Thứ Hai , 10:03, Ngày 20/05/2019

Gia đình và pháp luật

Vinamilk công bố kết quả kinh doanh quý 4/2018

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VINAMILK) - mã CK: VNM vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo về kết quả kinh doanh sơ bộ hợp nhất quý 4/2018 của Công ty.

Theo báo cáo của Vinamilk gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, tổng doanh thu quý 4/2018 của Vinamilk đạt 13.017 tỷ đồng, trong khi quý 4 năm 2017 là 12.365 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức +5,3% so với cùng kỳ.

Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4/2018 của Vinamilk.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế quý 4 năm 2018 đạt 2.668 tỷ đồng, quý 4 năm 2017 là  2.086 tỷ đồng, tăng +27,9%. Lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2018 là 2.277 tỷ đồng quý 4 năm 2017 là 1.745 tỷ đồng, tăng trưởng +30,5%.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của quý 4/2018 tăng +30,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo giải thích, mức lợi nhuận sau thuế tăng mạnh như trên một phần do doanh thu tăng trưởng cao, tăng 5,27% so với cùng kỳ năm trướng.

Lý do tiếp theo là do tỷ trọng và cơ cấu các nhóm sản phẩm bán ra có sự thay đổi. Cụ thể, thời gian qua, Vinamilk tập trung vào các nhóm ngành hàng có giá trị gia tăng cao, hiệu quả hơn.

Ngoài ra, theo phía Vinamilk, chi phí hoạt động đã được thực hiện một cách có hiệu quả, trong đó chi phí bán hàng, chi phí quản lý giảm về tỷ lệ %/doanh thu so với cùng kỳ.

Một nguyên nhân khác được là: Các công ty con hoạt động có hiệu quả, gia tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước, góp phần tăng lợi nhuận hợp nhất.

An Mai

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : Vinamilk báo cáo kết quả kinh doanh

Tin Truyền thông tiếp theo

Tin Truyền thông mới nhất