Xuyên đã triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Năm 2016, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phúc Thọ, cùng sự giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ cũng như quản lý điều hành của chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu và đồng thuận của nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2016 trên địa bàn xã Võng Xuyên tiếp tục ổn định phát triển, an ninh, quốc phòng được tăng cường đời sống của nhân dân được đảm bảo. Xã Võng Xuyên đã triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Một góc làng văn hóa Võng Ngoại, xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ). Ảnh: MP.HNM.

Kinh tế có tốc độ tăng trưởng đạt 10,1%/năm, đạt 116,2% kế hoạch, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng 33,1%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ chiếm 64,9% trong tổng giá trị sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 33,2 triệu đồng/người/năm.

Đối với sản xuất nông nghiệp; tổng diện tích gieo trồng vụ xuân, vụ mùa là 735,15ha đạt 100% kế hoạch, năng suất lúa cả năm đạt 13,6 tấn/ha so với cùng kỳ tăng 0,3 tạ/ha, sản lượng lúa cả năm đạt 46.035 tấn, tăng 108 tấn so với cùng kỳ. Đã tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản với kết quả 4.106 phiếu, theo thống kê về diện tích gieo trồng có sự tăng nhanh: diện tích ngô 10ha năng suất đạt 55,5 tạ/ha, khoai lang 2,5ha năng suất dạt 105,5 tạ/ha, diện tích gieo trồng vụ đông 352.7ha đạt 100% kế hoạch. Giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích đạt 200 triệu đồng/ha/năm và chiếm 48,7% trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Công tác bảo vệ thực vật dự báo tình hình sâu bệnh thông báo chi tiết cụ thể để có biện pháp phòng trừ. Đã tập trung chỉ đạo thực hiện phát triển về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, số hộ tham gia sản xuất kinh doanh dịch vụ là 471 hộ so với cùng kỳ tăng 2 hộ, sản lượng gạch sản xuất ước đạt 17,8 triệu viên, tăng 1,8 triệu viên so với cùng kỳ đã giải quyết được việc làm cho hàng trăm lao động ổn định

. Giá trị sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đạt bình quân 330,4 tỷ đồng/năm so với kế hoạch đạt 105,5% chiếm tỷ trọng 64,8% trong cơ cấu của nền kinh tế.

Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng đã triển khai thực hiện tốt như lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, hoàn thành và đưa vào sử dụng Nhà văn hóa thôn Nghĩa Lộ, nhà bếp Trường Mầm non B. Triển khai tu sửa các công trình nhà văn hóa cụm 8B, đường rãnh thoát nước khu 4, cụm 3 giáp trường THCS Võng Xuyên và nạo vét trên 300m rãnh thoát nước cụm 2. Đã chỉ đạo BQL, Ban giám sát tăng cường giám sát công trình đang công như: đường Võng Xuyên - Long Xuyên, nhà đa năng trường Tiểu học Võng Xuyên B. Tập trung thực hiện việc xây dựng kế hoạch điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và thống kê diện tích đất đai năm 2016.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, lập biên bản xử lý 13 hộ xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, 02 trường hợp lấn chiếm đất công... Trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phối hợp với Ban GPMB tổ chức kiểm đếm chi trả hỗ trợ, bồi thường GPMB với trên 200 hộ dân cư tại Dự án khu đấu giá quyền sử dụng đất khu Hàn Tre, Dự án đường 418 khu kiot.

UBND xã đã thực hiện dân chủ công khai phương án đền bù giải phóng mặt bằng, được nhân dân nhất trí, đồng tình ủng hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, đất nông nghiệp sau dồn ô đổi thửa đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phi nông nghiệp được 32/35, đạt tỷ lệ 91,4% kế hoạch Huyện giao, nâng tỷ lệ cấp quyền sử dụng đất toàn xã đến nay đã cấp đạt 3.982 giấy/4.050 đạt 98,8%.

Việc thực hiện công tác cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch 670KH/UBND ngày 22/6/2016 của UBND huyện đến nay đã chuyển huyện: 1.350 hồ sơ/2.916 hồ sơ đạt ỷ lệ 46,3% kế hoạch giao và đang kiểm tra 580 hồ sơ đã chuyển về UBND xã, tổng số hồ sơ chuyển về xã và huyện là 1.930 hồ sơ đạt 66,1%.

Tiếp tục thực hiện năm trật tự, văn minh đô thị và nông thôn 2016 đã đạt được những kết quả tốt. Lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động thương binh xã hội đã đạt được những kết quả nhất định cụ thể lĩnh vực LĐTBXH đã thực hiện tốt chế độ chính sách người có công, bảo trợ xã hội theo quy định. Xây dựng kế hoạch đào tạo nghề nông thôn giai đoạn 2016 - 2020.

Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch phòng chống ma túy, kế hoạch thực hiện chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em trên địa bàn xã. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.

Lê Hồng/KD&PL

Tin Liên quan

Tags : phát triển kinh tế - xã hội Võng Xuyên- Hà Nội

Tin Truyền thông tiếp theo

Tin Truyền thông mới nhất