Thứ Tư , 09:34, Ngày 24/04/2019

Gia đình và pháp luật

Vĩnh Long: Lẽ nào có ngoại lệ đối với vi phạm của CHV thi hành án?

Khi Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện những vi phạm nghiêm trọng của Chấp hành viên thì Chi cục Thi hành án dân sự TP. Vĩnh Long lại có dấu hiệu "khỏa lấp" sai phạm cần được làm rõ.

Chúng tôi đã từng chuyển tải thông tin về việc Trưởng Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long gửi công văn số 27/CCTHCDS ngày 01/02/2012 để yêu cầu cơ quan công an làm rõ hành vi “vi phạm việc kê biên tài sản” đối với bà Lê Thị Hiền. Không như họ tính toán, tại Bản kiến nghị số 76, ngày 09/08/2012 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Vĩnh Long đã thể hiện nội dung: Trong thời gian chờ bán đấu giá tài sản thì bà Hiền đã chuyển nhượng tài sản bị kê biên cho bà Phạm Thị Kim Liên và một cá nhân khác vào ngày 05/08/2010.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì ông Trương Văn Ru là Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long có những sai phạm cụ thể…, nên: “Đề nghị Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long tiến hành làm rõ những sai phạm của ông Trương Văn Ru, có hình thức xử lý cụ thể và trả lời bằng Công văn cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Long biết để xử lý vụ án đúng theo quy định pháp luật”. 

Phải chăng vì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Long trong quá trình điều tra, làm rõ sự thật của vụ án, đã xác định đúng người, đúng tội, nhưng không đúng “nguyện vọng” của Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long? Do đó, ngày 05/6/2013, ông Nguyễn Văn Cơ - Chi cục trưởng Cơ quan Thi hành án này đã có Công văn số 158/ĐN-CCTHA gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Long với nguyên văn như sau:

“Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long có gởi công văn số 27/CTHADS ngày 01 tháng 02 năm 2012 kèm hồ sơ thi hành án đề nghị Công an thành phố Vĩnh Long điều tra làm rõ hành vi vi phạm đối với bà Lê Thị Hiền, ngụ tại 294, ấp Tân Thuận An, Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long về hành vi vi phạm việc kê biên, niêm phong tài sản.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long thấy rằng hậu quả pháp lý việc vi phạm của bà Lê Thị Hiền có thể cho các đương sự thỏa thuận để khắc phục hoặc nếu không thỏa thuận được thì có thể khởi kiện dân sự tại Tòa án để giải quyết.

Nay, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long rút lại đề nghị khởi tố đối với bà Lê Thị Hiền. Vậy Chi cục Thi hành án thông báo cho Cơ quan Điều tra – Công an thành phố Vĩnh Long được biết để giải quyết vụ việc theo thẩm quyền” (!?).

Lẽ nào pháp luật hình sự ở nước ta và Cơ quan Cảnh sát điều tra được xem là một "phương tiện", một "công cụ" để Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long sử dụng bất cứ lúc nào tùy thích? Khi cảm thấy “bất an” thì “rút lại” đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lặng lẽ xếp hồ sơ vào ngăn kéo tủ? Sai phạm tưởng chừng dừng lại, nhưng không, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Chấp hành viên trực tiếp thi hành án thì cơ quan này tìm cách "khỏa lấp" sai phạm cần được làm rõ? Có dấu hiệu Cơ quan Thi hành án dân sự không hợp tác điều tra, mà “dân sự hóa các yếu tố cấu thành tội phạm hình sự”, chuyển sang dùng “chiêu thức” mới:

Ngày 25/11/2013, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long đã gửi công văn số 316/ĐN-THA đến Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long đề nghị “Xem xét thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Liên, trả lại quyền sở hữu, sử dụng tài sản cho bà Hiền để Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long có điều kiện tổ chức thi hành án.

