Thứ Năm , 22:30, Ngày 19/09/2019

Gia đình và pháp luật

Vũng Tàu: Nhức nhối từ cách tính tiền cho thuê đất của Sở Tài chính

Ông Han Dong Heon, doanh nhân Hàn Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Shinhan Việt Nam khiếu nại cách tính tiền thuê đất hàng năm không theo quy định pháp luật của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Dù doanh nghiệp của ông liên tục khiếu nại vì bị áp đặt sai nhưng chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết dứt điểm mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhắc nhở nhiều lần, gây ra hậu quả hiện nay là công ty này đang bị Chi cục Thuế thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 4408/QĐ-CCT ngày 25 tháng 7 năm 2017 và Văn bản số 4407/CCT-KT-QLN&CCNT ngày 25 tháng 7 năm 2017), với lý do cưỡng chế là: Công ty Shinhan Việt Nam còn nợ tiền thuê đất và tiền chậm nộp tiền thuê đất đã quá hạn 90 ngày, với số tiền cưỡng chế là: 15.751.347.868 đồng (Mười lăm tỷ bảy trăm năm mươi mốt triệu ba trăm bốn mươi bảy ngàn tám trăm sáu mươi tám đồng).

Quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc cho Công ty TNHH Shinhan Việt Nam thuê đất.

Nếu Công ty TNHH Shinhan Việt Nam thật sự nợ ngân sách của tỉnh số tiền thuê đất nói trên thì tại sao doanh nghiệp này lại bức xúc, gửi đơn khiếu nại đến cơ quan báo chí, sau nhiều lần khiếu nại liên tục đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và trực tiếp khiếu nại đến Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhưng vẫn chưa có kết luận chính thức sẽ được chúng tôi làm rõ từ số báo này. Nội dung trong hồ sơ khiếu nại của Công ty TNHH Shinhan Việt Nam thể hiện rõ:

Ngày 01 tháng 11 năm 2004, căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Quyết định số 386/TTg ngày 07 tháng 6 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân cấp Giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cấp Giấy phép đầu tư số 44/GP-BV cho Ông Han Dong Heon, quốc tịch Hàn Quốc, thành lập Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Trụ sở và nhà xưởng sản xuất của doanh nghiệp đặt tại phường Long Hương, thị xã Bà Rịa (nay là thành phố Bà Rịa), tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngành nghề kinh doanh của công ty: Sản xuất các sản phẩm phụ kiện dùng để lắp ráp nhà tiền chế, khung nhà tiền chế và các phụ kiện lắp ráp loại vách ngăn, tấm panel cách nhiệt, cách âm dùng để xây dựng nhà lắp ghép; Với quy định ít nhất 50% sản phẩm của doanh nghiệp dùng để xuất khẩu, số còn lại tiêu thụ tại Việt Nam; Thời hạn hoạt động của doanh nghiệp là 50 (năm mươi) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư, với số vốn đầu tư của Doanh nghiệp đăng ký là 2.700.000 (hai triệu bảy trăm ngàn) USD.

Tại Khoản a Điều 5 Giấy phép đầu tư ghi rất rõ: “Tiền thuê đất hàng năm kể từ khi được bàn giao đất trên thực địa đối với diện tích đất sử dụng tại phường Long Hương, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với mức 0,27 (không phẩy hai mươi bảy) đô la Mỹ/m2/năm đối với phần diện tích đất để xây dựng nhà máy và 0,06 (không phẩy không sáu) đô la Mỹ/m2/năm đối với phần diện tích đất để làm đường đi và trồng cây xanh. Mức tiền thuê đất được điều chỉnh lại sau mỗi chu kỳ 5 (năm) năm và có tỷ lệ gia tăng không vượt quá 15% (mười lăm phần trăm) so với lần công bố trước đó”.

Đến ngày 02 tháng 11 năm 2005, theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 1614/TTr-STNMT ngày 01 tháng 11 năm 2005, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 4199/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Shinhan Việt Nam thuê 118.557,7 m2 đất tại phường Long Hương, thị xã Bà Rịa để đầu tư sản xuất, nội dung quy định rõ: “Tiền thuê đất hàng năm thực hiện theo quy định trong Giấy phép đầu tư số: 44/GP-BV ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

Văn bản Công ty TNHH Shinhan Việt Nam gửi Sở Tài nguyên môi trường Bà Rịa Vũng Tàu.

