Chủ nhật, 02:30, Ngày 26/05/2019

Gia đình và pháp luật

TP. Cần Thơ: Khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội

Thời gian qua, TP. Cần Thơ đã triển khai nhiều kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, khơi dậy các tiềm năng, thế mạnh của một thành phố năng động, phát triển.

Để hiểu rõ về những định hướng phát triển mới của thành phố, báo đã có cuộc trao đổi với ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ.

Phóng viên: Nếu khái quát những thành tựu kinh tế mà thành phố Cần Thơ đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch sẽ nhấn mạnh những vấn đề nào?

Chủ tịch Võ Thành Thống: Với sự quyết tâm, phấn đấu nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế của thành phố Cần Thơ trong thời gian qua tiếp tục phát triển ổn định, đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Trong đó, sản xuất công nghiệp; nông nghiệp; du lịch; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ đều đạt mức tăng trưởng khá.

Điển hình như trong tháng 10/2018, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 3,8% so với tháng trước; lũy kế 10 tháng tăng 8,08% so với cùng kỳ. Chủ yếu tập trung vào một số sản phẩm công nghiệp như phi lê đông lạnh, xay xát gạo, thức ăn thủy sản, bia đóng lon; quần áo may sẵn…

Về tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ cũng ước đạt 10.158 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng ước thực hiện 100.527 tỷ đồng, đạt 85,5% KH, tăng 12,5% so cùng kỳ, tăng mạnh ở các nhóm lương thực thực phẩm, hàng may mặc, vật phẩm văn hóa giáo dục và vật liệu xây dựng. Ngoài ra, công tác quản lý thị trường được tăng cường góp phần bình ổn giá, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng.

Hiện nay, lượt khách đến thành phố ước khoảng 7,4 triệu người, đạt 92,1% KH, tăng 13,5% so cùng kỳ. Trong đó, các doanh nghiệp dịch vụ lưu trú ước phục vụ 2,2 triệu lượt khách (khách quốc tế lưu trú đạt khoảng 13,5%), doanh thu ước đạt 2.987 tỷ đồng.

Về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng có bước phát triển mạnh mẽ với diện tích lúa đã thu hoạch 62.268 ha, sản lượng 323.077 tấn, vượt 16,7% KH. Đặc biệt, việc sử dụng các giống lúa đặc sản chất lượng cao, lúa thơm được chuyển biến rõ rệt; đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ sau thu hoạch trong sản xuất… đã giúp nông dân đạt lợi nhuận cao (trên 30%).

Đối với hoạt động phát triển nông thôn, đặt biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới còn luôn được thành phố Cần Thơ triển khai đồng bộ và thực hiện đúng tiến độ. Dự kiến, đến cuối năm 2018 sẽ có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số có 33/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Phóng viên: Ngoài việc phát triển kinh tế thì lĩnh vực văn hóa - xã hội đã được thành phố Cần Thơ quan tâm ra sao, thưa Chủ tịch?

Chủ tịch Võ Thành Thống: Bên cạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư phát triển kinh tế, các lĩnh vực giáo dục, y tế, nhất là công tác an sinh xã hội cũng được thành phố Cần Thơ đặt biệt quan tâm thực hiện tốt, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân và ổn định chính trị xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo đó, ngoài việc triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tổ chức vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, chủ động chỉ đạo và triển khai đồng bộ các biện pháp trong công tác phòng chống dịch bệnh… Trong thời gian qua, thành phố Cần Thơ còn thực hiện tốt, kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng; quan tâm công tác bảo trợ xã hội, trẻ em và bình đẳng giới.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ còn giải quyết việc làm cho 57.776 lao động; đào tạo nghề cho 40.989 lao động, đạt 89,5% KH, tăng 16% so cùng kỳ. Đồng thời, để thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, hàng năm thành phố còn tổ chức rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo, từ đó đánh giá nguyên nhân và có những giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng đối tượng.

Phóng viên: Để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018, thành phố Cần Thơ cần những giải pháp trọng tâm nào?

Chủ tịch Võ Thành Thống: Để sớm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và khởi sự doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ; hỗ trợ thiết thực cho các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thành phố cũng xây dựng Kế hoạch thực hiện sau khi phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù thành phố Cần Thơ giai đoạn năm 2018 - 2020, tầm nhìn năm 2030”. Tổ chức khảo sát và hỗ trợ các điểm, vườn du lịch thực hiện thủ tục đề nghị công nhận điểm du lịch tiêu biểu cấp thành phố và điểm du lịch tiêu biểu cấp Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018. Xây dựng kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2019. Tập trung quảng bá du lịch Cần Thơ nhân các sự kiện lớn được tổ chức trong và ngoài thành phố.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án Xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2016 - 2025. Quản lý, vận hành ổn định mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Nhà nước. Kiểm tra hoạt động các Trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, thành phố Cần Thơ cũng sẽ tập trung quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, nhất là bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân…

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch dành thời gian cuộc trao đổi này!

Hồng Ân - Minh Luân

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : xã hội kinh tế phát triển tiềm năng TP. Cần Thơ

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất