Thứ Tư , 06:31, Ngày 18/09/2019

Gia đình và pháp luật

Mê Linh: Cần sớm giải quyết quyền lợi cho người dân

Người dân phản ánh, UBND xã Tiền Phong chưa giải quyết dứt điểm quyền lợi của họ theo biên bản cam kết thỏa thuận khi thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông nông thôn.

Tòa soạn nhận được đơn thư của ông Nguyễn Văn Sáu và ông Nguyễn Văn Chín trú tại xóm Vọt, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh (Hà Nội) về sự việc trên.

Biên bản cam kết thỏa thuận.

Trong biên bản cam kết thỏa thuận ký ngày 13/12/2017, có đại diện chính quyền thôn, địa chính xã và xác nhận của UBND xã Tiền Phong nêu rõ: “Gia đình đồng ý cho thôn, xóm chặt toàn bộ các cây cối liên quan đến việc xây dựng đường bê tông và đặt cống tuyến mương Miếu Bà - Cổng Vọt. Để thuận lợi cho xe cộ vận chuyển các nguyên vật liệu xây dựng thi công trên tuyến, xe cộ được đi trên tuyến đường đã chặt tre và các loại cây khác. Xe cộ khi vận chuyển thi công phải có trách nhiệm không được làm gì va chạm đến các công trình phụ của gia đình hiện có. Thời gian để tập thể chặt cây cối giải phóng mặt bằng thi công tính từ ngày 14/12 đến ngày 16/12/2007 phải xong.

“Việc tập thể chưa giải quyết dứt điểm đơn thư của gia đình thì tập thể chưa được đổ bê tông phần giáp của gia đình ông Sáu, ông Chín có liên quan, khi nào giải quyết xong thì tập thể mới được thi công phần này”. Đây là nội dung thỏa thuận giữa thôn Yên Nhân và gia đình ông Sáu trong việc làm đường giao thông đoạn giáp thửa đất của hộ ông Nguyễn Văn Sáu.

Theo tìm hiểu của Phóng viên, nguồn gốc diện tích đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sáu và ông Nguyễn Văn Chín đang sử dụng tại thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh là do cha, ông để lại. Trong quá trình sử dụng đất của hộ gia đình ông tại thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong đến trước thời điểm UBND xã Tiền Phong thực hiện dự án cải tạo đường giao thông nông thôn Miếu Bà - Cống Vọt (năm 2007) không bị xử lý vi phạm về trật tự xây dựng cũng như việc lấn, chiếm đất đai của chính quyền địa phương.

 

Công văn số 2666/STNMT-TTr của Sở Tài nguyên và Môi trường v à Công văn số 294/UBND-BTCD của UBND Thành phố Hà Nội.

Lý do để ông Nguyễn Văn Sáu và ông Nguyễn Văn Chín có đơn đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chính là việc UBND huyện Mê Linh giao UBND xã Tiền Phong làm chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo nâng cấp giai đoạn II đường giao thông nông thôn tại thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh. Trong quá trình thi công thực hiện dự án qua vị trí nhà, đất của hộ ông Sáu và hộ ông Chín, trong đó phần diện tích để làm đường bê tông theo hiện trạng do ông Sáu và ông Chín đang sử dụng để trồng cây.

Để có mặt bằng thi công, chính quyền thôn Yên Nhân và UBND xã Tiền Phong có lập biên bản cam kết, thỏa thuận chặt cây và xác định diện tích mà hộ ông Sáu và ông Chín đang sử dụng để làm mặt bằng thi công dự án và cam kết giải quyết trước khi đổ bê tông. Tuy nhiên sau khi thi công xong, UBND xã Tiền Phong không giải quyết và không báo cáo UBND huyện Mê Linh giải quyết theo thẩm quyền.

Như vậy, nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Sáu và ông Nguyễn Văn Chín là đề nghị được bồi thường, hỗ trợ trong việc thực hiện dự án đường giao thông nông thôn khi cho rằng việc triển khai dự án đã xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp đối với diện tích đất hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sáu và ông Nguyễn Văn Chín đang sử dụng, không thuộc trường hợp tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Sáu, ông Chín và UBND xã Tiền Phong theo quy định tại điều 203 Luật Đất đai năm 2013.

Mặt khác, quá trình xem xét giải quyết đơn của UBND xã Tiền Phong và UBND huyện Mê Linh trước đây không giải quyết đúng nội dung đơn của ông Nguyễn Văn Sáu và ông Nguyễn Văn Chín đối với nội dung sự việc tại biên bản cam kết thỏa thuận ngày 13/12/2007 giữa chính quyền thôn Yên Nhân, UBND xã Tiền Phong với ông Nguyễn Văn Sáu và ông Nguyễn Văn Chín .

Thông qua kết quả kiểm tra xác minh và hướng giải quyết vụ việc đã được các ông Nguyễn Văn Sáu và ông Nguyễn Văn Chín thống nhất với kết quả kiểm tra xác minh và hướng giải quyết vụ việc của Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND huyện Mê Linh, UBND xã Tiền Phong thống nhất với kết quả kiểm tra xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường; việc chính quyền thôn Yên Nhân và UBND xã Tiền Phong có biên bản cam kết thỏa thuận với các hộ gia đình nếu chưa được xem xét giải quyết thì trách nhiệm thuộc Chủ tịch UBND xã Tiền phong giải quyết.

Tại công văn số 2666/STNMT-TTr của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có văn bản đề nghị UBND Thành phố có văn bản giao UBND huyện Mê Linh chỉ đạo UBND xã Tiền Phong xem xét, giải quyết các nội dung cam kết, thỏa thuận tại biên bản ngày 13/12/2007 giữa chính quyền thôn Yên Nhân, UBND xã Tiền Phong với ông Nguyễn Văn Sáu và ông Nguyễn Văn Chín và UBND huyện Mê Linh kiểm tra, xem xét có văn bản trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Sáu và ông Nguyễn Văn Chín liên quan đến chính sách bồi thường hỗ trợ khi thực hiện dự án cải tạo nâng cấp giai đoạn II đường giao thông nông thôn tại thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh theo quy định.

Đặc biệt, ngày 19/12/2018 UBND xã Tiền Phong cũng đã ra quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ văn bản số 1596/KL-UBND ngày 17/12/2018 của UBND xã Tiền Phong thông báo trước đó để xem xét lại quyền lợi của gia đình ông Nguyễn Văn Sáu và ông Nguyễn Văn Chín theo đúng nội dung chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường và công văn số 294/UBND-BTCD của UBND Thành phố Hà Nội.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi nội dung vụ việc và thông tin tới bạn đọc.

An Nhiên

Nguồn : Kinh doanh & Pháp luật

Tin Liên quan

Tags : quyền lợi đường giao thông UBND xã Tiền Phong

Tin Nhịp cầu bạn đọc tiếp theo

Tin Nhịp cầu bạn đọc mới nhất