Sau đó, liên quan đến quy định về đơn giá thuê đất và có ghi nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chu kỳ ổn định 5 (năm) năm tăng 15% so với chu kỳ trước đó tiếp tục được ghi lặp lại trong Hợp đồng Thuê đất số 05 HĐ/TĐ ngày 04 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 079610 (số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất T02489) do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 22 tháng 11 năm 2005.

Một trong các chính sách đầu tư của Việt Nam: “Nhà nước Việt Nam công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư; thừa nhận sự tồn tại và phát triển lâu dài của hoạt động đầu tư”.

Thế nhưng, chính từ sự tắc trách của cán bộ chuyên môn Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khi nghiên cứu tính pháp lý của các văn bản quy phạm pháp luật mà Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ trước, để ngày 25 tháng 12 năm 2013, tham mưu cho lãnh đạo Sở Tài chính nhận định tréo ngoe trong văn bản số 3345/STC-QLGCS gửi Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế Bà Rịa, với nội dung: “Do Quyết định cho thuê đất số 4199/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hợp đồng thuê đất số 05/HĐTĐ ngày 04 tháng 11 năm 2005 và Phụ lục Hợp đồng thuê đất số 01 PLHĐ/TĐ ngày 01 tháng 06 năm 2007 không ghi đơn giá và nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất, do đó căn cứ quy định của Chính phủ, của Bộ Tài chính, của UBND tỉnh và hồ sơ, thông tin địa chính do Cục Thuế cung cấp, nay Sở Tài chính điều chỉnh đơn giá thuê đất để áp dụng cho 05 năm tiếp theo, kể từ ngày 01/01/2011 đối với khu đất có diện tích: 118.775,5 m2 tại đường Nguyễn Hữu Cảnh …”.

Để rồi hậu quả xảy ra là trong chu kỳ thứ hai trong thời hạn cho thuê đất, thay vì tỷ lệ gia tăng không vượt quá 15% so với lần công bố trước đó theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thì Sở Tài chính tỉnh lại buộc doanh nghiệp phải nộp số tiền thuê đất tăng với tỷ lệ 1.232%, tức là tăng gấp 12,5 lần số tiền so với chu kỳ liền kề trước đó thay vì chỉ tăng 0,15 lần so với chu kỳ đầu tiên đã khiến doanh nghiệp lao đao, khổ sở khiếu nại đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cho đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức. Dù nhiều lần lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo đúng quy định nhưng không hiểu vì nguyên nhân nào mà cơ quan này vẫn “bình chân như vại”.

Phát biểu với các nhà đầu tư nhân dịp đầu năm 2017, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, khẳng định: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn tiếp tục kiên trì với mục tiêu phát triển bền vững, thu hút đầu tư có chọn lọc để bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kêu gọi các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp tập trung nguồn lực, đẩy nhanh triển khai và đưa dự án vào hoạt động theo cam kết.

Tại sự kiện này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cam kết sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thực sự thông thoáng và cạnh tranh nhằm đưa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là điểm đến của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. “Chúng tôi sẽ sát cánh, đồng hành cùng với các nhà đầu tư, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động” – Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu. Mục tiêu được chính quyền tỉnh này đặt ra là sẽ xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 6 năm 2017, có 120 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký là 54,5 tỷ USD. Trong đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đứng thứ ba về thu hút đầu tư của nước ngoài với số tiền 26,72 tỷ USD, chỉ sau thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Sự im lặng khó hiểu của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liệu đã đồng hành cùng cam kết của lãnh đạo tỉnh cũng như tập trung vào những giải pháp mang tính hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu hút đầu tư hay chưa?

Minh Chánh

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : Hàn Quốc doanh nghiệp thuê đất Bà Rịa-Vũng Tàu

Tin Điều tra theo đơn thư tiếp theo

Tin Điều tra theo đơn thư mới nhất