Thứ Năm , 14:24, Ngày 18/07/2019

Gia đình và pháp luật

TP. Cần Thơ: Đẩy mạnh tăng trưởng để là đầu tàu của ĐBSCL

Bằng sự phấn đấu nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, bức tranh kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ trong những tháng đầu năm 2018 tiếp tục giữ đà tăng trưởng và phát triển ổn định.

Đó chính là nền tảng vững chắc để  thành phố Cần Thơ tạo bước đột phá mới, xứng đáng với vai trò đầu tàu của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Một trong những điểm nổi bật của bức tranh kinh tế TP. Cần Thơ trong thời gian qua là hoạt động sản xuất công nghiệp có sự phát triển vượt bậc về quy mô và giá trị. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tháng 4 tăng 5,77% so với tháng trước, tăng 13,86% so cùng kỳ.

Về lĩnh vực hoạt động thương mại - dịch vụ, du lịch cũng phát triển mạnh theo hướng đa dạng hoá các loại hình và không ngừng được nâng cao chất lượng  với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện 10.097 tỷ đồng; lũy kế 4 tháng, ước thực hiện 39.988 tỷ đồng.

Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Đối với kinh tế nông nghiệp cũng có bước chuyển biến tích cực, đặt biệt là về tình hình sản xuất lúa mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người dân với diện tích lúa Hè Thu đã xuống giống được 76.829 ha, đạt 98,4% KH. Đồng thời, đã thu hoạch dứt điểm vụ lúa Đông Xuân 2017 – 2018 với năng suất ước đạt 7,26 tấn/ha, sản lượng đạt 609.313 tấn (giống lúa thơm đặc sản, chất lượng cao chiếm trên 80% diện tích gieo trồng)…

Bên cạnh đó, công tác quản lý đầu tư xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị cũng gặt hái nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều công trình được tập trung đẩy nhanh tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, kịp thời bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Đồng thời, thường xuyên rà soát, hướng dẫn quy hoạch các dự án, đảm bảo phù hợp với các quy hoạch xây dựng cấp trên. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư, tái định cư, khu đô thị mới. Duy trì hiệu quả hoạt động hệ thống thoát nước đô thị; thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn, cây xanh và hệ thống chiếu sáng đô thị.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, TP. Cần Thơ cũng đã thu hút 5 dự án mới (vốn trong nước) với tổng vốn đầu tư 123,37 tỷ đồng, nâng tổng dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn là 411 dự án…

Cùng với việc phát triển kinh tế, các lĩnh vực giáo dục, y tế, đặt biệt là lĩnh vực đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng luôn được TP. Cần Thơ quan tâm thực hiện tốt.

Theo đó, bên cạnh việc chi trả kịp thời và đúng lúc các chế độ cho các gia đình chính sách, trong thời gian qua TP. Cần Thơ còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như thăm hỏi, chúc Tết, họp mặt tặng quà, trợ cấp Tết cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động cũng được nâng lên. Chỉ tính trong tháng 4, đã giải quyết việc làm cho 5.272 lao động, đào tạo nghề cho 4.217 người; lũy kế 04 tháng, đã giải quyết việc làm cho 19.098 lao động, đạt 38,2% KH, tăng 3,1% so cùng kỳ; đào tạo nghề cho 12.969 người, đạt 28,2% KH, tăng 1,1% cùng kỳ.

Theo ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, cho biết: Xác định năm 2018 có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và góp phần hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 – 2020. Vì vậy, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, tạo tiền đề cho những bước phát triển bền vững trong năm 2018 này và những năm tiếp theo. Trong thời gian tới, TP. Cần Thơ sẽ tập trung đẩy mạnh tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để tập trung phát triển kết cấu hạ tầng.

Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội để cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao và kế hoạch đề ra trong năm 2018.

Trên cơ sở đề ra các mục tiêu và các giải pháp thực hiện đồng bộ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ thành phố, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở và sự nỗ lực đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn của người dân, tin tưởng rằng bức tranh kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ trong năm 2018 sẽ tiếp tục thu được những thắng lợi, góp phần đưa diện mạo TP. Cần Thơ không ngừng phát triển.

Hồng Ân

Tin Liên quan

Tags : Đồng bằng sông Cửu Long tăng trưởng

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất