Thứ Sáu , 01:19, Ngày 23/08/2019

Gia đình và pháp luật

Tỉnh ủy Thái Bình sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày 11/05, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tham dự hội nghị có các vị trong Ban thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Ông Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngày 11/05, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thái Bình đã chú trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chuyên đề hàng năm đến các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, Đảng viên.

Ban hành hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân, đưa nội dung kiểm điểm tu dưỡng Đảng viên vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng, bàn giải pháp giám sát để nâng cao chất lượng Đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện tốt kế hoạch tu dưỡng.

Bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã thu hút đông đảo cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và có sức lan tỏa rộng khắp.

Hội nghị đã có 04 ý kiến tham luận, các đại biểu đều cho rằng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một chủ trương lớn của Đảng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay, hầu hết các cơ quan đơn vị, địa phương đã chỉ đạo hướng dẫn thực hiện tốt việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Nhìn chung, các nội dung đăng ký đều cụ thể, bám sát nội dung công việc và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Nghị quyết của cấp ủy các cấp về xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến…luôn được các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Nổi bật như mô hình: “Hòm tiết kiệm làm theo lời Bác”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, phong trào “Lực lượng vũ trang đồng hành với chương trình Cặp lá yêu thương hướng tới học sinh nghèo vượt khó”, mô hình “Sổ vàng làm theo lời Bác”, “Nhật ký làm theo lời Bác” của Đảng ủy Quân sự tỉnh, “2 xây, 3 chống”, “4 tốt” của Công an tỉnh, “Tuổi trẻ Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” của Đoàn thanh niên và các mô hình, phong trào “Dân vận khéo”, “Cựu chiến binh gương mẫu”...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, chuyển dịch cơ cấu theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, GDP bình quân năm 2016 tăng hơn 10% so với năm 2015, năm 2017 đạt 45,482 tỷ đồng, tăng trên 11,28% so với năm 2016. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo hiệu quả, bền vững.

Toàn tỉnh có 200 xã đạt tiêu chí nông thôn mới và 01 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Đặc biệt, 100% số xã đã có công trình nước sạch sinh hoạt tập trung, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn đấu nối sử dụng nước sạch đạt 87,8%.

Hội nghị cũng đã phát động hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng - Lần thứ III) trên địa bàn tỉnh Thái Bình nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, giúp các cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Kết luận hội nghị, ông Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị. Đồng thời trong thời gian tới, ông đề nghị cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục xác định việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đề cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy và của cả hệ thống chính trị nêu gương người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Các cấp, các ngành, tổ chức, cơ quan đơn vị cụ thể hóa những Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành những nội dung tiêu chí dễ nhớ, dễ thực hiện và phù hợp với các ngành, các giới, các lĩnh vực. Hướng dẫn cán bộ Đảng viên đăng ký nội dung “làm theo” phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

3. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong đảng viên, hội viên và nhân dân để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh, bàn biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, Đảng viên và nhân viên.

4. Tiếp tục phát huy tính chủ động sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch hướng dẫn các nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, đề xuất các mô hình mới, phát hiện kịp thời các tập thể, cá nhân làm tốt để biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong nhân dân.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm việc giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhà trường nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức của mi cá nhân, tập thể nhà trường.

Thông qua giải Búa liềm vàng lần thứ III - 2018, vị Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh nên có thêm nhiều các tác phẩm báo chí xuất sắc về chủ đề xây dựng Đảng làm sao phải trở thành những hành động cụ thể, thiết thực thường xuyên và tự giác trong mỗi cán bộ, Đảng viên và nhân dân.

Thanh Phượng - Minh Thu

Tin Liên quan

Tags : hội nghị Bộ Chính trị sơ kết tỉnh ủy Thái Bình

Tin Việt Nam tiếp theo

Tin Việt Nam mới nhất