Thứ Hai , 10:03, Ngày 20/05/2019

Gia đình và pháp luật

Vốn sở hữu thấp, Công ty chứng khoán HVS bị 'treo giò'

UBCKNN vừa ban hành Quyết định về việc đình chỉ hoạt động môi giới chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam.

Ngày 13/6/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 528/QĐ-UBCK đình chỉ hoạt động môi giới chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam do không duy trì các điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 70 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006.

Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo thông báo HVS, quyết định về việc đình chỉ hoạt động môi giới của công ty này là do tình trạng vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn pháp định. Cụ thể, vốn góp của chủ sở hữu cuối quý 1/2018 ghi nhận 50.2 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ đạt 15 tỷ đồng. Do đó, công ty chứng khoán này sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ môi giới.

Theo quyết định của UBCKNN, kể từ ngày 13/06/2018, HVS sẽ không mở, ký mới, gia hạn các hợp đồng liên quan đến hoạt động môi giới chứng khoán cho khách hàng.

Thông báo của Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam.

Từ ngày 28/06/2018, Công ty chỉ thực hiện các lệnh bán chứng khoán cho khách hàng và không thực hiện nhận lệnh đặt mua chứng khoán.

Từ ngày 13/07/2018, HVS sẽ phải đình chỉ mọi hoạt động giao dịch nên sẽ không nhận lệnh mua bán chứng khoán của khách hàng cho đến khi có thông báo của UBCKNN.

Thời hạn đình chỉ hoạt động môi giới của HVS là từ ngày 13/06 đến 12/08/2018.

Trong thời gian bị đình chỉ hoạt động môi giới chứng khoán, Công ty cổ phần chứng khoán HVS Việt Nam không được ký mới, gia hạn các hợp đồng có liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh bị đình chỉ hoạt động; công bố thông tin theo quy định, có phương án khắc phục và báo cáo tình hình thực hiện phương án theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Anh Phương (TH)

Tin Liên quan

Tags : thị trường chứng khoán chứng khoán vốn

Tin Doanh nghiệp tiếp theo

Tin Doanh nghiệp mới nhất