Thứ Năm , 03:28, Ngày 22/11/2018

Gia đình và pháp luật

Ứng Hòa, Hà Nội: Gần 30 năm vụ khiếu nại vẫn chưa giải quyết?

Kết quả kiểm tra cho thấy gia đình ông Dĩnh đã lấn chiếm 45 m2 đất của gia đình ông Đĩnh nhưng cho đến hiện tại, ông Đĩnh vẫn chưa nhận được phần đất của gia đình mình.

Vừa qua, tòa soạn nhận được đơn phản ánh của ông Đoàn Văn Đĩnh (sinh năm 1959), thường trú tại thôn Kim Bồng, Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội, phản ánh về việc Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa vẫn chưa ra quyết định xử lý giải quyết dứt điểm vụ việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông với gia đình ông Phạm Văn Dĩnh.

Tại lá đơn này, ông Đĩnh cho biết: Năm 1965, gia đình ông được chia đất ở 1 sào 8 miếng, gia đình ông Phạm Văn Dĩnh được chia 1 sào 5 miếng. Qua các đợt kiểm tra thực tế ngoài thực địa các văn bản kê khai ruộng đất năm 1971 và xác minh lấy ý kiến của cán bộ nhân dân thôn Kim Bồng, năm 1990, Ủy ban xã Kim Đường ra quyết định gia đình ông Dĩnh có diện tích là 1 sào 6 miếng 9 m2, gia đình ông Đĩnh có diện tích là 1 sào 6 miếng 17 m2.

Như vậy, là gia đình ông Phạm Văn Dĩnh đã lấn chiếm đất của ông Đoàn Văn Đĩnh 45 m2. Quyết định trên đã giao cho cán bộ thanh tra Ủy ban nhân dân xã, cán bộ phụ trách quản lý ruộng đất xã, chính quyền phụ trách thôn Kim Bồng và hai gia đình ông Dĩnh và ông Đĩnh chiểu quyết định thi hành kể từ ngày ký, thời gian dứt điểm sau ngày 6/8/1990, nếu gia đình ông Phạm Văn Dĩnh không chấp hành quyết định này thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thế nhưng, đến ngày 2/2/1991, gia đình nhà ông Dĩnh vẫn không trả lại đất cho ông Đĩnh buộc Ủy ban xã Kim Đường lại phải ra thông báo: “Thi hành biên bản giải quyết ngày 2/7/1990. Quyết định số 01 ngày 2/8/1990 và biên bản giải quyết ngày 30/1/1991 do phòng Nông nghiệp trực tiếp thâm nhập thực tế và chỉ đạo giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Dĩnh và gia đình anh Đĩnh thuộc đội 4 - hợp tác xã Kim Bồng.

Đối chiếu với tiêu chuẩn được chia thời điểm năm 1965 thì gia đình ông Phạm Văn Dĩnh được chia làm 1 sào 5 miếng, gia đình ông Đoàn Văn Đĩnh được chia là 1 sào 6 miếng. Thực tế năm 1990, gia đình ông Phạm Văn Dĩnh là 1 sào 6 miếng 9 m2, gia đình ông Đĩnh có diện tích là 1 sào 6 miếng 17m2. So với mức chia ban đầu thì gia đình ông Phạm Văn Dĩnh là 1 miếng 9 m2, như vậy gia đình ông Dĩnh đã lấn sang phần đất ở của gia đình anh Đĩnh là 1 miếng 9 m2.

Ủy ban nhân dân xã đã có quyết định số 01 và thông báo để gia đình ông Phạm Văn Dĩnh phải dỡ bỏ công trình để trả lại đất cho gia đình anh Đoàn Văn Đĩnh nhưng chưa được chấp hành nghiêm chỉnh. Ngày 30/01/1991, đại diện phòng Nông nghiệp huyện Ứng Hòa  đã về rà soát, kiểm tra và chỉ đạo giải quyết tiếp. Các quyết định và thông báo trên được xác định là giải quyết đúng đắn.

Vậy Ủy ban nhân dân xã Kim Đường thông báo để hai gia đình thực hiện. Ông Phạm Văn Dĩnh sẽ dỡ bỏ công trình của mình trên phần đất lấn chiếm, hạn cuối cùng là ngày 15/08/1991 sẽ trao trả xong cho gia đình ông Đĩnh”.

Đến nay, trải qua gần 30 năm, gia đình nhà ông Đĩnh vẫn chưa nhận được phần đất của mình, gần đây nhất ngày 17/01/2018, Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa đã có văn bản số 45/VP-BTCD về việc giải quyết đơn của ông Đoàn Văn Đĩnh thôn Kim Bồng, xã Kim Đường.

Ông Hoàng Vân Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì buổi tiếp dân chỉ đạo như sau: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường  huyện kiểm tra, hướng dẫn UBND xã Kim Đường hoàn thiện hồ sơ tổ chức cưỡng chế, bàn giao đất cho hộ ông Đoàn Văn Đĩnh. Giao UBND xã Kim Đường tổ chức cưỡng chế, bàn giao đất cho hộ ông Đoàn Văn Đĩnh theo quy định, thời gian xong trước ngày 30/03/2018. Nhưng hiện tại gia đình ông Đĩnh vẫn mong mỏi chờ đợi.

Báo chuyển toàn bộ nội dung trên tới UBND huyện Ứng Hòa có biện pháp giải quyết dứt điểm, tránh để người dân khiếu kiện kéo dài.

Nhóm PV

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : đất đai tranh chấp

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất