Thứ Năm , 08:15, Ngày 21/11/2019

Gia đình và pháp luật

Vĩnh Phúc: Cấp sổ đỏ xây nhà trên đất Đình làng có phạm luật?

Việc Sở TNMT tỉnh Vĩnh Phúc cấp sổ đỏ cho nhà văn hóa Xuân Mai 3, xây dựng vào mặt bằng của Đình cổ Xuân Mai khiến người dân 3 tổ dân phố Xuân Mai 1, 2, 3 không thể ngồi yên.

Đình làng là một biểu tượng văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng quan trọng trong đời sống làng xã người Việt. Vì vậy, việc gìn giữ giá trị văn hóa đình làng cũng chính là để kế thừa, phát huy dòng chảy văn hóa dân tộc. Có thể nói, đình làng không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa, tâm linh, là sợi dây gắn bó cộng đồng, biểu tượng quyền lực làng xã xưa, mà còn là một nét đẹp độc đáo trong văn hóa làng xã Việt Nam. Trong tâm thức của người Việt, “cây đa - bến nước - sân đình” là hình ảnh thân quen, gắn bó với tâm hồn của mọi người dân Việt, là biểu tượng của quê hương, đất nước.

Nhà văn hóa thôn và nhà cho thuê trọ nằm trong khuôn viên đất của Đình cổ làng Xuân Mai.

Qua thời gian, cùng với những thăng trầm của lịch sử và khói lửa chiến tranh; nhất là thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ năm 1967 đến năm 1972, đình làng Xuân Mai bị máy bay Mỹ ném bom 3 lần. Đình làng buộc nhân dân phải tháo dỡ. Từ thời điểm đó UBND xã Phúc Thắng (nay là phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc) đã mượn đất Đình làng làm trường tiểu học. Khi trường tiểu học được xây dựng và chuyển đi, UBND phường Phúc Thắng lại tiếp tục cho các lớp mẫu giáo mầm non của thôn mượn tạm để học tại đây. Lớp mẫu giáo chuyển đi vào năm 2012.

Trong thời gian ấy, nhân dân thôn Xuân Mai chưa có điều kiện xây lại ngôi Đình cổ của làng, nhưng diện tích mặt bằng của đình làng cổ vẫn hiện hữu nguyên vẹn. Thế rồi, ngày 04/04/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp giấy CNQSDĐ số B1619230 (sổ đỏ), diện tích mặt bằng 483,7 m2 cho nhà văn hóa Xuân Mai 3, xây dựng vào mặt bằng của Đình cổ Xuân Mai. Bằng chứng là trong bản đồ địa chính từ xưa đến nay vẫn lưu trữ tại phường Phúc Thắng đều ghi rõ: Đất Đình làng Xuân Mai, nơi thờ tự Thành Hoàng Làng Xuân Mai.

Chúng ta không chỉ gìn giữ các di sản di tích kiến trúc đình làng, mà còn gìn giữ mối tương quan của con người với di sản đó. Điều quan trọng là làm sao để người dân hiểu và tiếp tục gắn bó với đình làng, thì cộng đồng làng xã sẽ được cố kết với nhau, sẽ có chỗ dựa vững chắc, sẽ có những niềm tin về cội nguồn và cuộc sống. Chính vì vậy, đơn thư có 1.300 chữ ký của công dân 3 tổ dân phố Xuân Mai 1, 2, 3 phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đề ngày 28/11/2018 về việc đề nghị Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thờ tự Đình làng cổ đã được gửi Chủ tịch UBND phường Phúc Thắng.

Đơn thư tóm tắt như sau:

Căn cứ vào Pháp lệnh tự do tín ngưỡng do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 18/6/2004, tại mục 2 về Đình làng và Luật Di sản văn hóa sửa đổi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2009, Điều 28, điểm 9, khoản 1, phần B Quy định về tiêu chí Di sản văn hóa lịch sử; đại diện các hộ dân đề nghị UBND phường điều chỉnh lại quy hoạch đất thờ tự, trả đất Đình Xuân Mai về vị trí đất cũ của đình mà hiện nay là sân nhà văn hóa Xuân Mai 3 chưa sử dụng còn lại 317,25 m2 là phù hợp với Pháp lệnh tự do tín ngưỡng và đúng với Luật di sản văn hóa.

Luật quy định: “Đất đai Đình làng được thờ tự từ 100 năm trở lên được sử dụng lâu dài” để tôn vinh người có công với dân, với nước, với địa phương. Theo tài liệu lưu trữ của Viện Hán nôm thì Đình Xuân Mai có lịch sử nhân dân thờ tự cách đây 1.500 năm, thờ hai đại tướng quân người anh hùng dân tộc đã có công đánh giặc phương Bắc (nhà Lương năm 555 đến năm 600) ở thời kỳ thứ 6, dưới triều Vua Triệu Việt Vương giành độc lập, đặt tên nước Vạn Xuân”.

Theo phả tích lưu trữ tại Viện Hán nôm thì đình Xuân Mai thờ 2 vị Đại tướng quân là Trương Hống và Trương Hát có công cầm quân đánh thắng giặc Lương phương Bắc ở thế kỷ thứ 6. Trên thực tế, ngay từ năm 2017, tại Công văn số 4877/BVHTT-DL-DSVH; Bộ VHTT và DL cũng đã có ý kiến như sau: Thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn vốn ngân sách của địa phương và nguồn xã hội hóa.

Đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.

Nguyện vọng của người dân tổ dân phố Xuân Mai 1, 2 và 3 đã đồng nhất với 1.300 chữ ký chỉ mong muốn khôi phục Đình làng cổ Xuân Mai ngay trên khuôn viên của đình (người dân không đồng ý thửa đất mà Chính quyền đã cấp ở nơi khác).

Thiết nghĩ: Nguyện vọng chính đáng của người dân rất mong được các cấp chính quyền chấp thuận để khôi phục lại ngôi đình cổ đã có 1.500 năm (như các làng trong phường Phúc Thắng là: Đình làng Bến; Đình làng Thượng; Làng Chợ; Làng Mới; làng Đại Phúc) đều được xây dựng lại Đình chính nơi đất cũ của đình làng. Được như vậy cũng chính là hợp với “ý Đảng lòng dân” đáp ứng nhu cầu mong mỏi về tự do tín ngưỡng, đời sống văn hóa tâm linh của đông đảo quần chúng nhân dân của 3 tổ dân phố 1, 2 và 3 phường Phúc Thắng. Mọi kinh phí phục hồi xây dựng ngô Đình cổ về nơi đất cũ nhân tự tâm công đức theo phương thức xã hội hóa.

Chúng sẽ trở lại vấn đề này ở các bài viết tới sau khi có ý kiến chính thức của cấp có thẩm quyền.

Nhóm PVĐT

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : Xây dựng nhà văn hóa làng cổ luật di sản

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất