Thứ Hai , 23:01, Ngày 14/10/2019

Gia đình và pháp luật

TKV ôm 'núi' nợ gần 100.000 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang ôm “núi” nợ gần 100.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.

Theo đó, doanh thu thuần năm 2017 của TKV đạt 79.259 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2016. Trong đó, doanh thu từ mảng kinh doanh than chiếm 61%, từ mảng kinh doanh khoáng sản 15%, mảng sản xuất điện chiếm 14%. Còn lại là kinh doanh vật liệu nổ và các hoạt động kinh doanh khác.

Kết quả kinh doanh năm 2017 của TKV.

Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần giảm đáng kể từ 80,7% xuống 78,4% khiến lợi nhuận gộp của TKV tăng tới 25%, đạt 17.101 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2017, lợi nhuận trước thuế của TKV đạt 3.050 tỷ đồng, gần gấp 3 lần năm 2016.

Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của TKV đạt 140.211 tỷ đồng. Phần lớn tài sản của TKV tập trung ở tài sản cố định với 84.925 tỷ đồng.

TKV đang “ôm” lượng hàng tồn kho lớn với 17.792 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tập đoàn này cũng đang “ôm” lượng hàng tồn kho lớn với 17.792 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn với 11.645 tỷ đồng.

"Núi" nợ của TKV đã lên đến gần 100.000 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 31/12/2017 của TKV ở mức 40.847 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng nợ phải trả lên đến 99.364 tỷ đồng, gấp 2,4 lần vốn chủ sở hữu; trong đó tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) ở mức 76.525 tỷ đồng.

Anh Phương

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : nợ nghìn tỷ Tập đoàn TKV nợ

Tin Doanh nghiệp tiếp theo

Tin Doanh nghiệp mới nhất