Hết sức thận trọng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long đã xét báo cáo số 205/BC-PTNMT ngày 25/12/2013 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vĩnh Long về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Phạm Thị Kim Liên. Trong công văn số 10/UBND-NC ngày 03/01/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long (phản hồi công văn số 316/ĐN-THA của Cơ quan Thi hành án), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long trực tiếp trả lời như sau:

“Phần đất Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa số 260, diện tích 102.3 m2, đất ở, tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long do bà Phạm Thị Kim Liên đứng tên.

Theo tư liệu địa chính thực hiện Nghị định 60/CP, ngày 05/7/1994 của Chính Phủ ghi nhận: thửa 260, diện tích diện tích 102.3 m2, đất ở, tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long do bà Lê Thị Hiền đứng tên được Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Long cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AA 060091, ngày 16/8/2004. Bà Lê Thị Hiền và ông Trần Hoành Sơn đứng tên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, được Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Long cấp ngày 15/11/2007 có diện tích 96,05 m2 trên thửa đất số 260.

Ngày 08/3/2010, bà Lê Thị Hiền và ông Trần Hoành Sơn lập hợp đồng chuyển nhượng nhà và đất đai tại thửa đất 260 cho bà Phạm Thị Kim Liên và người đồng sở hữu, sử dụng, được Văn phòng Công chứng Ngọc Ân chứng thực số công chứng: 266/HĐGD quyển số 1, ngày 08/3/2010, và bà Liên đã thực hiện đầy đủ thủ tục thuế đối với Nhà nước. Đến ngày 05/8/2010 được Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhả ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 452472 và BB 452473.

Ngày 25/8/2010, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long ký hợp đồng thẩm định giá với Chi nhánh miền Tây Công ty TNHH 1TV thẩm định giá Exim với giá 613.620.000 đồng.

Ngày 26/10/2010, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long ký hợp đồng với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá – Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long để đưa tài sản của bà Hiền ra bán đấu giá.

Ngày 04/7/2011, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long có Công văn số 142/THA đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Vĩnh Long hỗ trợ bằng cách là không xác nhận cho bà Phạm Thị Kim Liên và người đồng sử dụng, sở hữu nhà, đất chuyển dịch tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất có diện tích 102.3 m2, thuộc thửa 260, tờ bản đồ số 17, tọa lạc tại xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long với mọi hình thức, cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng.

Trong suốt quá trình từ ngày 08/3/2010 khi thực hiện việc chuyển nhượng nhà và đất giữa bà Lê Thị Hiền và ông Trần Hoành Sơn với bà Phạm Thị Kim Liên cho đến ngày 05/8/2010, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Phạm Thị Kim Liên.

Phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Vĩnh Long không nhận được một văn bản nào của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long về việc ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở của bà Lê Thị Hiền và ông Trần Hoành Sơn đối với thửa đất nêu trên, hơn nữa, qua các bản án của Tòa án chỉ giải quyết buộc bà Hiền trả tiền, không đề cập đến thửa đất số 260 của bà Hiền. Do đó, theo đề nghị của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 452472 và BB 452473 của bà Liên là không thực hiện được.

Ngày 19/12/2013, tại cuộc họp xét khiếu tố của Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long: “Thống nhất không thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 452472 và số BB 452473 của bà Phạm Thị Kim Liên và người đồng sở hữu, sử dụng theo đề nghị của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long”.

Từ khi tiếp nhận thông tin, thụ lý giải quyết vụ việc, Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Long đã xử lý thận trọng, công tâm, minh bạch, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật. Khi không thể lôi kéo các cơ quan nói trên vào cuộc, Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long đã âm thầm tự mình tiếp tục tổ chức kê biên, cưỡng chế thi hành án trái pháp luật tạo mối nguy cơ đe dọa trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân tại địa phương mà chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tại phiên họp thứ 12 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, sáng 31/7/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào, xu thế của cả xã hội. “Khi tiếp xúc cử tri, tôi hay nói: Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công”. 

Minh Chánh – Bá Vương

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : vi phạm Vĩnh Long chấp hành viên thi hành án

Tin Hồ sơ điều tra tiếp theo

Tin Hồ sơ điều tra mới nhất