Chủ nhật, 03:58, Ngày 17/11/2019

Gia đình và pháp luật

Từ năm 2018 chỉ cho phép kinh doanh xăng E5 Ron 92 và Ron 95

Đến hết ngày 31/12/2017 sẽ cho phép tồn tại cả hai loại xăng Ron 92 và E5 Ron 92 nhưng bắt đầu từ 1/1/2018 sẽ chỉ cho phép sản xuất kinh doanh xăng E5 Ron 92 và xăng khoáng Ron 95.

Văn phòng Chính phủ có thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện đề án phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Đến đầu năm 2018 chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 Ron 92 và xăng khoáng Ron95/nguồn ảnh: Báo Công Thương

Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận, cho phép tồn tại hai loại xăng Ron 92 và E5 Ron 92 đến hết ngày 31/12/2017. Kể từ ngày 1/1/2018 chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 Ron 92 và xăng khoáng Ron 95 nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng, cải thiện môi trường. Đồng thời, thực hiện tốt các cam kết của Chính phủ Việt Nam với quốc tế về giảm khí thải nhà kính, góp phần tạo thu nhập bền vững cho khu vực nông nghiệp và thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công thương tính toán lộ trình, bước đi phù hợp để khi thay thế toàn bộ xăng Ron 92 bằng xăng E5 Ron 92, tiếp tục triển khai xăng E 10 và đảm bảo không gây ra ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của thương nhân và việc sử dụng của nhân dân.

Bên cạnh đó, chủ trì theo dõi, kiểm tra các doanh nghiệp dầu mối kinh doanh xăng dầu bảo đảm nguồn cung xăng sinh học E5 Ron 92 và E10 cho thị trường, tổ chức hệ thống phối trộn, phân phối, kinh doanh dịch vụ cung ứng xăng E5 Ron 92 đảm bảo chất lượng. Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát hoạt động của các nhà máy sản xuất Etanol nhiên liệu, kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý khó khăn, vướng mắc…

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài chính chủ trì theo dõi, giám sát việc điều hành giá xăng dầu đảm bảo không làm tăng giá thành sản phẩm xăng sinh học E5 Ron 92, E10, tiến tới giá xăng E5 Ron 92 và E 10 có giá ở mức hấp dẫn người sử dụng.

Nghiên cứu xây dựng và ban hành các chính sách thuế nhập khẩu etanol nhiên liệu (E100) phù hợp để chống độc quyền của các doanh nghiệp sản xuất etanol trong nước, thuế xuất khẩu sắn nguyên liệu để đảm bảo nguồn cung cho các nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học etanol.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng mức thuế bảo vệ môi trường cho riêng sản phẩm nhiên liệu sinh học E5 Ron 92, E10, dầu diesel B5, B10, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành việc rà soát, xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu sắn, bảo đảm ổn định trong việc cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học; chú trọng gắn kết chặt chẽ các cùng nguyên liệu với các nhà máy sản xuất, chế biến nhiên liệu sinh học có chiến lược đầu tư phát triển lâu dài, có cam kết hợp đồng tiêu thụ ổn định, hợp lý, đảm bảo lợi ích của người trồng sắn.

Đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu đảm bảo nguồn cung etanol triển khai mở rộng thêm trạm phối xăng E5 Ron 92 trên địa bàn khu vực miền Bắc và các địa phương khác, xây dựng kế hoạch, phương án chuyển đổi mặt hàng, đáp ứng tiến độ, lộ trình thực hiện đề án, đảm bảo từ ngày 1/1/2018 chỉ sản xuất kinh doanh xăng E5 Ron 92 và xăng khoáng Ron 95.

Thiên Di/NĐT

Tin Liên quan

Tags : kinh doanh xăng dầu sản xuất giá xăng

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất