Thứ Sáu , 14:49, Ngày 13/12/2019

Gia đình và pháp luật

Vĩnh Phúc: Đơn xin trả lại đất chưa được giải quyết thỏa đáng?

Một gia đình thương binh ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc đã làm đơn xin chính quyền trả lại diện tích đất của gia đình bị thu hồi, nguồn gốc là tài sản riêng của gia đình thông qua mua bán.

Chúng tôi nhận được đơn phản ánh của gia đình bà Hoàng Thị Oanh (là thanh niên xung phong, thương tật hạng 4/4, mất sức 30%) và chồng là Nguyễn Ngọc Nhu cư trú tại khu hành chính số 9 - phường Ngô Quyền - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc đại diện cho gia đình là các con của ông Hoàng Văn Son đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc trả lại 312 m2 đất tại khu Đồng Mỏn, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên sau khi nhà nước đã thu hồi 240 m2 làm đường.

Vị trí thửa đất của gia đình thông qua mua bán nhưng hiện đứng tên người khác.

Theo nội dung được biết, năm 1959, bố bà Oanh là ông Hoàng Văn Son mua 2 thửa đất ruộng của ông Hoàng Văn Bánh với diện tích là 10 thước và 13 thước (tổng diện tích là 552 m2) tại xứ Đồng Mỏn, Ngô Quyền, Vĩnh Yên. Sau đó gia đình  làm đơn đề nghị UBND Phường Ngô Quyền cho chuyển mục đích đất sử dụng từ đất canh tác sang đất thổ cư nhưng không được ông Kiều Thụy (lúc đó làm Chủ tịch UBND phường Ngô Quyền) giải quyết vì gia đình không tìm thấy giấy tờ mua bán đất giữa gia đình và ông Hoàng Văn Bánh.

Mãi đến năm 2010 gia đình mới tìm được giấy tờ mua bán đất viết tay có xác nhận giữa người mua là ông Hoàng Văn Son và người bán là ông Hoàng Văn Bánh với diện tích 2 thửa đất ruộng (1 thửa với diện tích 10 thước, 1 thửa diện tích 13 thước, tức tổng diện tích là 552 m2) với tổng số tiền là 120 đồng ngày 6/5/1959. Tuy nhiên, đến nay qua nhiều cấp chính quyền và nhiều lần giải quyết gia đình vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Sau khi tìm lại được giấy tờ mua bán đất, gia đình đã làm đơn gửi lên cấp chính quyền xin được trả lại diện tích đất của gia đình nhưng UBND phường Ngô Quyền đã ra văn bản trả lời gia đình số 15/HC-UBND ngày 14/02/2011 và văn bản số 209/HC-UBND ngày 09/11/2011 cho rằng, khi HTX Ngô Quyền giải thể được chia làm 3 bộ phận: tổ tiểu thủ công nghiệp, tổ sản xuất gạch và tổ rau xanh, đến năm 1982 tổ rau xanh phường Ngô Quyền thực hiện việc khoán sản cho các hộ trong đó có hộ ông Hoàng Văn Son, nhưng gia đình ông Son không có nhu cầu sản xuất nông nghiệp nên đã không nhận khoán ruộng và chuyển ra ngoài làm kinh tế, vì vậy phường Ngô Quyền không đồng ý việc gia đình ông Son đòi lại đất.

Tiếp đó đến ngày 26/4/2017 gia đình nhận được văn bản trả lời của UBND thành phố Vĩnh Yên số 532/UBND-TNMT cho rằng, việc giải quyết của UBND phường Ngô Quyền là chính xác, và theo hồ sơ quản lý tại phường Ngô Quyền như bản đồ 299/TTg bản đồ đo đạc năm 2002, sổ mục kê không thể hiện thửa đất của gia đình cũng như việc đăng ký sử dụng đất của gia đình đối với 2 thửa đất tại khu Đồng Mỏn. Và kết luận rằng việc đòi lại đất của gia đình không có căn cứ để giải quyết.

Cũng tại báo cáo số 2116/STNMT-TTr ngày 15/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cho rằng việc đòi lại đất của gia đình là không được chấp nhận và trong báo cáo số 100/BC-TTr ngày 27/12/2017 của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc cũng cho rằng việc đòi lại đất của gia đình là không có căn cứ và cơ sở thực tế để giải quyết.

Nhưng theo gia đình bà thì không có chuyện gia đình hiến đất cho HTX bởi năm 1982 phường Ngô Quyền thành lập HTX sản xuất gạch, lúc bấy giờ ông Vũ Văn Su là chủ nhiệm HTX còn hỏi mượn đất này của gia đình cho bà Tuyết Dung ở vì đất của bà Tuyết Dung bị HTX lấy làm lò gạch.

Và thực tế Khu Đồng Mỏn là cánh đồng rau xanh của mọi người dân của phường Ngô Quyền thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khi Thị xã Vĩnh Yên có thành lập một hợp tác xã thủ công Đồng Tiền làm việc đóng gạch, chăn nuôi và trồng rau để cung cấp cho bộ đội và các cơ quan trong Thị xã. Mọi người dân vào HTX có tài sản ít nhiều đều phải đóng góp để lấy sổ gạo của nhà nước nhưng khi HTX giải thể thì tài sản đóng góp của phải được trả lại cho gia đình. Hơn nữa 2 thửa đất là tài sản riêng của gia đình đã thông qua mua bán, khi HTX giải thể không thể vì lý do gia đình không sản xuất mà đem chia cho người khác được.

Trên đây là toàn bộ nội dung phản ánh của gia đình bà Hoàng Thị Oanh và chồng là ông Nguyễn Ngọc Nhu cư trú tại khu hành chính số 9- phường Ngô Quyền- Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc gửi đến báo. Báo xin chuyển toàn bộ nội dung đơn của gia đình lên UBND thành phố Vĩnh Yên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc xem xét giải quyết.

Đức Nam - Nguyễn Tuấn

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : thương binh đơn khởi kiện

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất